Parables türkçesi Parables nedir

  • İçinde gerçek payı olan kısa alegorik hikaye.
  • Manevi bir gerçeği göstermek için anlatılan hikaye.
  • Kıssa.
  • Bir pay çıkartmak.
  • Kısa hikaye.
  • Mesel.
  • Hayvanları konu alan kısa öykü.
  • Alegori.
  • Kinaye.
  • İbret alınacak öykü.

Parables ingilizcede ne demek, Parables nerede nasıl kullanılır?

Inseparables : Ayrılmaz dostlar. Sıkı dostlar. Yakın arkadaşlar.

Jotham parable : Jotham alegorisi. Monarşiye karşı olan alegorik hikaye.

Parable : Kıssa. Alegori. İçinde gerçek payı olan kısa alegorik hikaye. İbret alınacak öykü. Manevi bir gerçeği göstermek için anlatılan hikaye. Hayvanları konu alan kısa öykü. Mesel. Kinaye. Kısa hikaye. Bir pay çıkartmak.

Comparable : Kıyas götürür. Kıyaslanabilir. Mukayese edilebilir. Kıyas edilebilir. Benzer. Karşılaştırılabilir.

Comparable elements : Karşılaştırılabilir öğeler.

Separable : Ayrılır. Ayrılabilir. Bölünebilir. Bölümlere ayrılabilir. Ayırt edilebilir.

Comparableness : Karşılaştırabilirlik. Kıyaslanabilirlik.

Inseparable : Bağlı. Yapışık. Ayrılmaz.

Incomparable : Kıyas kabul etmez. Benzersiz. Mukayese kabul etmez. Karşılaştırılamaz. Alternatifsiz. İle kıyaslanamaz. Kıyaslanamaz. Emsali kalmamış. Eşsiz. Emsalsiz.

Comparable to : İle karşılaştırılabilir. İle kıyaslanabilir.

 

İngilizce Parables Türkçe anlamı, Parables eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Parables ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Novelle : Kısa nesir. Kısa masal. Kısa roman.

Apologues : Ahlaki öykü. Ahlak dersi içeren hikaye. Ahlaki hikaye.

Adage : Vecize. Darbımesel. Özdeyiş. Atasözü.

Nonconvergent : Sonlu limiti olmayan (matematik). Yakınsak olmayan. Bir noktada birleşmeyen. Birleşmeyen. Bir noktaya yönelmeyen.

Insinuations : Üstü kapalı söyleme. Yağcılık. İma. Üstü kapalı söz. Üstü kapalı (kötü) söz. Dolaylı söz.

Trope : Mecaz. Değişmece. Ortaçağın dinsel nitelikteki uyaklı dizeleri. Trop.

Adages : Atasözü. Vecize. Darbımesel. Özdeyiş.

Allusions : Dokundurma. Taş. Gönderme. Anıştırma. Laf çaktırma. İmleme. İma. Zikir. Bahis.

Proverbing : Darbımesel. Öneylem. Atasözü.

Parables synonyms : allegories, novellas, similarity, metonymy, allusion, analogue, anecdotes, insinuation, short story, vignetted, innuendo, rede, parable, collateral, tropes, pointer, allegory, fable, contes, tales, vignettes, novella, fables, apologue, vignette, redes, figures of speech, maxim, proverb, echo, symmetrical, pointers, figure of speech.

Parables zıt anlamlı kelimeler, Parables kelime anlamı

 

Dissimilarity : Başkalık. Farklılık. Benzeşmezlik. Ayrılık. Benzersizlik. Benzemezlik.

Perpendicular : Dik. Dikme. Amudi. Düşey. Dikey. Doğru. Dikey çizgi. Şakuli. Bir noktadan bir çizgiye ya da bir yüzeye dik açı altında inen doğru.

Oblique : Yatık. Oblik. Dolambaçlı. Mail. Yoldan çıkmış. Eğik, eğimli. Yansı. Sapmak. Eğri. Sallanma.

Parables antonyms : incomparable, asymmetrical.