Sinmek nedir "Sinmek" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Uygun düşmek, yakışmak : Bu elbise bana iyi sindi gibi. Uygun düşmek, yakışmak. Alışma...

 
 
 

Cessinmek nedir ne demek

Cessinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çocuk debelenerek yaramazlık yapmak. Yaramazlık : Yaramaz olma durumu. Yaramazca davranış. Kötü, uygunsuz d...

Cüreksinmek nedir ne demek

Cüreksinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Öfkelendiği halde bir şey yapamamak. Cüre : Arıların baş oğuldan sonra verdikleri oğul. Ufak tefek, gelişme...

Çiysinmek nedir ne demek

Çiysinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Beğenmemek, hoşlanmamak. Çiysi : Çiğ gibi olan, çiğimsi Hoşlanma : Hoşlanmak işi. Beğenme : Beğenmek işi ve...

Ditsinmek nedir ne demek

Ditsinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tiksinmek, nefret etmek. Teknik terim anlamı: Tiksinmek. Tiksinmek : Bir şey, bir kimse, bir düşünce, bir d...

Elsinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yadırgamamak, yakınlık göstermek. Elsin : Ateş küreği Yadırgama : Yadırgamak işi. Göstermek : Birini veya b...

Gereksinmek nedir ne demek

Gereksinmek nedir Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. İhtiyaç : Yoksulluk, yokluk. Güçlü istek. Gereksinim. Duymak : Sezmek, fa...

Hiçsinmek nedir ne demek

Hiçsinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Boş vermek, önem vermemek, aldırmamak. Boş vermek : Aldırmamak Aldırma : Aldırmak işi. Vermek : Üzerinde, e...

İssinmek nedir ne demek

İssinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yemek dibine tutmak. İssi : Yakıcı ve bunaltıcı sıcak, ısı. Hamam. Akıl, düşünce. Sert bakışlı kişi. Sert v...

Kerifsinmek nedir ne demek

Kerifsinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Savsaklamak. Keri : Eşek, sıpa. Sonra, geri. ötürü, dolayı. [bkz: ker]. Koyun sürüsü. Saman taşımak için ka...

Kersinmek nedir ne demek

Kersinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Açgözlülük etmek. Kers : Zıt, ters. Yemlikte kalan kalın saman. Kuru diken ve otların dövülmesiyle elde edi...

Keviksinmek nedir ne demek

Keviksinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ufak ve değersiz şeylere önem vermek. Kevi : Lehim sürmeye yarayan bakır bir araç. Yel etkisiyle olan set b...

Kösinmek nedir ne demek

Kösinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: At, eşek ve benzerleri hayvanlar çiftleşme istemek. Çiftleşme : Çiftleşmek işi Hayvanlar : (Animalia), Canl...

Masinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Beğenmemek, hoşuna gitmemek, sevmemek. Beğenme : Beğenmek işi veya durumu Sevme : Sevmek işi. Gitme : Gitme...

Mehersinmek nedir ne demek

Mehersinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Değer vermek, önem vermek, önemli saymak. Önemli : Önemi olan, mühim, ehemmiyetli. Politik, ekonomik, psiko...

Pesinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çekinmek, utanmak. Pesin : Soğuk nedeniyle, ağaç dalları, kapı ellerinin buz tutmuş durumu. Ağaçlarda kalan...

Seyirsinmek nedir ne demek

Seyirsinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bakmak, görmek istemek. Seyi : 1.Keten. 2.Kendir kilim Seyir : Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş. Kara taşıtlarının...

Telimsinmek nedir ne demek

Telimsinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çıkar sağlamak için doğruluktan ayrılmak, tenezzül etmek. Kibirlenmek. Teli : Diken Telim : Kibirli. Kibirl...

Tepsinmek nedir ne demek

Tepsinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Azaltılmak, bastırılmak : Ali'nin evindeki yangın tepsindi. Tepsi : Fincan, tabak, bardak vb. şeyleri taşım...

Tiksinmek nedir ne demek

Tiksinmek nedir "Tiksinmek" ile ilgili cümle örnekleri Tiksinme : Tiksinmek işi, ikrah, istikrah, nefret. Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilin...

Akla sinmek nedir ne demek

Akla sinmek nedir Teknik terim anlamı: Akla yatmak. Sinme : Sinmek işi Sinmek : Kendini göstermemek için büzülmek, saklanmak, pusmak. Korku, yılgınlık ...

Ayıpsinmek nedir ne demek

Ayıpsinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Utanmak, ayıp saymak. Ayıp : Toplumun ahlak kurallarına aykırı olan, utanılacak durum veya davranış. Kusur,...

Cihsinmek nedir ne demek

Cihsinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sabırsızlanmak. Usanmak. Şımarıklık yapmak. Sabırsızlanmak : Sabırlı davranmamak, sabır göstermemek Sabırsı...

Çiğsinmek nedir ne demek

Çiğsinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Nefret etmek. Alış verişte verilen fiatı azınsamak. Nefret : Bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye...

Densinmek nedir ne demek

Densinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Önem vermek, saygı göstermek. Dens : Diş Göstermek : Birini veya bir şeyi işaretle belirtmek. Bir şeyin etk...

Eğsinmek nedir ne demek

Eğsinmek nedir Teknik terim anlamı: Temayül göstermek. Eğsi : Ucu yanmış odun, köseği Göstermek : Birini veya bir şeyi işaretle belirtmek. Bir şeyin...

Evsinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Isınmak, alışmak, evi gibi saymak, yabancılık çekmemek. Daha önce korktuğu birşeyi andıran olay ya da nesne...

Hedersinmek nedir ne demek

Hedersinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Mahcup olmak. Hede : Haydi Heder : Karşılığını alamama, boşa gitme, ziyan olma. Mahcup : Utangaç. Utangaç b...

İçiksinmek nedir ne demek

İçiksinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İçe sinmek: Ben bu işi içiksinmiyorum. İçik : Aceleci Sinmek : Kendini göstermemek için büzülmek, saklanmak...

Kerevsinmek nedir ne demek

Kerevsinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hor bakmak. Gücüne gitmek. Kere : Kez, yol, defa, sefer Bakmak : Bakışı bir şey üzerine çevirmek. Yoklamak,...

Keripsinmek nedir ne demek

Keripsinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kaçınmak. Keri : Eşek, sıpa. Sonra, geri. ötürü, dolayı. [bkz: ker]. Koyun sürüsü. Saman taşımak için kağnı...

Kesinmek nedir Yerel Türkçe anlamı: Elbise biçtirmek, dikinmek : İki yıldır elbise kesindiğim yok. Kesme : Çizgisel iki doğru parçası ve bir eğri ya...

Kiçisinmek nedir ne demek

Kiçisinmek nedir Teknik terim anlamı: Küçük görmek, istihfaf etmek. Kiçi : Küçük, ufak. Köpeği çağırma ünlemi: Köpeğe kiçi çek de ardımdan gelmesin. K...

Mahalsinmek nedir ne demek

Mahalsinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Değer vermek, önem vermek, önemli saymak. [bkz: mağsimek]. Gerçek sanmak. Maha : Evlerin çatısında köşelerd...

Meğersinmek nedir ne demek

Meğersinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Değer vermek, önem vermek, önemli saymak. Meğe : İki tarla arasındaki sınır Meğer : Bilinmeyen, farkında ol...

Mehirsinmek nedir ne demek

Mehirsinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Değer vermek, önem vermek, önemli saymak. Mehir : Ay Önemli : Önemi olan, mühim, ehemmiyetli. Politik, ekon...

Seğsinmek nedir ne demek

Seğsinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Birine vurmak için kolunu kaldırmak. Kaldırmak : Bulunduğu yerden almak. Yukarı doğru hareket ettirmek. Yük...

Seysinmek nedir ne demek

Seysinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Oyalanmak, eyleşmek. Oyalanmak : Oyalama işine konu olmak. Vakit geçirmek. Boşuna zaman harcamak. Beklemek ...

Telsinmek nedir ne demek

Telsinmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tel tel olmak. Telsi : Çok ince telciklerden oluşan Tel tel : Tel biçiminde olan. Ayrı ayrı teller durumund...

Tersinmek nedir ne demek

Tersinmek nedir Tersinme : Tersinmek işi. Ters : Bir şeyin aksi, karşıtı. Uygun olmayan, elverişsiz, münasebetsiz. Bir şeyin içe gelen yanı, arkası. ...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim