Collective nedir ne demek

Collective nedir activity units : Toplu etkinlik üniteleri. Öğrencileri kümeler halinde araştırma ve inceleme çalışmalarına yönelten öğretim üniteleri. Collective agreement : Toplu sözleşme. Toplu iş sözleşmesi. Kolektif sözleşme. Birkaç d...

 
 
 

Collective bargain nedir ne demek

Collective bargain nedir : Kolektif. Ortaklaşma. Ortaklaşa. Ortak. Toplu. Ortak girişim. Topluluk adı. Kolektif şirket. Genel. Müşterek. Bargain : Teklif (pol.). Değiş tokuş etmek. Teklif. Uyuşmak. Anlaşma. Uzlaşma. Anlaşmak. Pazarlık. Karşılık (p...

Collective bargaining contract nedir ne demek

Collective bargaining contract nedir : Toplu. Ortak. Müşterek. Kolektif şirket. Ortaklaşa. Genel. Ortak girişim. Kolektif. Topluluk adı. Ortaklaşma. Bargaining : Bir mal için istenilen ederi daha da düşürmek için alıcının satıcı ile yaptığı kesimli tartışma. ...

Collective behavior nedir ne demek

Collective behavior nedir : Ortak girişim. Kolektif. Ortak. Toplu. Ortaklaşma. Topluluk adı. Müşterek. Kolektif şirket. Ortaklaşa. Genel. Behavior : Davranış. Davranış tarzı. Davranım. Hal. Genel anlamda bir organizmanın görülen ve görülmeyen her t...

Collective consciousness nedir ne demek

Collective consciousness nedir : Toplu. Kolektif. Ortak girişim. Ortak. Müşterek. Kolektif şirket. Ortaklaşma. Genel. Ortaklaşa. Topluluk adı. Consciousness : Anlayış. İdrak. İnsanın çalışma süreci içinde, eş deyişle toplumsal ilişkiler süreci içinde ne...

Collective conversation nedir ne demek

Collective conversation nedir : Ortak. Kolektif. Toplu. Kolektif şirket. Ortaklaşma. Müşterek. Genel. Topluluk adı. Ortaklaşa. Ortak girişim. Conversation : Cinsel birleşme. Lakırdı. Görüşme. Muhavere. Söyleşi. Sohbet. Hareket. Konuşu. Sakım. Konuşma. ...

Collective dispute nedir ne demek

Collective dispute nedir : Müşterek. Topluluk adı. Kolektif. Genel. Toplu. Ortaklaşa. Ortak. Ortak girişim. Ortaklaşma. Kolektif şirket. Dispute : Kavga etmek. İhtilaf. Sürtüşmek. Reddetmek. Karşı koymak. Kabul etmemek. Uyuşmazlık. Tutumları ölçül...

Collective excitation nedir ne demek

Collective excitation nedir : Ortaklaşa. Genel. Ortak. Toplu. Müşterek. Kolektif. Ortak girişim. Ortaklaşma. Topluluk adı. Kolektif şirket. Excitation : Uyartıının meydana getirilmesi veya şiddetinin artırılması. hücrenin bir uyartıya hemen cevap ver...

Collective fire nedir ne demek

Collective fire nedir : Toplu. Ortak girişim. Müşterek. Kolektif şirket. Kolektif. Genel. Topluluk adı. Ortak. Ortaklaşma. Ortaklaşa. Fire : İktisat, kimya, madencilik alanlarında kullanılır. Yangın. Yanmak. Ateş almak. Alev almak. İş sözleşmes...

Collective activity units nedir ne demek

Collective activity units nedir : Topluluk adı. Ortaklaşa. Müşterek. Kolektif. Ortak girişim. Ortak. Kolektif şirket. Genel. Toplu. Ortaklaşma. Activity : Etkin olma durumu, bazı etkileri oluşturma yeteneği. ilaç veya zehirli maddelerin vücuda alındıktan...

Collective agreement nedir ne demek

Collective agreement nedir : Topluluk adı. Kolektif. Ortaklaşma. Ortak girişim. Kolektif şirket. Toplu. Genel. Müşterek. Ortak. Ortaklaşa. Agreement : Aynı fikirde olma. Uyma. Sözleşme. Düşünce ve amaç bakımından birleşip uyuşma. krş. sözleşme. Pakt...

Collective bargaining nedir ne demek

Collective bargaining nedir : Kolektif. Kolektif şirket. Genel. Topluluk adı. Ortaklaşa. Toplu. Ortak girişim. Ortaklaşma. Ortak. Müşterek. Bargaining : Bir alışverişte alıcı ve satıcının kendisi için eniyi fiyatı karşısındakine kabul ettirmek amacıy...

Collective barganing nedir ne demek

Collective barganing nedir : Topluluk adı. Genel. Ortaklaşma. Kolektif. Ortaklaşa. Toplu. Ortak girişim. Ortak. Müşterek. Kolektif şirket. Collective activity units : Toplu etkinlik üniteleri. Öğrencileri kümeler halinde araştırma ve inceleme çalışm...

Collective behaviour nedir ne demek

Collective behaviour nedir : Ortaklaşma. Topluluk adı. Toplu. Kolektif. Ortak girişim. Ortaklaşa. Genel. Kolektif şirket. Ortak. Müşterek. Behaviour : Davranış. Hareket tarzı. Tutum. Hareket. Davranış tarzı. Tutum, dürtü ve uyaranlarca güdülenen ve ...

Collective contract nedir ne demek

Collective contract nedir : Ortak. Kolektif şirket. Toplu. Kolektif. Ortaklaşa. Ortak girişim. Genel. Topluluk adı. Ortaklaşma. Müşterek. Contract : Kontrat yapmak. Kontrat. Buruşturmak. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Mukavele. Bağıtlaşma...

Collective discussion nedir ne demek

Collective discussion nedir : Ortak girişim. Ortaklaşma. Genel. Kolektif. Topluluk adı. Ortaklaşa. Ortak. Kolektif şirket. Toplu. Müşterek. Discussion : Münakaşa. Konuşma. Bir sorunu çözümlemek ya da bir sonuca varmak üzere girişilen eleştirmeli görü...

Collective egoism nedir ne demek

Collective egoism nedir : Topluluk adı. Ortaklaşma. Kolektif. Müşterek. Ortaklaşa. Kolektif şirket. Toplu. Ortak girişim. Ortak. Genel. Egoism : Egoizm. Bencillik. [#Collective activity units : Öğrencileri kümeler halinde araştırma ve inceleme ça...

Collective farm nedir ne demek

Collective farm nedir : Ortak girişim. Kolektif şirket. Kolektif. Toplu. Topluluk adı. Ortak. Ortaklaşma. Müşterek. [#Genel. Ortaklaşa. Farm : Kira ile vermek. Kiraya vermek. Çiftlik evi. İşlemek. Vergi. Coğrafya, iktisat alanlarında kullanılır...

Collective insurance nedir ne demek

Collective insurance nedir : Topluluk adı. Ortaklaşma. Toplu. Genel. Ortak girişim. Ortak. Ortaklaşa. Müşterek. Kolektif. Kolektif şirket. Insurance : Binden sigorta poliçesinin yerine geçen nota. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Her tür kaz...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim