Coefficient nedir ne demek

Coefficient nedir matrix : Katsayı matrisi. Katsayılar dizeyi. Katsayı matris. Coefficient of absorption : Absorpsiyon katsayısı. Soğurum katsayısı. of ambiguity : Thurstone anlak ölçeğinin kuruluşu sırasında ölçeği oluşturacak- sınarları s...

 
 
 

Coefficient of ambiguity nedir ne demek

Coefficient of ambiguity nedir : Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Emsal. Katsayı. Faktör. Koefisyan. Sabite. İşbirliği yapan. Ortak etmen. Of : Karşı. -nın. Den. İle ilgili. -dan. Li. Hakkında. -den övünerek bahsetmek. Nin. In. [#Ambiguity : ...

Coefficient of concordance nedir ne demek

Coefficient of concordance nedir : Koefisyan. Ortak etmen. Faktör. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Sabite. Emsal. İşbirliği yapan. Katsayı. Of : -nın. -dan. Hakkında. In. Yüzünden. -li. -den övünerek bahsetmek. İle ilgili. Nin. Den. [#Concorda...

Coefficient of correlation nedir ne demek

Coefficient of correlation nedir : Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Katsayı. Koefisyan. Faktör. Emsal. Sabite. İşbirliği yapan. Ortak etmen. Of : Yüzünden. Nin. -nin. -den. -dan. Karşı. İle ilgili. In. -li. -den övünerek bahsetmek. [#Correlatio...

Coefficient of determination nedir ne demek

Coefficient of determination nedir : İşbirliği yapan. Sabite. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Katsayı. Faktör. Koefisyan. Emsal. Ortak etmen. Of : -den. In. Yüzünden. Nin. Den. -den övünerek bahsetmek. -nin. -nın. Hakkında. -dan. [#Determination...

Coefficient of elasticity nedir ne demek

Coefficient of elasticity nedir : Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Emsal. İşbirliği yapan. Katsayı. Faktör. Koefisyan. Ortak etmen. Sabite. Of : -nın. Yüzünden. Den. In. Li. Nin. -li. İle ilgili. -den. -dan. [#Elasticity : Elastikiyet. Esnekli...

Coefficient of error nedir ne demek

Coefficient of error nedir : Ortak etmen. Faktör. İşbirliği yapan. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Sabite. Koefisyan. Katsayı. Emsal. Of : Karşı. -in. -den övünerek bahsetmek. İle ilgili. Li. Hakkında. Yüzünden. Nin. -nin. -dan. [#Error ...

Coefficient of expansion nedir ne demek

Coefficient of expansion nedir : Sabite. İşbirliği yapan. Ortak etmen. Koefisyan. Faktör. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Emsal. Katsayı. Of : Hakkında. In. Karşı. Den. -dan. Li. -nin. -nın. -den. -li. [#Expansion : Bir iktisadi dalgalanma e...

Coefficient of immediate liquidity nedir ne demek

Coefficient of immediate liquidity nedir : Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Ortak etmen. Faktör. İşbirliği yapan. Sabite. Koefisyan. Emsal. Katsayı. Of : -nin. -den. -li. Hakkında. -den övünerek bahsetmek. -nın. Yüzünden. İle ilgili. Karşı. -in. [#Imme...

Coefficient matrix nedir ne demek

Coefficient matrix nedir : İşbirliği yapan. Emsal. Sabite. Katsayı. Koefisyan. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Faktör. Ortak etmen. Matrix : Dikdörtgen biçiminde yatık, dik sıralardan yapılmış iki boyutlu sayılar dizisi. Dişi kalıp. Ka...

Coefficient of absorption nedir ne demek

Coefficient of absorption nedir : İşbirliği yapan. Sabite. Emsal. Faktör. Katsayı. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Koefisyan. Ortak etmen. Of : -den övünerek bahsetmek. In. -den. İle ilgili. Hakkında. -in. Karşı. -dan. Den. Nin. [#Absorption ...

Coefficient of association nedir ne demek

Coefficient of association nedir : Faktör. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Koefisyan. Katsayı. Emsal. Ortak etmen. Sabite. İşbirliği yapan. Of : -nin. Den. Yüzünden. -nın. Nin. -li. Hakkında. -in. -den. İle ilgili. [#Association : Hemen hemen ...

Coefficient of contingency nedir ne demek

Coefficient of contingency nedir : Katsayı. Faktör. Sabite. Koefisyan. İşbirliği yapan. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Ortak etmen. Emsal. Of : Den. Li. -in. Nin. In. -nın. -li. Karşı. -den. -nin. [#Contingency : Zorunsuzluk. Tesadüf. Beklenm...

Coefficient of covariance nedir ne demek

Coefficient of covariance nedir : Katsayı. Faktör. İşbirliği yapan. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Emsal. Ortak etmen. Koefisyan. Sabite. Of : Karşı. -den. -den övünerek bahsetmek. Hakkında. İle ilgili. Li. Yüzünden. -nın. Nin. -nin. [#Covar...

Coefficient of disarray nedir ne demek

Coefficient of disarray nedir : Ortak etmen. Faktör. Koefisyan. İşbirliği yapan. Katsayı. Emsal. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Sabite. Of : -den. -li. Li. -den övünerek bahsetmek. -nın. In. Karşı. Nin. -in. Yüzünden. [#Disarray : Kargaşay...

Coefficient of equivalance nedir ne demek

Coefficient of equivalance nedir : Koefisyan. Faktör. Katsayı. İşbirliği yapan. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Emsal. Ortak etmen. Sabite. Of : Den. -den övünerek bahsetmek. Li. Nin. -dan. -li. İle ilgili. -den. In. Yüzünden. [#Coefficient of...

Coefficient of excess nedir ne demek

Coefficient of excess nedir : Faktör. Ortak etmen. Emsal. İşbirliği yapan. Katsayı. Sabite. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Koefisyan. Of : Karşı. Nin. -dan. -in. -den övünerek bahsetmek. Yüzünden. -nın. İle ilgili. Hakkında. -nin. [#Exce...

Coefficient of friction nedir ne demek

Coefficient of friction nedir : Faktör. İşbirliği yapan. Emsal. Katsayı. Sabite. Koefisyan. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Ortak etmen. Of : Karşı. Nin. Hakkında. -dan. -den övünerek bahsetmek. -nin. Yüzünden. İle ilgili. -den. Li. [#Frict...

Coefficient of induction nedir ne demek

Coefficient of induction nedir : Emsal. İşbirliği yapan. Faktör. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Ortak etmen. Koefisyan. Katsayı. Sabite. Of : Karşı. -nin. Hakkında. -den övünerek bahsetmek. Nin. Li. -den. İle ilgili. -li. -in. [#Induction :...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim