Folio nedir column : Folyo kolonu. Defteri kebir sütunu. Folio page number : Atanan sayfa numarası. verso : (latince) sayfanın arkasında. Sayfanı...

 
 
 

Folio verso nedir ne demek

Folio verso nedir : Bu biçimde katlanmış yapraklardan oluşmuş kitap. Yazma ya da basım işinde kullanılacak kağıtların bir kez katlanarak iki yaprak olu...

Foliolate nedir ne demek

Foliolate nedir : Üç yapraklı. Trifoliolate leaf : Üçlü yaprak. [#Foliole : (botanik) yaprakçık. Küçük yaprak benzeri yapı. Küçük yaprak. Folio colum...

Folios nedir : Yapraklı. Yapraklara ilişkin. Yapraksı. Efficient portfolios : Etkin cüzdan. Etkin portfolyo. Markowitz’in geliştirdiği bir kavram ...

Folious nedir column : Folyo kolonu. Defteri kebir sütunu. Folio page number : Atanan sayfa numarası. verso : F.v. (latince) sayfanın arkasında. Sa...

Efficient portfolios nedir ne demek

Efficient portfolios nedir : Randımanlı. Yetenekli. İş bilir. Yaman. Rasyonel. Hızlı ve verimli çalışan. Becerikli. Yeterli. Etkili. Yüksek verimli. Portfolios ...

Minister without portfolio nedir ne demek

Minister without portfolio nedir : Papaz (protestanlıkta). Yardım etmek. Bakmak. Vekil. Bakan. Orta elçi. Papaz. Vaizlik yapmak. Nazır. Ortaelçi. Without : Medikçe. M...

Portfolio nedir ne demek

Portfolio nedir investment : Portföy yatırımı. Portföy yatırımları. Gerçek veya tüzel kişilerin, üzerinde herhangi bir kontrol veya yönetim hakları o...

Portfolio management nedir ne demek

Portfolio management nedir : Resimler (ressamın yapıp bir araya getirdiği). Portföy. Vazife. Makam. Çıkın. Gerçek veya tüzel bir kişinin kazanç sağlamak amacıyl...

Portfolio theory nedir ne demek

Portfolio theory nedir : Borsa portföy. Çıkın. Bakanlık. Portföy. Belgeler. Evrak çantası. Makam. Görev. Tahviller. Resim çantası. Theory : Kuram. Bir sonuc...

Traditional portfolio theory nedir ne demek

Traditional portfolio theory nedir : Adetsel. Göreneksel. Geleneksel. Ananevi. Gelenekçi. Portfolio : Görev. Evrak çantası. Resim çantası. Portföy. Borsa portföy. Vazif...

Trifoliolate leaf nedir ne demek

Trifoliolate leaf nedir : Üç yapraklı. Leaf : Yapraklanmak. İnce madeni tabaka. Varak. Yaprak. Kanat (masa). Sahife. Kanat. Folyo. Bitkilerde gövde ve dallar...

Folio column nedir ne demek

Folio column nedir : Büyük boy daktilo kağıt. Birden fazla kat yaprak. Katlanmış kağıt. Yazma ya da basım işinde kullanılacak kağıtların bir kez katlana...

Folio page number nedir ne demek

Folio page number nedir : İki ya da dörde katlanmış yapraklardan oluşmuş kitap. Yaprak. Bu biçimde katlanmış yapraklardan oluşmuş kitap. Büyük ebatlı kitap. ...

Folioing nedir column : Folyo kolonu. Defteri kebir sütunu. Folio page number : Atanan sayfa numarası. verso : (latince) sayfanın arkasında. F.v. Sa...

Foliole nedir : Yapraklı. Yapraksı. Trifoliolate : Üç yapraklı. [#Trifoliolate leaf : Üçlü yaprak. Folio column : Defteri kebir sütunu. Folyo kolon...

Foliose nedir : Folyo. Büyük boy daktilo kağıt. Yaprak. Birden fazla kat yaprak. İki ya da dörde katlanmış yapraklardan oluşmuş kitap. İki ya da dö...

Cession of portfolio nedir ne demek

Cession of portfolio nedir : Terk. Feragat. Verme. (mal veya hak vb) feragat. Bırakma. Çekilme. Devir. Devretme. Vazgeçme. Ferağ. Of : -nin. Nin. İle ilgili. Ka...

Investment portfolio nedir ne demek

Investment portfolio nedir : Tayin. Atama. Muhasara. Abluka. Tecimsel ya da ekonomik bir girişime belirli bir süreyle anamal ve para yatırılması. Plasman. Para ...

Modern portfolio theory nedir ne demek

Modern portfolio theory nedir : Modern. Çağdaş. Portfolio : Mevki. Portföy. Çıkın. Resim çantası. Borsa portföy. Evrak çantası. Makam. Gerçek veya tüzel bir kişini...

Portfolio investment nedir ne demek

Portfolio investment nedir : Bakanlık. Borsa portföy. Makam. Evrak çantası. Çıkın. Vazife. Resim çantası. Görev. Tahviller. Investment : Envestisman. Dışderi. V...

Portfolio risk nedir ne demek

Portfolio risk nedir : Vazife. Borsa portföy. Görev. Mevki. Belgeler. Tahviller. Bakanlık. Gerçek veya tüzel bir kişinin kazanç sağlamak amacıyla oluşturd...

Portfolios nedir ne demek

Portfolios nedir portfolios : Markowitz’in geliştirdiği bir kavram olup belli bir getiriyi enaz riskle, belli bir riskle ençok getiriyi sağlayan cüzda...

Trifoliolate nedir ne demek

Trifoliolate nedir leaf : Üçlü yaprak. Trifoliosis : Trifoliyozis. Atlarda görülen bir deri hastalığı. Sözcükler, direkt olarak Trifoliolate ile ilgili ...

Trifoliosis nedir ne demek

Trifoliosis nedir : Üç yapraklı. Trifoliolate leaf : Üçlü yaprak. [#Trifoliate : Trifoliat. Üç yapraklı. Trifoliate leaf : Üçgül yaprak. Üçlü yaprak. o...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim