Sinmek nedir, Sinmek ne demek

  • Kendini göstermemek için büzülmek, saklanmak, pusmak
  • Korku, yılgınlık vb. sebeplerle konuşmamak, hareket etmemek veya tepki göstermemek.
  • Hiç çıkmayacak veya güç çıkacak biçimde işlemek, nüfuz etmek.
  • Huy, alışkanlık vb. iyice yerleşmek.

"Sinmek" ile ilgili cümle

  • "Artık Emine'nin takdirine, maskaralıklarına mukabele etmiyor, bir köşeye siniyor, düşünüyordu." - H. E. Adıvar
  • "Doktorun bütün ömrüne sinecek bir çirkin dedikodu başlayacak." - M. Ş. Esendal

Yerel Türkçe anlamı:

Uygun düşmek, yakışmak : Bu elbise bana iyi sindi gibi.

Uygun düşmek, yakışmak.

Alışmak.

Gizlenmek, saklanmak

Diğer sözlük anlamları:

Hoşa gitmek, içine sinmek, yaramak.

Hazmolunmak, vücuda mal olmak.

Nüfuz etmek, tesir etmek, yerleşmek.

Gizlenmek, saklanmak, yer tutmak.

Sinmek kısaca anlamı, tanımı:

Sinme : Sinmek işi.

Beddua sinmek : İlencin tutması yüzünden birinin işi sürekli ters gitmek.

Bir köşeye sinmek : Kimsenin görmeyeceği bir yere saklanmak, gizlenmek, sesi çıkmaz olmak.

İçine sinmek : İçi rahat etmek. isteğince olduğu için huzur ve mutluluk duymak.

Kokusu sinmek : İnsan veya nesnede bir kokunun etkisi kalmak.

Yüreğine sinmek : İçine sinmek.

Gösterme : Teşhir, sergileme. Göstermek işi.

Büzülmek : Korku, şaşkınlık, soğuk vb. etkenlerle bir kenara sinmek, bir kenara çekilmek. Büzme işi yapılmak.

 

Saklanmak : Saklama işi yapılmak. Kendini saklamak, gizlenmek. Niteliğini yitirmemesi için korumak.

Pusmak : Ortalığı hafif sis kaplamak, pusarmak. Bir şeyi kendine siper edip saklanmak. Sinmek.

Korku : Bir tehlike veya tehlike düşüncesi karşısında duyulan kaygı, üzüntü. Gerçek veya beklenen bir tehlike ile yoğun bir acı karşısında uyanan ve coşku, beniz sararması, ağız kuruması, kalp, solunum hızlanması vb. belirtileri olan veya daha karmaşık fizyolojik değişmelerle kendini gösteren duygu. Kötülük gelme ihtimali, tehlike, muhatara.

Yılgınlık : Yılgın olma durumu. Yılgınca davranış.

Sebep : Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey.

Huy : İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat. Alışkanlık.

Alışkanlık : Bir şeye alışmış olma durumu, alışkınlık, alışmışlık, alışkı, itiyat, huy, meleke, ünsiyet, yordam. İç ve dış etkilerle hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beliren şartlanmış davranış. Yakınlık, arkadaşlık, ünsiyet.

İyice : İyiye yakın. Çok, adamakıllı. (iyi'ce) Tamamen. (iyi'ce) Gereği gibi, derinlemesine, ayrıntılarıyla.

Yerleşmek : Sınav sonucuna göre herhangi bir eğitim kurumunda okumaya hak kazanmak, okumaya başlamak. Yer bulup oturmak. Eşyayı yerli yerine koymak. Yerine iyice oturmak, yerinde sabit olmak. Rahat bir biçimde oturmak. Alışılmak, kullanılır olmak. Çalışmak üzere bir iş yerine başlamak. Bir yerde oturmaya, yaşamaya başlamak. Yaygın duruma gelmek, tutunmak.

 

Diğer dillerde Sinmek anlamı nedir?

İngilizce'de Sinmek ne demek? : v. keep down, crouch, cringe, duck, permeate, pervade

Fransızca'da Sinmek : se ramasser, se faire petit, se recroqueviller, se tapir, s'imprégner, céder; donner du plaisir

Almanca'da Sinmek : sich ducken, sich setzen

Rusça'da Sinmek : v. прятаться, притаиться, забиваться, присмиреть, пасовать, просачиваться, въедаться, лукавить, спрятаться, просочиться, въесться