Placement nedir ne demek

Placement nedir English: Your replacement has already been picked. Turkish: Senin yerine alınacak kimse zaten seçildi. English: Are you already ...

 
 
 

Private placement nedir ne demek

Private placement nedir : Deniz veya kara kuvvetlerinde rütbesiz asker. Kişiye özel. Yalnız. Özel. Asker. Cinsel kılganlar. Erbaş. Sakin. Müstakil. Nefer. Pl...

Official placements nedir ne demek

Official placements nedir : Devlet. Görevli. Resmi memur. Resmi. Resmi yetkili. Memura yakışır. Memuriyete ait. Yetkili. Resmi görevli. Memur. Placements : Yer...

Angular displacement nedir ne demek

Angular displacement nedir : Açısal. Kemikleri sayılan. Köşeli. Sevimsiz. Soğuk. Çöp gibi (argo terim). Sivri. Açılı. Kemikli. Bir deri bir kemik. Displacement ...

Colonic displacement nedir ne demek

Colonic displacement nedir : Kolon ile ilgili. Kalın bağırsak ile ilgili. Kolik. Kolonik. Displacement : Yerinden etme. Deplasman. Uzanım. Yerinden çıkarma. Den...

Displacement nedir ne demek

Displacement nedir current : Deplasman akımı. Bir içyükül özdegim içinde, dalgalı bir elektriksel alan etkisi altında oluşan akıma eşdeğer yük kaymaları...

Displacement current density nedir ne demek

Displacement current density nedir : Yerdeğişim. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Yerine geçme. Bir özdeğin, konumunu belirleyen sayıların değişimi ile yeni bir kon...

Displacement law nedir ne demek

Displacement law nedir : Bir özdeğin, konumunu belirleyen sayıların değişimi ile yeni bir konuma geçişi. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Yer değiştirme...

Displacement ton nedir ne demek

Displacement ton nedir : Yerdeğişim. Yerinden çıkarma. Yerini alma. Deplasman (gemi). Görevinden çıkarma. Kaydırım (fizik terimi). Uzanım. Bir özdeğin, konu...

Displacements nedir ne demek

Displacements nedir current : Deplasman akımı. Bir içyükül özdegim içinde, dalgalı bir elektriksel alan etkisi altında oluşan akıma eşdeğer yük kaymaları...

Emplacement nedir ne demek

Emplacement nedir : Top platformu. Yerleşme. Mevzilenme. Yere koyma. Yerleştirme. Emplace : Konuşlandırmak. Mevzilendirmek. Mevziye sokmak. Yerleştirme...

Lateral displacement nedir ne demek

Lateral displacement nedir : Yan taraftan (yanal hareket gibi). Yanal. Yan parça. Yandan. Yan. Kol kanal. Yanlara ait, yanla ilgili, lateral, yan. . Bir hayvanı...

Magnetic displacement nedir ne demek

Magnetic displacement nedir : Manyetik. Devinen kıvıl yüklerin yarattığı alanla ilgili. Mıknatıs özelliği taşıyan; mıknatısla ilgili. Mıknatıs. Magnetik. Mıknatı...

Outplacement nedir ne demek

Outplacement nedir Sözcükler, direkt olarak Outplacement ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. :...

Particle displacement nedir ne demek

Particle displacement nedir : Atom. Parça. Cüz. Olumsuzluk eki. Molekül. Tanımlık. Gramer, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Cisimcik. Edat. Tanecik. D...

Protein replacement value nedir ne demek

Protein replacement value nedir : Canlıda yapı elemanı, hormon, enzim, elektron ya da madde taşıyıcısı, desteklik gibi görevleri yapan, amino asitlerin birbirlerine ...

Replacement nedir ne demek

Replacement nedir English: Are you already thinking of a replacement for Ali? Turkish: Ali için zaten bir yer değiştirme düşünüyor musunuz? Englis...

Replacement cost nedir ne demek

Replacement cost nedir : Değiştirme, bir şeyi çıkarıp yerine başka bir şey koyma, yerine koyma. Yerine geçen kimse. Durağan bir kuruluş yerine bir başkasını...

Replacement parts nedir ne demek

Replacement parts nedir : Çoğabilimde bir doğurgan yaş öbeğinin yerini yeni bir öbeğe bırakarak kendini yinelemesi. Değiştirme. Replasman. Değiştirme, bir şe...

Replacement value nedir ne demek

Replacement value nedir : Durağan bir kuruluş yerine bir başkasının, bir yenisinin konulması. durağan bir değerin yenilenmesi. Yer degiştirme. Ardaşma. Yerin...

Placement policy nedir ne demek

Placement policy nedir : Sıralama. Plasman. Ismarlama. Koyma. Para yatırma. Yerine koyma. Getirim. Paranın gelir getirici bir alacağa, taşınır ya da taşınma...

Placement service nedir ne demek

Placement service nedir : Para yatırma. Yatırım. Paranın gelir getirici bir alacağa, taşınır ya da taşınmaz değerlere bağlanması. bk. mali yatırım. Getirim. ...

Placements nedir ne demek

Placements nedir placements : Devlet yatırımları. Genel ve katma bütçeli kuruluşlara ve yöresel yönetimlere, yasa ile kurulmuş döner anamallı kurumlar...

Abomasal displacement nedir ne demek

Abomasal displacement nedir : Geviş getiren hayvanlarda dördüncü mide ile ilgili olarak. Geviş getiren hayvanların dördüncü mide bölümü ile ilgili. Displacement ...

Automatic replacements nedir ne demek

Automatic replacements nedir : Özdevimsel. Sinema ve televizyon araç ve gereçlerinde, çalışmalarının büyük bir bölümünün el değmeden ya da ayar, düzenleme gibi iş...

Diplacement nedir ne demek

Diplacement nedir Sözcükler, direkt olarak Diplacement ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. c ...

Displacement current nedir ne demek

Displacement current nedir : Yerine geçme. Yerinden çıkarma. Deplasman (gemi). Yerini alma. Kaydırım. Deplasman. Dıştan bir kıvıl ya da mıknatıs alan uygulandığ...

Displacement effect nedir ne demek

Displacement effect nedir : Denge konumu yöresinde salınan bir nesnenin, her an denge konumuna olan uzaklığı. Dıştan bir kıvıl ya da mıknatıs alan uygulandığın...

Displacement of aggression nedir ne demek

Displacement of aggression nedir : Yerinden çıkarma. İşten çıkarma. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Kaydırım. Dıştan bir kıvıl ya da mıknatıs alan uygulandığında...

Displacement tonnage nedir ne demek

Displacement tonnage nedir : Görevinden çıkarma. Kaydırım. Deplasman. Yerini alma. Deplasman (gemi). Yerinden çıkarma. Uzanım. Fizik, kimya alanlarında kullanıl...

Electric displacement nedir ne demek

Electric displacement nedir : Çıngıyla ilgili. Çıngılı. Çok heyecanlı. Çıngılık. Displacement : İşten çıkarma. Deplasman (gemi). Yerinden çıkarma. Kaydırım. Yeri...

Emplacements nedir ne demek

Emplacements nedir : Mevzi. Yerleşme. Yerleştirme. Konuşlandırma. Dipsiz kayacın, taşyuvardaki yerli kayaçları iterek ya da eriterek onların yerini alma...

Load displacement nedir ne demek

Load displacement nedir : Bilgisayar, bilişim, fizik alanlarında kullanılır. Çok yemek. Yüklemek. Bir özdeğin ya da bir ortamın eksicik önelcik dengesinin bo...

Misplacement nedir ne demek

Misplacement nedir : Yanlış yerleştirmek. Kaybetmek. Nereye koyduğunu unutmak. Yanlış yere koymak. Misplaced : Yanlış yere koymak. Yanlış yerleştirmek. ...

Parallel displacement nedir ne demek

Parallel displacement nedir : İle karşılaştırmak. Bir düzlemde kesişmeden ilerleyen, iki ya da daha çok sayıdaki doğruların ya da ışınların özelliği. Nazire. Kıy...

Piston displacement nedir ne demek

Piston displacement nedir : Piston. İtenek. Displacement : Bir özdeğin, konumunu belirleyen sayıların değişimi ile yeni bir konuma geçişi. Yer değiştirme. Yeri...

Radioactive displacement law nedir ne demek

Radioactive displacement law nedir : Fizik, kimya, madencilik alanlarında kullanılır. Radyoaktıf. Işınetkin (fizik terimi). Işınetkin. Işımetkin. Çekinlerinin kendiliği...

Replacement artroplasty nedir ne demek

Replacement artroplasty nedir : Bir şeyin yerine başka birşeyi koyma. Ardaşma. Yerine koyma. Bir kimyasal birleşimde ya da bir buzsulda bir öğenin, başka birinin y...

Replacement part nedir ne demek

Replacement part nedir : Değiştirme, bir şeyi çıkarıp yerine başka bir şey koyma, yerine koyma. Bir kimyasal birleşimde ya da bir buzsulda bir öğenin, başka...

Replacement therapy nedir ne demek

Replacement therapy nedir : Çoğabilimde bir doğurgan yaş öbeğinin yerini yeni bir öbeğe bırakarak kendini yinelemesi. Yer degiştirme. Bir şeyin yerine başka bi...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim