Hemoglobin nedir ne demek

Hemoglobin nedir Hemoglobin; bir biyoloji terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Biyoloji'deki anlamı: (Yun. haima: kan; globus: yuvarlak) ...

 
 
 

Hemoglobin a2 nedir ne demek

Hemoglobin a2 nedir Hemoglobin a2; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: [hemoglobin A2] Erişkinlerde az miktarda b...

Hemoglobin maserasyon deneyi nedir ne demek

Hemoglobin maserasyon deneyi nedir Hemoglobin maserasyon deneyi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kasaplık hayvan karkasların...

Oksijen hemoglobin ayrışma eğrisi nedir ne demek

Oksijen hemoglobin ayrışma eğrisi nedir Oksijen hemoglobin ayrışma eğrisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Oksijenin kısmi basınc...

Oxygen hemoglobin dissociation curve nedir ne demek

Oxygen hemoglobin dissociation curve nedir : Havada belli bir oranda bulunan ve gerek bitkilerde gerekse hayvanlarda solunum yolu ile solunum organlarına taşınan ve hücre içi s...

Adult hemoglobin nedir ne demek

Adult hemoglobin nedir : Erişkin. Biyoloji, eğitim, veterinerlik alanlarında kullanılır. Erin. Yetişkin kişi. Büyümüş. Er kişi. Bedensel, ruhsal ve duygusal...

Gower hemoglobin nedir ne demek

Gower hemoglobin nedir : İnsan ve omurgalı hayvanlarda kanda oksijen ve karbondioksit taşıyan, alyuvar içinde bulunan ve kana kırmızı rengi veren, globinle ...

Hemoglobinemi nedir ne demek

Hemoglobinemi nedir Hemoglobinemi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kan plazmasında serbest hemoglobin bulunma...

Hemoglobinemia nedir ne demek

Hemoglobinemia nedir : Karboksihemoglobinemi. Karbonmonoksit zehirlenmesi. Hyperhemoglobinemia : Kanda hemoglobinin aşırı miktarda bulunması. Hemolitik an...

Hemoglobinometer nedir ne demek

Hemoglobinometer nedir hemoglobinometer : Hemoglobin ölçümünde kullanılan, sehpa, hemoglobin tüpü, kan pipeti, biri asit diğeri damıtık su olmak üzere iki a...

Hemoglobinometri nedir ne demek

Hemoglobinometri nedir Hemoglobinometri; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kandaki hemoglobin miktarının belirlenme...

Hemoglobinopathy nedir ne demek

Hemoglobinopathy nedir Sözcükler, direkt olarak Hemoglobinopathy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirle...

Hemoglobinuria nedir ne demek

Hemoglobinuria nedir paroxysmalis : Hemoglobinemi paroksimalis. Sütten kesilerek kaba gıda ve su verilen 4-8 aylık besi danalarında fazla su içmeyi takibe...

Hemoglobinuric nephrosis nedir ne demek

Hemoglobinuric nephrosis nedir : Nefrotik sendrom. Nefrozis. Nefroz. Böbrek bozukluğu. Dejeneratif böbrek hastalığı (patoloji). Yangısal veya damarsal olmayan patol...

Bacillary hemoglobinuria nedir ne demek

Bacillary hemoglobinuria nedir : Basil ile ilgili. Hemoglobinuria : Kanlı idrar. Kan işeme. Hemoglobinüri. İdrarda serbest hemoglobin bulunuşu. İdrarda kan bulunmas...

Cold water hemoglobinuria nedir ne demek

Cold water hemoglobinuria nedir : Donuk. Üşüme. Üşümüş. Soğukkanlı. Nevazil. Bürudet. Soğuk. Duygusuz. Soğukalgınlığı. Frijit. Water : Su vermek. Sulamak. Sulandırma...

Erişkin hemoglobini nedir ne demek

Erişkin hemoglobini nedir Erişkin hemoglobini; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hemoglobin A. Erişki : Et sucuğu. [b...

Postparturient hemoglobinuria nedir ne demek

Postparturient hemoglobinuria nedir : İdrarda kan bulunması (tıp veya medikal terimi). İdrarda serbest hemoglobin bulunuşu. Hemoglobinüri. Kan işeme. Kanlı idrar. Bacill...

Puerperal hemoglobinüri nedir ne demek

Puerperal hemoglobinüri nedir Puerperal hemoglobinüri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Doğum sonrası hemoglobinüri. Hem...

Sahli hemoglobinometresi nedir ne demek

Sahli hemoglobinometresi nedir Sahli hemoglobinometresi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hemoglobin ölçümünde kullanılan...

Hemoglobin a nedir ne demek

Hemoglobin a nedir Hemoglobin a; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Erişkinlerde bulunan, “hem” grubuyla 2alfa ...

Hemoglobin a1c nedir ne demek

Hemoglobin a1c nedir Hemoglobin a1c; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: [hemoglobin A1c] Hemoglobindeki her zincir...

Hemoglobin f nedir ne demek

Hemoglobin f nedir Hemoglobin f; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Fetal dönemde ve yeni doğanlarda bulunan, “...

Mean corpuscular hemoglobin concentration nedir ne demek

Mean corpuscular hemoglobin concentration nedir : Pinti. Orantılı. Düşünmek. İstemek. Acımasız. Demek istemek. Niyet etmek. Bir sıklık dağılımındaki gözlemlerin nicel değerlerini öz...

Ortalama alyuvar hemoglobin derişimi nedir ne demek

Ortalama alyuvar hemoglobin derişimi nedir Ortalama alyuvar hemoglobin derişimi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Her bir alyuvara düş...

Reeder hemoglobin deneyi nedir ne demek

Reeder hemoglobin deneyi nedir Reeder hemoglobin deneyi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kasaplık hayvan etlerinde, kesi...

Fetal hemoglobin nedir ne demek

Fetal hemoglobin nedir : Cenin (ile ilgili). Cenin. Fetal. Cenine ait. Fötal. Fetüse ait, fetüsle ilgili olan, fetalis. Hemoglobin : Hemoglobin. İnsan ve om...

Mean corpuscular hemoglobin nedir ne demek

Mean corpuscular hemoglobin nedir : Anlamına gelmek. Orta. Aritmetik ortalama, ortanca ve mod gibi özeksel eğilimi anlamaya yarayan ölçülere verilen genel ad. Cimri. E...

Hemoglobinemi paroksimalis nedir ne demek

Hemoglobinemi paroksimalis nedir Hemoglobinemi paroksimalis; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Paroksimal hemoglobinüri. Hemo...

Hemoglobinic nedir ne demek

Hemoglobinic nedir a : Erişkinlerde bulunan, “hem” grubuyla 2alfa ve 2ß zincirden oluşan (a2 ß2) esas hemoglobin tipi, erişkin hemoglobini, hba. Hemoglo...

Hemoglobinometre nedir ne demek

Hemoglobinometre nedir Hemoglobinometre; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kandaki hemoglobin miktarını belirlemek...

Hemoglobinometry nedir ne demek

Hemoglobinometry nedir : Hemoglobin seviyesini ölçmeye yarayan cihaz. Kandaki hemoglobin miktarını belirlemek için kullanılan bir alet. Hemoglobinometre. Sa...

Hemoglobinopati nedir ne demek

Hemoglobinopati nedir Hemoglobinopati; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kalıtsal bozukluklardan dolayı anormal p...

Hemoglobinuria paroxysmalis nedir ne demek

Hemoglobinuria paroxysmalis nedir : Kanlı idrar. Kan işeme. Hemoglobinüri. İdrarda serbest hemoglobin bulunuşu. İdrarda kan bulunması (tıp veya medikal terimi). Sözcük...

Hemoglobinüri nedir ne demek

Hemoglobinüri nedir Hemoglobinüri; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İdrarda serbest hemoglobin bulunuşu. Hemo :...

Basiller hemoglobinüri nedir ne demek

Basiller hemoglobinüri nedir Basiller hemoglobinüri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sığır ve koyunlarda bazen de keçi...

Doğum sonrası hemoglobinüri nedir ne demek

Doğum sonrası hemoglobinüri nedir Doğum sonrası hemoglobinüri; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yüksek verimli süt ineklerind...

Ortalama alyuvar hemoglobini nedir ne demek

Ortalama alyuvar hemoglobini nedir Ortalama alyuvar hemoglobini; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Her bir alyuvara düşen ortal...

Puerperal hemoglobinuria nedir ne demek

Puerperal hemoglobinuria nedir : Doğuma ait, doğum sonrası, doğumdan sonra gelişen. Doğum. Puerperal. Doğumla ilgili. Doğumsal. Hemoglobinuria : Kan işeme. İdrarda ...

Sahli hemoglobinometer nedir ne demek

Sahli hemoglobinometer nedir : Kandaki hemoglobin miktarını belirlemek için kullanılan bir alet. Hemoglobin seviyesini ölçmeye yarayan cihaz. Hemoglobinometre. Sö...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim