Unknown nedir English: Ali and Mary were looking for the unknown sentence and were wondering who was its author. Turkish: Ali ve Mary bilinmeyen cümleyi arıyorlardı ve onun yazarının kim olduğunu merak ediyorlardı. English: A known...

 
 
 

Unknown chip nedir ne demek

Unknown chip nedir : Tanınmayan. Meçhul. Bilinmeyen. Nedeni bilinmeyen. Ünsüz. Tanınmamış. Gizli. Bilinmez. Adsız. Bilinmedik. Chip : Havalandırmak top. Çöp. Bir tümleşik çevrimi taşıyan yarıiletken gereç. kırmık sözlüğü de bu anlamda kullan...

Unknown currency nedir ne demek

Unknown currency nedir : Yabancı. Meçhul. Bilinmez. Gizli. Tanınmayan. Bilinmeyen. Ünsüz. Nedeni bilinmeyen. Tanınmamış. Adsız. Currency : Sirkülasyon. Para. Değer. Güncellik. Tedavül. Geçerlik. Nakit para. Mütedavil para. Dolaşım. [#Unknown art...

Unknown device type nedir ne demek

Unknown device type nedir : Bilinmeyen. Adsız. Nedeni bilinmeyen. Tanınmamış. Tanınmayan. Ünsüz. Yabancı. Bilinmedik. Meçhul. Gizli. Device : Aparat. Aygıt. Alet. Resim. İstence. Oyun. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Arma. Yol. İstek. [...

Unknown entry id nedir ne demek

Unknown entry id nedir : Tanınmayan. Bilinmez. Gizli. Tanınmamış. Ünsüz. Bilinmeyen. Bilinmedik. Nedeni bilinmeyen. Meçhul. Adsız. Entry : Giriş yeri. Girişimin tüm ya da bazı çalışmalarını kapsayan ya da tanıtlayan, bir işelmi, bir sayışımı, ka...

Unknown fax machine nedir ne demek

Unknown fax machine nedir : Bilinmez. Bilinmedik. Tanınmamış. Bilinmeyen. Ünsüz. Gizli. Meçhul. Adsız. Tanınmayan. Yabancı. Fax : Faks göndermek. Faks sihirbazı. Faks çekmek. Faks. Belgeçlemek. Faksla gelen mesaj. Fakslamak. Faks makinesi. Faksla. ...

Unknown file server nedir ne demek

Unknown file server nedir : Meçhul. Tanınmamış. Adsız. Gizli. Tanınmayan. Bilinmedik. Nedeni bilinmeyen. Bilinmez. Ünsüz. Yabancı. File : Sıra ile yürümek. Bilgisayar, bilişim, ekonomi alanlarında kullanılır. Kayda geçirmek. Sıralamak. Birbirleriyl...

Unknown flags received nedir ne demek

Unknown flags received nedir : Bilinmez. Tanınmayan. Ünsüz. Meçhul. Tanınmamış. Yabancı. Bilinmedik. Nedeni bilinmeyen. Adsız. Gizli. Flags : Pörsümek. Bayrakla işaret vermek. Bayraklarla süslemek. Nefesi kesilmek. Sarkmak. Bayrak çekmek. Yapraklanma....

Unknown format nedir ne demek

Unknown format nedir : Tanınmayan. Bilinmez. Meçhul. Yabancı. Nedeni bilinmeyen. Bilinmeyen. Ünsüz. Tanınmamış. Bilinmedik. Adsız. Format : Tutam. Format atmak. Çerçeve oranı. Biçim. Format. Program. Kitap düzenlemesi. Sayfa düzeni. Soruların ...

Unknown artist nedir ne demek

Unknown artist nedir English: Tom is an unknown artist. Turkish: Tom, bilinmeyen bir sanatçıdır. : Yabancı. Nedeni bilinmeyen. Meçhul. Bilinmedik. Ünsüz. Adsız. Bilinmeyen. Bilinmez. Gizli. Tanınmamış. Artist : Ressam. Resimci. İşinde çok...

Unknown capi error nedir ne demek

Unknown capi error nedir [#Unknown] : Bilinmedik. Bilinmeyen. Adsız. Ünsüz. Yabancı. Nedeni bilinmeyen. Tanınmayan. Gizli. Meçhul. Tanınmamış. Error : Hata. Falso. Yanlış. Suç. Yanılma. Bir niceliğin gerçek değeri ile ölçülen değer arasındaki fark...

Unknown country nedir ne demek

Unknown country nedir : Yabancı. Nedeni bilinmeyen. Bilinmez. Bilinmeyen. Adsız. Meçhul. Gizli. Ünsüz. Bilinmedik. Tanınmamış. Country : Vatan. İl. Kırsal kesim. Köy. Bölge. Memleket. Ülke. Halk. Ulus. Taşra. [#Unknown artist : Bilinmeyen sanat...

Unknown device nedir ne demek

Unknown device nedir : Bilinmedik. Nedeni bilinmeyen. Tanınmayan. Meçhul. Bilinmez. Ünsüz. Tanınmamış. Yabancı. Adsız. Bilinmeyen. Device : Oyun. Donanım. Araç. Eğilim. Nişan. Resim. İstek. İşaret. Alıcıyı satış konusuna yaklaştıracak, onda il...

Unknown download file nedir ne demek

Unknown download file nedir : Tanınmayan. Bilinmez. Bilinmeyen. Gizli. Bilinmedik. Nedeni bilinmeyen. Ünsüz. Yabancı. Meçhul. Tanınmamış. Download : Yüklemek. Dosyaları bir modem aracılığıyla uzak bir bilgisayardan kopyalamak. Yüklemek (internet üzer...

Unknown error nedir ne demek

Unknown error nedir : Bilinmez. Tanınmamış. Ünsüz. Adsız. Nedeni bilinmeyen. Yabancı. Bilinmedik. Meçhul. Bilinmeyen. Tanınmayan. Error : Doğabilimsel ölçümlerde ölçü aygıtlarından, insan değerlendirmelerinin yetersizliğinden kaynaklanan beli...

Unknown fax sender nedir ne demek

Unknown fax sender nedir : Tanınmamış. Bilinmez. Yabancı. Adsız. Bilinmedik. Tanınmayan. Ünsüz. Meçhul. Gizli. Bilinmeyen. Fax : Faks. Faksla. Faks çekmek. Faks göndermek. Faks sihirbazı. Fakslamak. Belgeçlemek. Faks makinesi. Faksla gelen mesaj. ...

Unknown flags nedir ne demek

Unknown flags nedir : Bilinmeyen. Meçhul. Nedeni bilinmeyen. Tanınmamış. Yabancı. Gizli. Bilinmez. Adsız. Tanınmayan. Bilinmedik. Flags : Bayrakla işaret vermek. Yapraklanma. Gevşemek. Nefesi kesilmek. Bayraklarla süslemek. İşaretler. Bayrak ...

Unknown flying object nedir ne demek

Unknown flying object nedir : Gizli. Ünsüz. Tanınmayan. Bilinmez. Bilinmeyen. Adsız. Bilinmedik. Meçhul. Tanınmamış. Nedeni bilinmeyen. Flying : Dövüş sporları. Savrulan. Uçan. Pilotluk. Amigo. Acele. Uçurma. Havacılık. Hızla geçen. Kısa. [#Object : ...

Unknown initialization error nedir ne demek

Unknown initialization error nedir : Bilinmeyen. Meçhul. Tanınmamış. Bilinmez. Tanınmayan. Gizli. Yabancı. Bilinmedik. Adsız. Nedeni bilinmeyen. Initialization : Başlangıç durumuna getime. Bir bilgisayar diskini okuma veya yazma için hazırlama. Öndeğer atam...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim