Container nedir ne demek

Container nedir English: He emptied the container of its contents. Turkish: Konteyneri boşalttı. English: The container is empty. Turkish: Konteyner boş. English: Ali bought a bucket of extra-spicy fried chicken and a container ...

 
 
 

Container ship nedir ne demek

Container ship nedir : Bilgisayar, madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kutu. Muhafaza kutusu. İçerisine sıvı azot konan ve taşınan, çift duvarlı, dar ağızlı, spermatozoon, ovum, canlı hücre ve dokuları saklamaya yarayan çelik kap....

Containerful nedir ne demek

Containerful nedir file : Konteynır dosya. Kap kütüğü. Konteyner dosya. Container merge : Kap birleştirme. Kapsayıcı birleştirmesi. ship : Konteyner gemisi. Konteynır gemisi. Container transportation : Konteyner taşımacılığı. Deniz ve kara t...

Containerize nedir ne demek

Containerize nedir : Malları taşımak için konteynerlere doldurmak. Konteyner ile taşımayı kabul etmek (ayrıca containerise). Konteyner ile taşımak. Standart boyutlarda yük konteynerleri ile ticaret yapabilmesi ve idare edebilmesi için liman ...

Containerizes nedir ne demek

Containerizes nedir : Malları taşımak için konteynerlere yüklemek. Konteynır ile taşımak. Büyük konteynerlerle yük taşımak. Konteynere yüklemek. Konteynerlerle yük taşımak. Standart boyutlarda yük konteynerleri ile ticaret yapabilmesi ve idar...

Containers nedir ne demek

Containers nedir English: These containers are airtight. Turkish: Bu konteynerler hava geçirmezler. English: Do you know what's in those containers? Turkish: Şu konteynerlerde ne olduğunu biliyor musun? containers : İade edilebil...

Containerships nedir ne demek

Containerships nedir : Konteyner gemisi. Kargo konteynerleri taşıyan gemi. Konteynır gemisi. Returnable containers : İade edilebilir ambalaj. [#Containers : Yük sandığı. Konteyner. Kap. Sözcükler, direkt olarak Containerships ile ilgili eş anl...

Container file nedir ne demek

Container file nedir : Muhafaza kutusu. Birikimlik. Kap. Yük sandığı. İçerisine sıvı azot konan ve taşınan, çift duvarlı, dar ağızlı, spermatozoon, ovum, canlı hücre ve dokuları saklamaya yarayan çelik kap. Kutu. Bilgisayar, madencilik, veteri...

Container merge nedir ne demek

Container merge nedir : Bilgisayar, madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kutu. Birikimlik. Yük sandığı. Konteyner. Tağar. Muhafaza. Muhafaza kutusu. Toplayıcı kap. Konteynır. Merge : Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Kayna...

Container transportation nedir ne demek

Container transportation nedir : Kutu. Birikimlik. İçerisine sıvı azot konan ve taşınan, çift duvarlı, dar ağızlı, spermatozoon, ovum, canlı hücre ve dokuları saklamaya yarayan çelik kap. Tağar. Konteynır. Kap. Toplayıcı kap. Konteyner. Muhafaza kutusu....

Containerization nedir ne demek

Containerization nedir Sözcükler, direkt olarak Containerization ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. transportation : Deniz ve kara taşımacılığında malların çelik kaplarla taşınması. Kont...

Containerized nedir ne demek

Containerized nedir : Konteyner ile taşımak. Standart boyutlarda yük konteynerleri ile ticaret yapabilmesi ve idare edebilmesi için liman veya endüstriyi değiştirmek. Büyük konteynerlerle yük taşımak. Konteyner ile taşımayı kabul etmek (ayrıc...

Containerizing nedir ne demek

Containerizing nedir : Nakliye için konteynere kargo (genel veya özel) yükü istif etme. Konteynerizasyon. Konteynerleştirme. Konteynerle taşıma. Konteyner taşımacılığı. Konteyner kullanılması. Üst limiti 48 fit uzunluğu olan konteynerler ile m...

Containership nedir ne demek

Containership nedir : Konteyner gemisi. Kargo konteynerleri taşıyan gemi. Konteynır gemisi. Returnable containers : İade edilebilir ambalaj. [#Containers : Konteyner. Kap. Yük sandığı. Container file : Konteynır dosya. Konteyner dosya. Kap kü...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim