Decomposition nedir ne demek

Decomposition nedir odour : Kokuşma sonucu proteinlerin yıkımından ileri gelen ptomaine, putreskin, tiramin ve özellikle de kadaverin gibi kısmen zehirli...

 
 
 

Decomposition voltage nedir ne demek

Decomposition voltage nedir : Bir bütünün çeşitli etmenlerin etkisi altında, kurucu öğelerine ayrılması. Bozuşma. Bozukluk. Dağılma. Alt gruplara ayırma. İncelem...

Beveridge nelson decomposition nedir ne demek

Beveridge nelson decomposition nedir : Tutma. Georgia eyaletinde şehir. Kavrama. Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. İngiltere'de yerleşim yeri. İllinois eyaletinde yerle...

Chemical decomposition nedir ne demek

Chemical decomposition nedir : Şimik. Kimyasal (madde). Kimyasal atık. Kemikal. Kimyevi. Kimyasal madde. Kimyasal. Kimya bilimiyle ilgili olan. Kimya. Decompositi...

Doob meyer decomposition nedir ne demek

Doob meyer decomposition nedir : İnceleme. Ekonomi, fizik, kimya, gramer, madencilik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Ayrışma. Kelime içindeki seslerin b...

Error decomposition nedir ne demek

Error decomposition nedir : Yanlış. Falso. Günah. Bir niceliğin gerçek değeri ile ölçülen değer arasındaki fark. Hata. Dalalet. Yanlışlık. Yanılma. Bilgisayar,...

Forecast error variance decomposition nedir ne demek

Forecast error variance decomposition nedir : Öngörüde bulunmak. Kestirme. Tahmin. Tahmin etmek. Önceden tahmin etmek. Önceden planlamak. Kestirmek. Tahmin yürütme. Bir olay, du...

Hodrick prescott decomposition nedir ne demek

Hodrick prescott decomposition nedir : Bozukluk. Bir maddenin daha basit molekül veya atomlara parçalanması olayı. Dekompozisyon. Ayrıştırma. Bir özdeğin daha yalın kimya...

Predictive decomposition nedir ne demek

Predictive decomposition nedir : Kestirimci. Decomposition : Bozukluk. Ayrışma. İnceleme. Faktörlere ayırma. Dağılma. Alt gruplara ayırma. Ayrışım. Çürüklük. Kelime...

Rate of decomposition nedir ne demek

Rate of decomposition nedir : Fiyat belirlemek. Oran. Hak etmek. Düzenleme, sıra yöntem, çeşit. Azarlamak. Nicel değişmelerin hızını dile getirmek üzere başvurul...

Structural decomposition nedir ne demek

Structural decomposition nedir : Strüktüral. Yapısal. Kayaçsal. Organik. Strüktürel. Yapı. Bünyesel. Decomposition : Analiz. Bir özdeğin daha yalın kimyasal özdekle...

Trend cycle decomposition nedir ne demek

Trend cycle decomposition nedir : Akım. Moda. Yönlence. Gelişme doğrultusu. Eğilim. Kırık doğrultusu. Yön. Eğimli olmak. Gidişat. Yönelmek. Cycle : Bir dizgede oluşa...

Wold decomposition nedir ne demek

Wold decomposition nedir : Yayla. Bozkır. Step. Decomposition : Dekompozisyon. Dağılma. Bir özdeğin, daha yalın yapıda olan bileşenlere tek yönlü ayrılması. N...

Decomposition odour nedir ne demek

Decomposition odour nedir : Kelime içindeki seslerin biribirleri üzerindeki etkileri ile bir sesin başka bir sese veya bir kelimenin bütünü ile daha değişik bi...

Decomposition reaction nedir ne demek

Decomposition reaction nedir : Bozunma. Çürüme. Kelime içindeki seslerin biribirleri üzerindeki etkileri ile bir sesin başka bir sese veya bir kelimenin bütünü il...

Bartlett decomposition nedir ne demek

Bartlett decomposition nedir : İllinois eyaletinde yerleşim yeri. Bir soyadı. Nebraska eyaletinde yerleşim yeri. Kansas eyaletinde şehir. Tennessee eyaletinde yer...

Blanchard quah decomposition nedir ne demek

Blanchard quah decomposition nedir : Alt gruplara ayırma. Dönüşme. Analiz. Bozulma. Bozunma. Kelime içindeki seslerin biribirleri üzerindeki etkileri ile bir sesin başk...

Cholesky decomposition nedir ne demek

Cholesky decomposition nedir : Bir özdeğin daha yalın kimyasal özdeklere ayrılması. Bozukluk. Çürüklük. Bozulma. Ayrışma. Dekompozisyon. Alt gruplara ayırma. İnce...

Double decomposition nedir ne demek

Double decomposition nedir : İkişerli. İki misli. Bir filmin çevrilmesi sırasında bir oyuncunun bazı görünçlüklerdeki oyununu başkasına oynatmak. bunu yapan kim...

Forecast error decomposition nedir ne demek

Forecast error decomposition nedir : Kestirme. Tahmin. Tahmin etmek. Bir olay, durum ya da sonucu henüz gerçekleşmeden, sağduyusal ya da sezgisel ipuçlarına dayanarak ö...

Hierarchical decomposition nedir ne demek

Hierarchical decomposition nedir : Aşamalı. Sıradüzensel. Hiyerarşik. Decomposition : Bir maddenin daha basit molekül veya atomlara parçalanması olayı. İnceleme. Dağı...

Orthogonal decomposition nedir ne demek

Orthogonal decomposition nedir : Dikey. Üç-boyutlu yerlem eksenleri gibi, birbirine dik olan. Dik açılı. Dikgen. Dik. Birbirine dik. Ortogonal. Decomposition : Dönü...

Radioactive decomposition nedir ne demek

Radioactive decomposition nedir : Radyoaktif. Radyoaktıf. Işınetkin (fizik terimi). Fizik, kimya, madencilik alanlarında kullanılır. Işımetkin. Çekinlerinin kendiliğ...

Spectral decomposition nedir ne demek

Spectral decomposition nedir : Spektral. Hayaletlerle ilgili. Hayalet gibi. Hortlak gibi. Hayaletler ile ilgili. Hayali. Tayfla ilgili. Görüngesel. İzgesel. Hayal...

Sum of squares decomposition nedir ne demek

Sum of squares decomposition nedir : Adet. Toplam. Hesap. Netice. Doruk. Toplamak. Bir ölçü birimiyle ölçülmüş ya da sayıyla dile getirilmiş toplu nicelik. Esas. Özet. ...

Variance decomposition nedir ne demek

Variance decomposition nedir : Ayrılı. Değişken. Ayrılık. Değişiklik. Ölçümsel veri dizilerinde kullanılan en önemli dağılım ölçümü, s2. Aykırı. Ekonomi, veterine...

Decompositions nedir ne demek

Decompositions nedir odour : Kokuşma sonucu proteinlerin yıkımından ileri gelen ptomaine, putreskin, tiramin ve özellikle de kadaverin gibi kısmen zehirli...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim