Height nedir English: Ali is about the same height as you. Turkish: Ali yaklaşık olarak seninle aynı boyda. English: During the 2011 Tohoku e...

 
 
 

Height gain nedir ne demek

Height gain nedir : Pozisyon. En yüksek nokta. Yücelik. Yüksek yer. Yükselti. Boy. İrtifa. Dağ. Bir dağılımın verdiği eğrinin tepe noktasından tabanına...

Cell height and width nedir ne demek

Cell height and width nedir : Göz. Küçük oda. Ünite. Bölme. Pil. Genellikle gözle görülemeyecek kadar küçük, yarı geçirgen bir zar ile çevrili sitoplazma kitlesi...

Full height drive bay nedir ne demek

Full height drive bay nedir : Komple. Öz. Yıkayıp büzmek. Doluluk. Dolu şey. Çırpmak. Tam. Dolu. Tok. Height : Yücelik. Dağ. En yüksek nokta. Doruk. En üst derec...

Pickup height adjustment nedir ne demek

Pickup height adjustment nedir Pickup height adjustment; Gitar alanında kullanılan bir sözcüktür. Gitar terimi olarak anlamı: Gitardan ideal ton alabilmek amacıyla...

Adjustment of height nedir ne demek

Adjustment of height nedir : Adaptasyon. Alışma. Tasfiye. Dispeç. Görünge kurallarına dayanılarak, varlıkları ve nesneleri uzayda en uygun biçimde yerleştirme y...

Average height nedir ne demek

Average height nedir English: Ali is above average height. Turkish: Ali ortalama boyun üzerinde. English: He was a man of average height. Turkis...

Bench height nedir ne demek

Bench height nedir : Yargıçlık. İş masası. Baro. Yargıçlar kurulu. Eğitim, jimnastik, madencilik alanlarında kullanılır. Yedek kulübesi. Peyke. Yargıç. ...

Building height nedir ne demek

Building height nedir : Dikinti. Kurma. Yapma. İnşaatçılık. İnşa. Dikili. Apartman. İnşa etme. Yapım. Yapı. Height : Doruk. En yüksek nokta. Pozisyon. Zirv...

Cloud height nedir ne demek

Cloud height nedir : Gölgelemek. Karıştırmak. Bulandırmak. Havayuvarında asılı durumdaki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kaza...

Effective height nedir ne demek

Effective height nedir : Etkin. Yürürlükte. Sonuç verici. Etken. Yürürlükte olan. Fiili. Tesir. Geçerli olan. Sökmek. Etkileyici. Height : Bir dağılımın ver...

Fit height nedir ne demek

Fit height nedir : -e uygun olmak. Sağlıklı. Uymak. Uydurmak. Layık. Yakıştırmak. Formda. Gitmek. Yerinde. Uygun. Height : Doruk. Yücelik. Yükselti. Y...

Image height nedir ne demek

Image height nedir : Çıkarımcı yolda uzancalı yordamlarda bir kavram yaratmak üzere kullanılan görsel anlatım ya da tasarımsal görünü. Put. Benzetme. He...

Label height nedir ne demek

Label height nedir : Bir malın tür, miktar, fiyat gibi niteliklerini belirten küçük kağıt parçası. Bilgisayar, iktisat, ekonomi, veterinerlik alanlarınd...

Line height nedir ne demek

Line height nedir : Çizgi çizmek. Çizgi. Tenis, futbol, bilgisayar, bilişim, masa tenisi, sinema, televizyon, voleybol alanlarında kullanılır. Oyun ala...

Medium height nedir ne demek

Medium height nedir : Ortalama. Aracı. Parlayıcı. Gereç. Medyum. Kontrast madde. Ortam. Matbuat. Vasıta. İncelenecek yapıyı ortaya çıkarmak için x ışınla...

Numerator height nedir ne demek

Numerator height nedir : Numaralayan. Sayılandırıcı. Sayıcı. Numeratör. Sayaç. Pay. Kesirler de pay. Numaralandırıcı. Height : Zirve. Ana çekit. İrtifa. Yük...

Pickup height nedir ne demek

Pickup height nedir Pickup height; Gitar alanında kullanılan bir kelimedir. Gitar terimi olarak anlamı: Manyetiğin tonu ve çıkış gücü için belirleyici o...

Relative height nedir ne demek

Relative height nedir : Karşılaştırmalı. İzafi. Göreli. Özdeş türden başka bir şeyle karşılaştırılarak ölçülen ya da değerlendirilen (nicelik). Bağıl. İlgi...

Stage height nedir ne demek

Stage height nedir : Sinema, televizyon, tiyatro, jeoloji alanlarında kullanılır. Hazırlamak. Tiyatroculuk. Düzenlemek. Yerbilim zamanlarından bir dönem...

Height control nedir ne demek

Height control nedir : İrtifa. Yücelik. Yükseklik. En yüksek nokta. Bir dağılımın verdiği eğrinin tepe noktasından tabanına indirilen dikmenin uzunluğu. P...

Height control knob nedir ne demek

Height control knob nedir : İrtifa. Tepe. Yükseklik. Zirve. Ana çekit. Doruk. Boy. Yücelik. Dağ. Yüksek yer. Control : Kontrolü sağlamak. Kumada etmek. Kontrol...

Height zoning nedir ne demek

Height zoning nedir : Yücelik. Bir dağılımın verdiği eğrinin tepe noktasından tabanına indirilen dikmenin uzunluğu. Doruk. Pozisyon. Yüksek yer. Tepe. Zi...

Fixed height character nedir ne demek

Fixed height character nedir : Dik. Solmaz. Sabit. Oynamaz. Durağan. Kararlaştırılmış. Uçmaz. Fikse. Bağlı. Sağlanmış. Height : Yükselti. Zirve. Yüksek yer. Yükse...

Half height drive bay nedir ne demek

Half height drive bay nedir : Yarım. Yarı yarıya. Ara. Buçuk. Kısmen. Devre. Hemen hemen. Neredeyse. Nısıf. Yarı. Height : Ana çekit. Doruk. İrtifa. Yücelik. Zir...

Variable height character nedir ne demek

Variable height character nedir : Sebatsız. Değişken şey. Bir evreni temsil eden deneklerin değişebilen özelliği. nicelik ve ölçülebilir nitelik bakımından değişikli...

Angular height nedir ne demek

Angular height nedir : Sevimsiz. Zarafetten yoksun. Açısal. Arkadaşlık kurması zor. Bir deri bir kemik. Açılı. Çöp gibi (argo terim). Çöp gibi. Kemikli. S...

Barometer height nedir ne demek

Barometer height nedir : Halkın nabzını ölçen kimse. Havayuvarı basıncını ölçen araç. bkz, havayuvarı basıncı. Açık hava basıncını ölçmeye yarayan aygıt. Ba...

Breast height nedir ne demek

Breast height nedir : Yürek. Gönül. Göğüs. Koyun. Sine. Bağır. Başla, karın arasında kalan vücut bölgesi. toraks. Meme. Göğüs germek. Height : Tepe. Zirv...

Clear height nedir ne demek

Clear height nedir : Net. Berrak. Belirgin. Açık. Işık tutmak. Tahliye etmek. Açık olarak beli olan deneysel ve kuramsal verilere ilişkin. Bir ya da bir...

Ducting height nedir ne demek

Ducting height nedir : Oluklanma. Kanalar sistemi. Kanallar açmak için kullanılan malzeme. Kanal sistemi. Height : En üst derece. İrtifa. En yüksek nokta....

Fear of height nedir ne demek

Fear of height nedir : Yılgınlık. Allah'tan korkmak. Kuşkulanmak. Korku. Dert. Kuruntu etmek. Endişe etmek. Korkmak. Çekinmek. Ürkmek. Of : -den. In. -nin...

Hurdle height nedir ne demek

Hurdle height nedir : Yarış engeli. Parmaklık. Engelli koşullarda, her yarışçının üzerinden atlaması gereken çerçeve ile tabandan kurulu tahta düzen. Sor...

Inside height nedir ne demek

Inside height nedir : İçerisinde. İçeriye. İçeri. İçine. İçerisi. İçte. İçerisine. İç (taraf). İç kısım. Height : Pozisyon. En üst derece. Bir dağılımın ...

Limit height nedir ne demek

Limit height nedir : Son sınır. sorumluluk sınırı. en çok eder. saygınlık sınırı. bir niceliğin, hiçbir zaman erişemeden atlamasız olarak yaklaştığı baş...

Mean height nedir ne demek

Mean height nedir : Vasati. Bilgisayar, eğitim alanlarında kullanılır. Çirkin. Cimri. Hasis. Haşin. Orta. Utangaç. Ahlaksız. İstemek. Height : Tepe. Yü...

Minimum row height nedir ne demek

Minimum row height nedir : Bir değişkenin alabileceği en düşük değer, enk. Bilgisayar, bilişim, fizik, uzay alanlarında kullanılır. Zamana bağlı olarak değişm...

Operating height nedir ne demek

Operating height nedir : Faaliyette bulunan. Ameliyat. Faaliyet yürüten. İşleten. Çalıştırma. İşlem. İşletim. İşletme. Ölçüm yapma. Kullanma. Height : Bir d...

Prime height nedir ne demek

Prime height nedir : Birincil. (boya) astar vurmak. En iyi. En kaliteli. Suyla doldurarak kullanıma hazırlamak. Aster sürmek. En önemli. Nasıl cevap ver...

Row height nedir ne demek

Row height nedir : Gürültü yapmak. Atışma. Bilgisayar, fizik, kimya, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Şamata. Kürek çekmek. Sandal gezisi. K...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim