Shame nedir English: I think it's a shame that some foreign language teachers were able to graduate from college without ever having studied with...

 
 
 

Shame the devil nedir ne demek

Shame the devil nedir : Biçimlemek. Şanssızlık. Namusunu kirletmek. Leke. Yazık etmek. Ayıp etmek. Utanç. Ayıp. Hayvanın verim yeteneğinin zayıflaması veya...

Cry shame upon nedir ne demek

Cry shame upon nedir : Haykırmak. Seslenmek. Feryat. Çığlık atmak. Haykırma. Bağırmak (hayvan). Ağlamak. Bağırmak. Ağlama. Haykırış. Shame : Ayıp. Utanıla...

Be put to shame nedir ne demek

Be put to shame nedir : -dı. Anlamına gelmek. Berylliumb (berilyum). -di. Mal olmak. Var olmak. Durmak. Bulunmak. Alaşımların hazırlanmasında kullanılan ha...

Burning shame nedir ne demek

Burning shame nedir : Yanan. Yakış. Mühim. Büyük. Yanma. Zehirlenmelerde zehrin saptanması için yapılacak analize uygun alınan örneklerin, ısıya dayanıkl...

False shame nedir ne demek

False shame nedir : Hain. Yapma. Yalancı. Yanlış. Göstermelik. Uydurma. Falsolu. Tümdengelimci bir dizgede yapılan çıkarım ya da ulaşılan vargıların ön...

For shame nedir ne demek

For shame nedir English: Tom wished to sink into the ground for shame. Turkish: Tom, utancından yerin dibine girmek istedi. : İçin. -e rağmen. N...

Sense of shame nedir ne demek

Sense of shame nedir English: Tom has no sense of shame. Turkish: Tom'un utanma duygusu yok. : İnsan ve hayvanlarda dış dünyanın etkisini duyma yeten...

Was filled with shame nedir ne demek

Was filled with shame nedir : Bulunmak. Mal olmak. Olmak. Tutmak (para). -dı. -di. Var olmak. Anlamına gelmek. Durmak. Filled : Dolmuş. Tok. Dolu (içerik). Dolgu...

Shamed nedir English: Ali is ashamed of me. Turkish: Ali benden utanıyor. English: Ali is ashamed of his body. Turkish: Ali vücudundan u...

Shamefaced nedir ne demek

Shamefaced nedir : Utangaç bir şekilde. [#Ürkek bir şekilde. Utanmış veya utangaç bir tarzda. Shamefacedness : Aşağılama. Ürkeklik. Suçluluk. Utanmış ...

Shamefacedness nedir ne demek

Shamefacedness nedir : Utançtan kızarmış. Çekingen. Mahçup. Utanç içinde. Utangaç. Mahcup. Utanmış. Shamefacedly : Utanmış veya utangaç bir tarzda. Ürkek ...

Shameful behavior nedir ne demek

Shameful behavior nedir : Utanç verici. Rezil. Ayıp. Utanılacak. Yüz kızartıcı. Kepaze. Utandırıcı. Yüzkızartıcı. Çirkin. Behavior : Hareket tarzı. Davranış....

Shameful deed nedir ne demek

Shameful deed nedir : Utanılacak. Yüz kızartıcı. Rezil. Kepaze. Utandırıcı. Yüzkızartıcı. Utanç verici. Ayıp. Çirkin. Deed : Tapu senedi. Başarı. Kahrama...

Shamefully nedir ne demek

Shamefully nedir English: The place was shamefully neglected. Turkish: Yer utanç verici bir biçimde bakımsızdı. English: They said he had acted s...

Shameless nedir ne demek

Shameless nedir English: A shameless liar speaks smilingly. Turkish: Utanmaz bir yalancı gülümseyerek konuşur. English: You're shameless. T...

Shamelessness nedir ne demek

Shamelessness nedir : Terbiyesiz. Yırtık. Hayasız. Edepsiz. Utanmaz. Yüzsüz. Yalaka. Utançtan yoksun. Kepaze. Arsız. Shamelessly : Utanmadan. Prensipleri...

Be shameful nedir ne demek

Be shameful nedir : Berylliumb (berilyum). -di. -dır. Durmak. Olmak. Alaşımların hazırlanmasında kullanılan hafif bir metalik kimyasal element. Var olm...

Ashame nedir English: Ali is ashamed of me. Turkish: Ali benden utanıyor. English: After he said it, he was ashamed. Turkish: O, onu söy...

Ashamed of nedir ne demek

Ashamed of nedir English: Ali was ashamed of you. Turkish: Ali senden utanıyordu. English: Ali is ashamed of his body. Turkish: Ali vücudund...

Shame dividend nedir ne demek

Shame dividend nedir : Utanılacak şey. Utanç. Birini utandırarak bir şey yapmaya mecbur etmek. Yazık etmek. Ayıp etmek. Şerefsizlik. Namusunu kirletmek. A...

Shame on you nedir ne demek

Shame on you nedir English: Shame on you! Turkish: Senden utanıyorum! English: Shame on you for lying. Turkish: Yalan söylediğin için yazıklar...

Bring shame on nedir ne demek

Bring shame on nedir : Neden olmak. Vermek (ceza). Getirmek. Ayıltmak. Belirtmek. Kandırmak. Doğurmak. Sebebiyet vermek. Kazandırmak. İkna etmek. Shame : ...

Feel shame at nedir ne demek

Feel shame at nedir : Duygu. Acımak. Anlamak. Yoklamak. Görünmek. Duymak. Kendini...hissetmek. Sezinlemek. Temas. His. Shame : Kusur. Ayıp. Şanssızlık. Y...

Blush with shame nedir ne demek

Blush with shame nedir : Yüzü kızarmak. (yüzü) kızarmak. Utanma. Utanıp kızarma. [#Kızarmak (yüz vb). Utançtan kızarmak. Kızarmak. Kızarmak (yüz). [#Kızartı...

Crying shame nedir ne demek

Crying shame nedir : Büyük. Ağlayan. Apaçık. Ağlama. İğrenç. Göze çarpan. İvedi. Çığlık. Acil. Shame : Hukuk dilinde alım ve satıma konu olan malın iste...

Feel shame nedir ne demek

Feel shame nedir : Yoklamak. Kendini...hissetmek. Sezgi. Gibi gelmek. Anlamak. Hissetme. Dokunma hissi. Duygu. Hissetmek. Sezinlemek. Shame : Tecavüz ...

Put to shame nedir ne demek

Put to shame nedir : Atfetmek. Menetmek. Söndürmek. Neşretmek. Bırakmak. Yatırım yapmak. Koymak. İndirmek. Söylemek. Sormak. To : İla. -e göre. E doğru....

Turn crimson red with shame nedir ne demek

Turn crimson red with shame nedir : Vazgeçirmek. Olmak. Nöbet. Saptırmak. Değişiklik. Katlamak. Deneme sırası. Dönmek. Ekşitmek. Crimson : Kıpkırmızı olmak. Alamecek. ...

Was put to shame nedir ne demek

Was put to shame nedir : Bulunmak. Anlamına gelmek. Olmak. Tutmak (para). -di. Var olmak. -dı. Durmak. Mal olmak. Put : İndirmek. Sormak. Bırakmak. Yatırım ...

Shamed him nedir ne demek

Shamed him nedir : Yazık etmek. Ayıp etmek. Tecavüz etmek. Utanmış. Utandırmak. Namusunu kirletmek. Mahçup etmek. Him : Onu. Kendi. (erkek) onu. Kendi...

Shamefacedly nedir ne demek

Shamefacedly nedir : Mahçup. Çekingen. Mahcup. Utangaç. Utanmış. Utanç içinde. Utançtan kızarmış. Shamefacedness : Aşağılama. Utanmış olma durumu. Suçlu...

Shameful nedir English: And I did not shoot. I couldn't... At the last moment, it's shameful to say... I didn't have the courage to shoot. Turk...

Shameful conduct nedir ne demek

Shameful conduct nedir : Utandırıcı. Utanç verici. Rezil. Yüz kızartıcı. Yüzkızartıcı. Çirkin. Utanılacak. Ayıp. Kepaze. Conduct : Eğitim, sosyoloji alanlar...

Shameful sight nedir ne demek

Shameful sight nedir : Utandırıcı. Utanılacak. Yüzkızartıcı. Kepaze. Rezil. Utanç verici. Yüz kızartıcı. Ayıp. Çirkin. Sight : Görmek. Görünüş. Göz erimi....

Shamefulness nedir ne demek

Shamefulness nedir behavior : Utanç verici davranış. Onursuz ve rezil davranış. Shameful conduct : Utanç verici davranış. Onursuz ve rezil davranış. dee...

Shamelessly nedir ne demek

Shamelessly nedir : Yırtık. Arsız. Terbiyesiz. Utançtan yoksun. Arlanmaz. Edepsiz. Yüzsüz. Utanmaz. Yalaka. Hayasız. Shamelessness : Arsızlık. Utanmazl...

Shames nedir English: My foolishness not only causes me regret but also shames me. Turkish: Benim aptallığım sadece pişman olmama neden olmuy...

Contract shameful nedir ne demek

Contract shameful nedir : İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Kasmak. Kasılmak. Mukavele. (hastalığa) yakalanmak. Buruşturmak. Daralmak. Daraltmak. Anla...

Ashamed nedir English: Ali hasn't done anything to be ashamed of. Turkish: Ali utanılacak bir şey yapmadı. English: Ali is ashamed of his body...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim