Sample nedir English: Ali refused to provide a blood sample. Turkish: Ali kan örneği vermeyi reddetti. English: Here is a sample of the work of one of our workmen. Turkish: İşte bizim işçilerden birinin işinin bir örneği. Eng...

 
 
 

Sample book nedir ne demek

Sample book nedir : İstatistikte, çekildiği evreni temsil ettiği düşünülen ve evrenden çekilen küçük bir grubun oluşturduğu topluluk. Örnekleme yöntemiyle yürütülecek herhangi bir çözümleme çalışmasında kullanılmak üzere seçilen örnek öğele...

Sample box nedir ne demek

Sample box nedir : Çeşit. Örnek seçmek. Eşantiyon. Model. Tatmak. Anlatılmak istenen bir düşünceyi açıklamak için ileri sürülen ve onu daha somut hale getiren olay ya da olgu. bir bütünün özelliklerini belirtmek amacıyla ondan alınan ya da...

Sample chart nedir ne demek

Sample chart nedir : Model. Göstermelik. Mostralık. Örneklemek. Mostra. Örnek seçmek. Örneklik. Numune. Tatmak. Tipik davranış. Chart : Çizelge. Çizelge ile göstermek. Planını çizmek. Planlamak. Kaydetmek. Plan yapmak. Karmaşık sayısal çizel...

Sample data nedir ne demek

Sample data nedir : Örnekleme yöntemiyle yürütülecek herhangi bir çözümleme çalışmasında kullanılmak üzere seçilen örnek öğeler kümesi. Mostra. Mallarını tanıtmak isteyen firmaların, malın niteliğini belirtmek, özelliklerini göstermek amacı...

Sample design nedir ne demek

Sample design nedir : Tadına bakarak kalitesini saptamak. Malların tecimsel nitelikte olmayan örnekleri. Tipik özellik. Model. Örneklem. Numunelik. Tatmak. Örnek olarak denemek. Mallarını tanıtmak isteyen firmaların, malın niteliğini belirtme...

Sample distribution nedir ne demek

Sample distribution nedir : Mostra. Denemek. Örnekleme yöntemiyle yürütülecek herhangi bir çözümleme çalışmasında kullanılmak üzere seçilen örnek öğeler kümesi. Göstermelik. Bir malın satışını sağlamak için alıcıya gönderilen ya da gösterilen örnek...

Sample file nedir ne demek

Sample file nedir : Örnekleme yöntemiyle yürütülecek herhangi bir çözümleme çalışmasında kullanılmak üzere seçilen örnek öğeler kümesi. Anlatılmak istenen bir düşünceyi açıklamak için ileri sürülen ve onu daha somut hale getiren olay ya da ...

Sample materials nedir ne demek

Sample materials nedir : Mostra. Göstermelik. Anlatılmak istenen bir düşünceyi açıklamak için ileri sürülen ve onu daha somut hale getiren olay ya da olgu. bir bütünün özelliklerini belirtmek amacıyla ondan alınan ya da ayrılıp verilen küçük par...

Sample and hold action nedir ne demek

Sample and hold action nedir : Herhangi bir evrenin, incelenmek üzere seçilen parçası. Anlatılmak istenen bir düşünceyi açıklamak için ileri sürülen ve onu daha somut hale getiren olay ya da olgu. bir bütünün özelliklerini belirtmek amacıyla ondan alı...

Sample autocorrelation function nedir ne demek

Sample autocorrelation function nedir : Malların tecimsel nitelikte olmayan örnekleri. Anlatılmak istenen bir düşünceyi açıklamak için ileri sürülen ve onu daha somut hale getiren olay ya da olgu. bir bütünün özelliklerini belirtmek amacıyla ondan alınan ya da...

Sample bottle nedir ne demek

Sample bottle nedir : Bir malın satışını sağlamak için alıcıya gönderilen ya da gösterilen örnek. Malların tecimsel nitelikte olmayan örnekleri. Bilgisayar, bilişim, eğitim, fizik, kimya, gümrük, iktisat, madencilik, ekonomi, veterinerlik ala...

Sample card nedir ne demek

Sample card nedir : Bir özdeğin tüm özelliklerini içeren küçük bir bölümü. İstatistikte, çekildiği evreni temsil ettiği düşünülen ve evrenden çekilen küçük bir grubun oluşturduğu topluluk. Mostralık. Örneklem. Mallarını tanıtmak isteyen fir...

Sample check nedir ne demek

Sample check nedir : Herhangi bir evrenin, incelenmek üzere seçilen parçası. Tipik davranış. Örnekleme yöntemiyle yürütülecek herhangi bir çözümleme çalışmasında kullanılmak üzere seçilen örnek öğeler kümesi. Ana kitle içinden belli yöntemle...

Sample database nedir ne demek

Sample database nedir : Ana kitle içinden belli yöntemlerle çekilen ve ana kitleyi nitelik ve nicelik bakımından temsil ettiği düşünülen ve ana kitleden çok daha az sayıdaki birim kümesi. Tatmak. Mostra. Denemek. Mostralık. Eşantiyon. Mallarını...

Sample dish nedir ne demek

Sample dish nedir : Tipik davranış. Bilgisayar, bilişim, eğitim, fizik, kimya, gümrük, iktisat, madencilik, ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır. İstatistikte, çekildiği evreni temsil ettiği düşünülen ve evrenden çekilen küçük bir g...

Sample envelope address nedir ne demek

Sample envelope address nedir : Anlatılmak istenen bir düşünceyi açıklamak için ileri sürülen ve onu daha somut hale getiren olay ya da olgu. bir bütünün özelliklerini belirtmek amacıyla ondan alınan ya da ayrılıp verilen küçük parça. Örnek. Tipik özel...

Sample label nedir ne demek

Sample label nedir : Bir malın satışını sağlamak için alıcıya gönderilen ya da gösterilen örnek. Örneklik. Mostra. Herhangi bir evrenin, incelenmek üzere seçilen parçası. Ana kitle içinden belli yöntemlerle çekilen ve ana kitleyi nitelik ve ...

Sample mean nedir ne demek

Sample mean nedir : Örneklem. Eşantiyon. Bir özdeğin tüm özelliklerini içeren küçük bir bölümü. Bilgisayar, bilişim, eğitim, fizik, kimya, gümrük, iktisat, madencilik, ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır. Tipik davranış. Mostra. Mo...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim