Reflection nedir ne demek

Reflection nedir English: I saw my reflection in the mirror. Turkish: Aynada yansımamı gördüm. English: Ali stared at his reflection in the water...

 
 
 

Reflection factor nedir ne demek

Reflection factor nedir : Derin düşünce. Akis. Bir engele çarpan dalgaların geldiği ortama geri dönmesi. Yankı. Refleks. Fikir. Aksetme. Derinlemesine düşünm...

Reflection loss nedir ne demek

Reflection loss nedir : Yansıma. Bir engele çarpan dalgaların geldiği ortama geri dönmesi. Derin düşünce. Hayal. Vericiden yayınlanan dalgaların herhangi b...

Reflection theory nedir ne demek

Reflection theory nedir : Vericiden yayınlanan dalgaların herhangi bir engele çarparak yön değiştirmesi. (bu durum, televizyon görüntüsünde çeşitli düzensizl...

Cast reflection on somebody nedir ne demek

Cast reflection on somebody nedir : Bir oyunda canlandırılacak ya da gösterilecek kişilerin hangi oyuncular tarafından oynanacağını gösterme işlemi. Rol dağılımı. Rol ...

Abnormal reflection nedir ne demek

Abnormal reflection nedir : Sapkın. Uygun olmayan. Bilinen olağan yapı, davranış, durum veya kuralın dışında olma, tabi olmayan, normal olmayan, normal dışı, a...

Bragg reflection nedir ne demek

Bragg reflection nedir : Aksetme. Vericiden yayınlanan dalgaların herhangi bir engele çarparak yön değiştirmesi. (bu durum, televizyon görüntüsünde çeşitli ...

Coefficient of reflection nedir ne demek

Coefficient of reflection nedir : Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. İşbirliği yapan. Koefisyan. Katsayı. Faktör. Sabite. Emsal. Ortak etmen. Of : -dan. -de...

Lambertian reflection nedir ne demek

Lambertian reflection nedir : Bir engele çarpan dalgaların geldiği ortama geri dönmesi. Etki. Zihnin bir konuyla ilgili bilgileri karşılaştırarak, aralarındaki b...

Multipath reflection nedir ne demek

Multipath reflection nedir : Çok-yolluluk. Çokyolluluk. Çokyollu. Çok yolluluk. Reflection : Hayal. Ayıplama. Aksetme. Fikir. Yankı. Yansıyan görüntü. Düşünce. ...

Plane of reflection nedir ne demek

Plane of reflection nedir : Düzlem. Planya. Dümdüz. Çınar. Sistirelemek. Uçak. Uçmak (motorsuz). Düzlemek. Süzülmek. Yassı. Of : -den. -li. -nın. Yüzünden. -in...

Regular reflection nedir ne demek

Regular reflection nedir : Dilb.düzenli. Muntazam. Gedikli. Tam anlamıyla. Meslekten olan asker. Düzgün. Muvazzaf asker. Normal. Gerçek. Her zamanki. Reflecti...

Selective reflection nedir ne demek

Selective reflection nedir : Seçici. Seçkili. Dikkatli. Selektif. Seçimsel. Ayıran. Amaç. Seçimli. Seçmeli. Reflection : Fikir. Kusur bulma. Düşünme. Yansıma. A...

Total reflection nedir ne demek

Total reflection nedir : Bir toplama işleminin ürünü ya da tamsayım sonucu. Tüm. Tutmak (toplam). Toplam miktar. Yekun yapmak. Toplamı -e ulaşmak. -in topla...

Reflections nedir ne demek

Reflections nedir English: What are your reflections on this issue? Turkish: Bu konudaki düşünceleriniz ne? reflections on : Kötülemek. Hakkında k...

Antireflection coating nedir ne demek

Antireflection coating nedir : Örtme. Tabaka. Taban üzerine çeşitli yapıda katın sıvanması. Kat çekme. Elbiselik kumaş. Örtü. Film tabanı üzerine sürülen çeşitli ...

Reflection coefficient nedir ne demek

Reflection coefficient nedir : Derin düşünce. Hayal. Yansıma. Yankı. Bilgisayar, eğitim, fizik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Bir ışınımın, içindeki ...

Reflection density nedir ne demek

Reflection density nedir : Bilgisayar, eğitim, fizik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Zihnin bir konuyla ilgili bilgileri karşılaştırarak, araların...

Reflection grating nedir ne demek

Reflection grating nedir : Ayıplama. Vericiden yayınlanan dalgaların herhangi bir engele çarparak yön değiştirmesi. (bu durum, televizyon görüntüsünde çeşitli...

Reflection of light nedir ne demek

Reflection of light nedir : Düşünme. Bilgisayar, eğitim, fizik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Yansıma. Zihnin bir konuyla ilgili bilgileri karşıla...

Cast a reflection upon nedir ne demek

Cast a reflection upon nedir : Bir oyunda canlandırılacak ya da gösterilecek kişilerin hangi oyuncular tarafından oynanacağını gösterme işlemi. Bir oyun çalışmaya...

Inter reflection ratio nedir ne demek

Inter reflection ratio nedir : İnter. Inter. Ara, arasında. Arası. Arasında. Karşılıklı. Defnetmek. Toprağa vermek. Gömmek. Reflection : Etki. Ayıplama. Akis. Aks...

Angle of reflection nedir ne demek

Angle of reflection nedir : Açı oluşturmak. Açı. Açı vermek. Korniyer. Bucak. Çarpıtmak. Balık tutmak. Bakış açısı. Saptırmak. Açı yapmak. Of : -nin. Li. Hakkı...

Coastal reflection nedir ne demek

Coastal reflection nedir : Kabotaj. Sahile ait. Kıyısal. Kıyı. Sahil devriye uçağı. Sahil boyunca. Sahil. Kıyı (ile ilgili). Sahille ilgili. Kıyı ile ilgili. ...

Diffuse reflection nedir ne demek

Diffuse reflection nedir : Dökmek. Yayılmış. Yaygın. Karıştırmak. Yaymak. Dağınık. Diffuz. Neşretmek. Nüfuz etmek. Yayılmak. Reflection : Fikir. Akis. Düşünme...

Mixed reflection nedir ne demek

Mixed reflection nedir : Birleşik. Melez. Çeşitli. Karışık. Karıştırılmış. Katkılı. Karma. Katışık. Karışmış. Reflection : Yansıma. Derin düşünce. Aksetme. ...

On reflection nedir ne demek

On reflection nedir : Esnasında. Açık. Üstünde. Hazır. Makbul. De. Giyilmiş. Olmakta olan. Devrede. Yönünde. Reflection : Etki. Tefekkür. Hayal. Kusur bu...

Reflex reflection nedir ne demek

Reflex reflection nedir : Tepkeli. Biyoloji, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Tepki. Bir uyartıya verilen cevap. alınan uyartı sonucunda meyda...

Retro reflection nedir ne demek

Retro reflection nedir : Geçmiş. Geriye doğru. Geri. Tersine. Geçmişe. Ters. Geriye. Reflection : Akis. Bir ışınımın, içindeki tek renkli ışınların frekansl...

Specular reflection nedir ne demek

Specular reflection nedir : Aynaya özgü olan. Ayna gibi. Speküler. Ayna ile ilgili. Spekuluma ait. Yansıtıcı. Yansıtan. Spekülom. Reflection : Derinlemesine dü...

Uniform diffuse reflection nedir ne demek

Uniform diffuse reflection nedir : Aynı yapmak. Tümüyle aynı niteliği gösteren, tek biçimli, uniform. Aynı. Birörnek. Uniform. Üniforma. Değişmeyen. Forma. Bir örnek....

Cast reflections on nedir ne demek

Cast reflections on nedir : Bir oyun çalışmaya başlanmadan önce, oyun kişilerini oynayacak sanatçıları saptamak. Rol dağıtmak. Rol dağılımı. Bir oyunda canland...

Interreflection nedir ne demek

Interreflection nedir Sözcükler, direkt olarak Interreflection ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim