Drugs nedir English: Doctors suggest drugs to fight diseases. Turkish: Hastalıklarla mücadele etmek için doktorlar ilaçlar öneriyor. English...

 
 
 

Addictive drugs nedir ne demek

Addictive drugs nedir : Bağımlılık yaratan. Alışkanlık yapan. Bağımlılık yapan. Katkı-özdeği. Tiryaki eden. Katkı-gereci. Tiryakilik yaratan. Bağımlılık ol...

Habit forming drugs nedir ne demek

Habit forming drugs nedir : Kıyafet. Kafa yapısı. Yaradılış. Huy. Yapı. Tıynet. Tabiat. Yaşam biçimi. Elbise. Forming : Oluşma. Biçimleme. Şekillendirme. Kurma...

Hard drugs nedir ne demek

Hard drugs nedir : Kireçli. Dayanıklı. Katı. Güç. Ekşimiş. Sert. Acı (su). Ağır. Çetin. Sağlam. Drugs : Ecza. İlaçla uyutmak. Uyuşturucu vermek. Uyuşt...

Illegal supply of drugs nedir ne demek

Illegal supply of drugs nedir : Yolsuz. Kanunsuz. Kaçak. Yasa dışı. Geçersiz. Yasadışı. Usulsüz. Legal olmayan. Kanunen yasak. Supply : Verilmesi gerekli oran. Kar...

On drugs nedir English: Her husband is heavily dependent on drugs. Turkish: Kocası ilaçlara aşırı bağımlıdır. English: He's either crazy or on ...

Sulpha drugs nedir ne demek

Sulpha drugs nedir : Uyuşturucu vermek. İlaçlar. Uyuşturucu. İlaçla uyutmak. İlaç vermek. Ecza. Uyuşturmak. Sulphamate : Sülfamat. [#Sulphamate bath : S...

Trypanocidal drugs nedir ne demek

Trypanocidal drugs nedir : Uyuşturmak. İlaçla uyutmak. İlaçlar. İlaç vermek. Ecza. Uyuşturucu vermek. Uyuşturucu. Trypanocidal agents : Tripanosidal ilaçlar. ...

Drugster nedir : Eczane. İlaç satılan süpermarket. Drugstores : İlaç satılan süpermarket. Eczane. [#What time does the drugstore close : Eczane saat...

Drugstores nedir ne demek

Drugstores nedir time does the drugstore close : Eczane saat kaçta kapanıyor. What time does the drugstore open : Eczane saat kaçta açılıyor. is the n...

What time does the drugstore open nedir ne demek

What time does the drugstore open nedir : Hangi. Neyi. Ne. Nasıl. Ne kadar çok (şaşkınlık). Nelerin. Şaşkınlık belirtir. Time : Ayarlamak. Bilgisayar, hukuk, uzay, jeoloji a...

Addicted to drugs nedir ne demek

Addicted to drugs nedir English: Many criminals in America are addicted to drugs. Turkish: Amerika'da çoğu suçlu uyuşturucuya bağımlıdır. English: Many ...

Addiction to drugs nedir ne demek

Addiction to drugs nedir : Düşkünlük. Tutku. Bağımlılık. İllet. Hastalık. Tutkunluk. Alışma. Alışkanlık. Tiryakilik. To : Kala. Arasında. Ya. E doğru. -e göre...

Fertility drugs nedir ne demek

Fertility drugs nedir : Biyoloji, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Erkek hayvanların dişiyi dölleyebilme, dişilerin de gebe kalabilme ve yav...

Hallucinogenic drugs nedir ne demek

Hallucinogenic drugs nedir : Halüsinasyonlara neden olan. Halüsinojenik. Drugs : İlaçla uyutmak. İlaçlar. Ecza. İlaç vermek. Uyuşturmak. Uyuşturucu vermek. Uyuş...

Humidifier drugs nedir ne demek

Humidifier drugs nedir : Nem aygıtı. Nemlendirici araç. Nemlendirici. İklimleme döşeminde havanın nemlendirildiği bölüm. memelerden yüksek basınçla püskürtü...

Narcotic drugs nedir ne demek

Narcotic drugs nedir : Uyuşukluk, uyku hali ve bilinçsizlik meydana getiren madde. narkotik madde. Bayıltıcı. Uyuşturucu ilaç. Uyuşturucu. Stüpefiyan. Uyu...

Sulfa drugs nedir ne demek

Sulfa drugs nedir English: I am allergic to aspirin, penicillin, and sulfa drugs. Turkish: Aspirin, penesilin ve sülfa ilaçlara alerjim var. : Ecz...

Tocolytic drugs nedir ne demek

Tocolytic drugs nedir : Uyuşturmak. Uyuşturucu. Uyuşturucu vermek. İlaç vermek. İlaçlar. İlaçla uyutmak. Ecza. Addicted to drugs : Hapçı. Uyuşturucu bağıml...

Under the influence of drugs nedir ne demek

Under the influence of drugs nedir : Aşağıda. Bağlı. Taşıyıcı. Altı. Altta. -in yönetiminde. -den aşağı. Halinde. Emrinde. -den az. The : Belirli durumlarda isimden önc...

Drugstore nedir ne demek

Drugstore nedir English: There used to be a drugstore on that corner. Turkish: O köşede bir eczane vardı. English: The drugstore is at the end o...

What time does the drugstore close nedir ne demek

What time does the drugstore close nedir : Ne kadar çok (şaşkınlık). Hangi. Ne. Neyi. Nasıl. Şaşkınlık belirtir. Nelerin. Time : Saat tutmak. Bilgisayar, hukuk, uzay, jeoloji...

Where is the nearest drugstore nedir ne demek

Where is the nearest drugstore nedir : Dığı yere. Nereye. Nereden. Nerede. -dığı yerde. Nere. Hani. Neresi. Da. Diği yerde. Is : -dır. Bilim adamları için bütün kalıcı me...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim