Parable nedir English: Ali and Mary are inseparable. Turkish: Ali ve Mary ayrılamaz. English: A surgeon lives with Death, his inseparable comp...

 
 
 

Parables nedir : Ayrılmaz dostlar. Sıkı dostlar. Yakın arkadaşlar. Jotham parable : Jotham alegorisi. Monarşiye karşı olan alegorik hikaye. [#Parabl...

Comparable elements nedir ne demek

Comparable elements nedir : Kıyas götürür. Karşılaştırılabilir. Kıyaslanabilir. Mukayese edilebilir. Kıyas edilebilir. Benzer. Elements : Unsur. Bir parça. Doğ...

Comparableness nedir ne demek

Comparableness nedir elements : Karşılaştırılabilir öğeler. Comparable to : İle kıyaslanabilir. İle karşılaştırılabilir. : Karşılaştırılabilir. Kıyas edil...

Inseparable nedir ne demek

Inseparable nedir English: Good health is inseparable from exercise and moderation. Turkish: İyi sağlık egzersiz ve ılımlılıktan ayrılamaz. Englis...

Inseparables nedir ne demek

Inseparables nedir : Bağlı. Yapışık. Ayrılmaz. Inseparableness : Ayrıştırılması imkansızlık. Bölünmezlik. Bağlılık. Ayrılmazlık. [#Inseparably : Ayrıştı...

Irreparableness nedir ne demek

Irreparableness nedir : Çaresiz. Tamir edilemez. Onmaz. Telafisi olanaksız. Düzeltilemez. Tamir olunamaz. Onulmaz. Onarılamaz. Telafisi imkansız. Sözcükler...

Reparable nedir ne demek

Reparable nedir English: That broken vase is irreparable. Turkish: O kırık vazo onarılamaz. : Telafisi imkansız. Telafisi olanaksız. Onmaz. Çare...

Separable filter nedir ne demek

Separable filter nedir : Ayrılır. Ayırt edilebilir. Bölümlere ayrılabilir. Bölünebilir. Ayrılabilir. Filter : Sokulmak. Renkli camdan ya da arasına jelatin ...

Separable space nedir ne demek

Separable space nedir : Bölümlere ayrılabilir. Ayırt edilebilir. Ayrılır. Ayrılabilir. Bölünebilir. Space : Uzam. Müddet. İnsanı, çevreden belli bir ölçüde...

Separableness nedir ne demek

Separableness nedir : Ayrıştırılması imkansızlık. Ayrılmazlık. Bölünmezlik. Bağlılık. Separable filter : Ayrışır süzgeç. Ayrılabilir filtre. Ayrıştırılab...

Uncomparable nedir ne demek

Uncomparable nedir Sözcükler, direkt olarak Uncomparable ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. :...

Jotham parable nedir ne demek

Jotham parable nedir : Erkek ismi (ibranice). Parable : İçinde gerçek payı olan kısa alegorik hikaye. Bir pay çıkartmak. Mesel. İbret alınacak öykü. Kısa ...

Parablennius rouxi nedir ne demek

Parablennius rouxi nedir Teknik terim anlamı: Şeritli horozbina. Para : Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Ku...

Comparable nedir ne demek

Comparable nedir English: What are the four major golf tournaments comparable to the ones in tennis? Turkish: Tenislerdekilerle karşılaştırılabil...

Comparable to nedir ne demek

Comparable to nedir English: What are the four major golf tournaments comparable to the ones in tennis? Turkish: Tenislerdekilerle karşılaştırılabil...

Incomparable nedir ne demek

Incomparable nedir : Benzersiz bir şekilde. Kıyaslanamaz biçimde. Kıyaslanamaz bir biçimde. Incomparability : Karşılaştırılamama durumu. Benzersizlik. K...

Inseparableness nedir ne demek

Inseparableness nedir : Ayrılmaz. Bağlı. Yapışık. Inseparables : Sıkı dostlar. Yakın arkadaşlar. Ayrılmaz dostlar. Sözcükler, direkt olarak Inseparableness...

Irreparable nedir ne demek

Irreparable nedir English: That broken vase is irreparable. Turkish: O kırık vazo onarılamaz. : Tamir edilemezlik. Çaresizlik. Tamiri olanaksız ol...

Linearly separable nedir ne demek

Linearly separable nedir : Tek boyutlu olarak. Çizgilerle. Doğrudan. Lineer olarak. Doğrusal olarak. Separable : Bölünebilir. Bölümlere ayrılabilir. Ayırt edi...

Separable nedir ne demek

Separable nedir English: A surgeon lives with Death, his inseparable companion - I walk hand in hand with him. Turkish: Bir cerrah ayrılmaz arka...

Separable polynomial nedir ne demek

Separable polynomial nedir : Bölümlere ayrılabilir. Ayrılabilir. Ayırt edilebilir. Bölünebilir. Ayrılır. Polynomial : Polinomiyal. Çok terimli. Katlıterim. Poli...

Separable variables nedir ne demek

Separable variables nedir : Bölümlere ayrılabilir. Ayrılabilir. Ayrılır. Ayırt edilebilir. Bölünebilir. Variables : Fikir ayrılığı. Değişken. Uyuşmazlık. Çeliş...

Sparable nedir : Asparajinaz. Asparagine : Çoğunlukla bitkilerde bulunan amino asit türü (ilk olarak asparjinde bulunan). Asparajin. [#Asparagus : K...

Unseparable nedir ne demek

Unseparable nedir : Bölünmemiş. Bölümlere ayrılmamış. Bölümlenmemiş. Tam. Bütün. Sözcükler, direkt olarak Unseparable ile ilgili eş anlamlı kelimeler o...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim