Clothe nedir English: "Father, why are you putting on clean clothes?" "Because I'm going to church." Turkish: "Baba, neden temiz giysiler giy...

 
 
 

Clothed nedir English: Ali was fully clothed. Turkish: Ali tamamen giyinikti. English: She was clothed in wool. Turkish: Yünlü giymişti. ...

Clothes basket nedir ne demek

Clothes basket nedir : Elbise. Örtüler. Giysiler. Giyim kuşam. Üstbaş. Kapama. Esvap. Çul. Çamaşır. Yatak takımları. Basket : Sepettopunda sayı yapılacak ...

Clothes dryer nedir ne demek

Clothes dryer nedir : Üst baş. Giyim kuşam. Esvap. Giyecek. Elbise. Giysiler. Çamaşır. Çul. Örtüler. Yatak takımları. Dryer : Kurutucu madde. Nemi, ısı y...

Clothes hook nedir ne demek

Clothes hook nedir : Esvap. Giyecek. Giysi. Örtüler. Elbise. Giyim kuşam. Çul. Üstbaş. Kapama. Yatak takımları. Hook : Asılmak. Çengel ile yakalamak. Çe...

Clothes line nedir ne demek

Clothes line nedir : Yatak takımları. Esvap. Giyecek. Üstbaş. Çul. Elbise. Giysiler. Giysi. Giyim kuşam. Kapama. Line : Oyun alanını bölen, sınırlayan v...

Clothes peg nedir ne demek

Clothes peg nedir : Giyim kuşam. Esvap. Üst baş. Giysiler. Yatak takımları. Giyecek. Kapama. Çamaşır. Çul. Giysi. Peg : Kanca. Belirlemek. Ağaç çiviyle...

Clothes press nedir ne demek

Clothes press nedir : Elbise. Giyim kuşam. Giysiler. Üst baş. Esvap. Kapama. Yatak takımları. Çul. Örtüler. Üstbaş. Press : Baskı. Sıkmak (limon vb.). Pr...

Clothes tree nedir ne demek

Clothes tree nedir : Üst baş. Çul. Esvap. Çamaşır. Üstbaş. Kapama. Giyecek. Giysiler. Giyim kuşam. Elbise. Tree : Ağaçtan. Ağaca çıkarmak. Darağacı. Mil...

Clotheshorses nedir ne demek

Clotheshorses nedir : Gösteriş düşkünü. Çamaşır kurutma askısı. (kılık) kıyafet düşkünü. Çamaşır askısı. Elbise kurutma askısı. Sözcükler, direkt olarak ...

Clotheslines nedir ne demek

Clotheslines nedir : Çamaşır ipi. Elbiselerin kuruması veya havalanması için asıldığı ip. Sözcükler, direkt olarak Clotheslines ile ilgili eş anlamlı ke...

Clothespegs nedir ne demek

Clothespegs nedir : Çamaşır mandalı. Elbiseleri kurutma askısına asmak için kullanılan klips. Clothespin : [#Mandal. : Mandal. Çamaşır mandalı. Clothes...

Clothespins nedir ne demek

Clothespins nedir English: He keeps his clothespins in a bucket. Turkish: O, çamaşır mandallarını bir kovada tutar. English: Clothespins are used ...

Clothespresses nedir ne demek

Clothespresses nedir : Elbise dolabı. [#Çamaşır dolabı. Ütü makinesi. Sözcükler, direkt olarak Clothespresses ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir....

Case bearing clothes moth nedir ne demek

Case bearing clothes moth nedir : Durum. Çanta. Kılıf. Hasta. Adın cümle içinde bulunduğu dil bilgisi şekli; yalın veya eklerle genişletilmiş olarak aldığı geçici du...

Casual clothes nedir ne demek

Casual clothes nedir : Geçici işçi. Tesadüfen olan. Gündelikçi. İlgisiz. Kaçamak. Gündelik giysi. Dizgeli bir işlemin ürünü olmayan ya da bir kurala bağlı...

Civilian clothes nedir ne demek

Civilian clothes nedir : Mülki. Başı bozuk. Sivil. Clothes : Yatak takımları. Örtüler. Giysi. Giyim kuşam. Elbise. Esvap. Kapama. Giyecek. Üst baş. Üstbaş. ...

Dirty clothes nedir ne demek

Dirty clothes nedir English: Dan discovered a pile of dirty clothes in Tugba's backyard. Turkish: Dan, Tuğba'nın bahçesinde bir yığın kirli elbise b...

Fatigue clothes nedir ne demek

Fatigue clothes nedir : Bitkinlik. Tükenmişlik. Aşırı yorgunluk. Maden yorgunluğu. Kağşama. Yorulmak. Biyoloji, fizik, madencilik alanlarında kullanılır. A...

Garish clothes nedir ne demek

Garish clothes nedir : Cafcaflı. Parlak (renk). Havalı. Hoppa. Çiğ. Cicili bicili. Parlak. Gösterişli. Cırlak. Clothes : Giysi. Üstbaş. Örtüler. Giyecek. ...

Clothe formally nedir ne demek

Clothe formally nedir : Zenginleştirmek. Giydirmek. Örtmek. Sarmak. Güzel bir dille anlatmak. Giysi sağlamak. Üstünü örtmek. Renklendirmek. Kaplamak. Bürüm...

Best clothe nedir ne demek

Best clothe nedir English: I was wearing my best clothes. Turkish: En iyi elbiselerimi giyiyordum. : En. En iyi şekilde. En çok. Geçmek. Birinci s...

Clothes nedir English: Ali fell asleep with his clothes on. Turkish: Ali giysileri ile uykuya daldı. English: Ali can't fit into his old cloth...

Clothes brush nedir ne demek

Clothes brush nedir : Üstbaş. Yatak takımları. Çamaşır. Giyecek. Örtüler. Giysi. Çul. Kapama. Üst baş. Elbise. Brush : Hafifçe dokunmak. Fırça. Savmak. S...

Clothes hanger nedir ne demek

Clothes hanger nedir : Yatak takımları. Çamaşır. Üst baş. Elbise. Giyim kuşam. Çul. Üstbaş. Örtüler. Giysi. Giysiler. Hanger : Kemere asılan kama. Elbise ...

Clothes horse nedir ne demek

Clothes horse nedir : Yatak takımları. Üstbaş. Giyecek. Giysiler. Giysi. Örtüler. Elbise. Çamaşır. Üst baş. Giyim kuşam. Horse : Film çıkrığı. Bir taban ...

Clothes moth nedir ne demek

Clothes moth nedir : Giyim kuşam. Üst baş. Yatak takımları. Elbise. Örtüler. Çul. Giyecek. Çamaşır. Esvap. Kapama. Moth : [#Pervane. Tırtılları çeşitli ...

Clothes pin nedir ne demek

Clothes pin nedir : Kapama. Üstbaş. Esvap. Giysi. Giysiler. Çul. Giyim kuşam. Yatak takımları. Üst baş. Elbise. Pin : Tutturmak. Kapmak. İğne. Dip göml...

Clothes rack nedir ne demek

Clothes rack nedir : Çamaşır. Çul. Giysi. Giysiler. Giyim kuşam. Elbise. Üstbaş. Üst baş. Giyecek. Esvap. Rack : Rafa kaldırmak. Kirayı artırarak eziyet...

Clotheshorse nedir ne demek

Clotheshorse nedir : Elbise kurutma askısı. (kılık) kıyafet düşkünü. Çamaşır askısı. Çamaşır kurutma askısı. Gösteriş düşkünü. Sözcükler, direkt olarak ...

Clothesline nedir ne demek

Clothesline nedir English: Ali bought some rope to use as a clothesline. Turkish: Ali çamaşır ipi olarak kullanmak için biraz ip aldı. English: Al...

Clothespeg nedir ne demek

Clothespeg nedir : Elbiseleri kurutma askısına asmak için kullanılan klips. Çamaşır mandalı. Clothespin : [#Mandal. : Çamaşır mandalı. Mandal. Clothes...

Clothespin nedir ne demek

Clothespin nedir English: Clothespins are used to hang up clothes. Turkish: Mandallar kıyafet asmak için kullanılır. English: He keeps his clothe...

Clothespress nedir ne demek

Clothespress nedir : Elbise dolabı. Clothespeg : Çamaşır mandalı. Elbiseleri kurutma askısına asmak için kullanılan klips. [#Clothespegs : Elbiseleri ku...

A change of clothes nedir ne demek

A change of clothes nedir English: Ali keeps a change of clothes in his office. Turkish: Ali ofisinde değişik elbiseler bulundurur. : Amperin simgesi. (he...

Case making clothes moth nedir ne demek

Case making clothes moth nedir : Yerine koymak (kasa veya kılıf vb). Dava. Hasta. Sokmak. Örnekolay. Ruhsal, toplumsal ve bedensel bakımdan çevresine başarılı bir b...

Change clothes nedir ne demek

Change clothes nedir English: Come on, how often do you think a fictitious character needs to change clothes? Turkish: Hadi, hayali bir karakterin ne...

Comfortable clothes nedir ne demek

Comfortable clothes nedir : Tatminkar. Huzurlu. Sakin. Rahatlatıcı. Rahat. Teselli edici. Konforlu. İyi. Clothes : Yatak takımları. Örtüler. Giyim kuşam. Çamaş...

Dress clothes nedir ne demek

Dress clothes nedir : Rendelemek. Elbise. Giyinmek. Temizlemek (tavuk veya balık vb'ni). Şekil vermek. Giydirip kuşatmak. Hizalanmak. Pansuman yapmak (ya...

Fine clothes nedir ne demek

Fine clothes nedir : Ceza. İnce. Para cezası. Trafik cezası kesmek. Ağır para cezası. Hoş. Ceza vermek. Para cezasına çarptırmak. Cezalandırmak. İyi. Cl...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim