Woo nedir English: A bento is a small meal made of boiled rice and seaweed, that is sold in cheap wooden boxes. Turkish: Bir bento haşlanmış pirinç ve deniz yosunundan yapılan küçük bir yemektir, bu ucuz ahşap kutularda satılma...

 
 
 

Wood alcohol nedir ne demek

Wood alcohol nedir : Ağaç. Ağaçlandırmak. Koru. Ahşap. Kereste. Odun. Tahta. Orman. Ağaçlık. Küçük orman. Alcohol : Alkol. İçkit. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Çakırözü. Yapısında primer alkol özelliğinde, renksiz, uçucu ve ...

Wood block nedir ne demek

Wood block nedir : Kereste. Koru. Tahtadan yapılmış. Küçük orman. Ağaçlandırmak. Tahta. Odun. Orman. Ağaç. Ahşap. Block : Alıkoymak. Kapamak. Deneysel tasarımda amacı, konu dışı tesadüfi nedenlerden meydana gelen değişkenliği saf dışı bıra...

Wood carver nedir ne demek

Wood carver nedir : Koru. Küçük orman. Ahşap. Orman. Ağaçlandırmak. Odun. Kereste. Tahtadan yapılmış. Ağaçlık. Carver : [#Oymacı. Hakkak. Et bıçağı. Minnesota eyaletinde şehir. Massachusetts eyaletinde yerleşim yeri. alcohol : Solvent veya ...

Wood coal nedir ne demek

Wood coal nedir : Sertleşmiş ölü ksilem hücrelerinden oluşmuş karmaşık yapı. Ağaç. Kereste. Tahtadan yapılmış. Orman. Ağaçlandırmak. Tahta. Odun. Küçük orman. Coal : [#Kömür. Kömür almak. Karaelmas. Yanmak. Taşkömürü. Kor. Havasız ortamda...

Wood drake nedir ne demek

Wood drake nedir : Ağaçlık. Sertleşmiş ölü ksilem hücrelerinden oluşmuş karmaşık yapı. Tahta. Koru. Ağaçlandırmak. Ahşap. Orman. Küçük orman. Kereste. Drake : Kuzey dakota eyaletinde şehir. [#Suna. Erkek ördek. alcohol : Odun alkolü. Odun ...

Wood ear nedir : Ağaç. Ahşap. Tahta. Ağaçlık. Koru. Odun. Sertleşmiş ölü ksilem hücrelerinden oluşmuş karmaşık yapı. Küçük orman. Ağaçlandırmak. Ear : Dikkat. Çıkıntı. Başak. İşitme duyusu. Duyma yeteneği. Kulak verme. Kulp. İşitme organ...

Wood engraving nedir ne demek

Wood engraving nedir : Sertleşmiş ölü ksilem hücrelerinden oluşmuş karmaşık yapı. Orman. Ağaç. Tahta. Ağaçlık. Ahşap. Küçük orman. Ağaçlandırmak. Koru. Engraving : İşleme. Hakkaklık. Gravür sanatı. Kazı. Gravür. Klişe. Kalemle işleme. [#Oyma r...

Wood fibre nedir ne demek

Wood fibre nedir : Küçük orman. Koru. Kereste. Odun. Ahşap. Ağaçlık. Tahtadan yapılmış. Tahta. Ağaç. Fibre : Doku. Tel. Fiber. Lif. Elyaf. Telcik. Sinir. İplik. Kişilik. Karakter. [#Wood alcohol : Metanol. Odun ruhu. Odun ispirtosu. Odun a...

Woo fame nedir : Desteğini kazanmaya çalışmak. Baştan çıkarmak. Yaltaklanmak. Kur yapmak. Aramak (bela). Elde etmeye çalışmak. Fame : Söylemek. Yaymak. Söylenti. Şan. Nam. Şöhret. Rivayet. Ad. Ün. [#Avenue to fame : Şöhrete giden yol. Et...

Wood nedir English: Ali chopped wood for his woodburning cook stove. Turkish: Ali odunla yanan aşçı sobası için odun yardı. English: Ali chopped wood for the fire. Turkish: Ali yakmak için odun yardı. English: Ali felt exha...

Wood ant nedir : Sertleşmiş ölü ksilem hücrelerinden oluşmuş karmaşık yapı. Tahtadan yapılmış. Ahşap. Kereste. Odun. Orman. Tahta. Ağaç. Koru. Ant : Karınca. Karıncalar familyasından, duyargaları dirsekli, çeneleri güçlü, boyları birkaç ...

Wood burning stove nedir ne demek

Wood burning stove nedir : Kereste. Ahşap. Tahta. Orman. Küçük orman. Koru. Ağaçlandırmak. Sertleşmiş ölü ksilem hücrelerinden oluşmuş karmaşık yapı. Ağaç. Burning : Önemli. Yanan. Hararetli. Şiddetli. Kızgın. Yakış. Ateşli. İvedi. Büyük. Yanma. [...

Wood carving nedir ne demek

Wood carving nedir : Ahşap. Orman. Tahtadan yapılmış. Kereste. Ağaçlık. Ağaç. Ağaçlandırmak. Küçük orman. Odun. Carving : Oyularak yapılmış eser. Kukla yontma. [#Hakkaklık. Oymacılık. Oyma işi. Kuklanın yontularak ortaya çıkarılması. Oyma. O...

Wood cutter nedir ne demek

Wood cutter nedir : Ağaçlık. Tahta. Ahşap. Orman. Sertleşmiş ölü ksilem hücrelerinden oluşmuş karmaşık yapı. Odun. Küçük orman. Kereste. Tahtadan yapılmış. Cutter : Kesici. Sahil koruma botu. Makasçı. Kesici aygıt. Kesme makinesi. Jiletçi. ...

Wood duck nedir ne demek

Wood duck nedir : Ağaç. Koru. Ağaçlandırmak. Ahşap. Odun. Ağaçlık. Kereste. Sertleşmiş ölü ksilem hücrelerinden oluşmuş karmaşık yapı. Tahtadan yapılmış. Duck : Başını eğerek savuşturmak. Daldırıp çıkarmak. Sıvışmak. Dalmak. Ördek. Kaytar...

Wood engraver nedir ne demek

Wood engraver nedir : Odun. Koru. Ağaçlandırmak. Tahtadan yapılmış. Kereste. Küçük orman. Ahşap. Orman. Ağaçlık. Ağaç. Engraver : Baskı ressamı. Oymacı hakkak. Oymacı. [#Gravürcü. [#Wood alcohol : Odun alkolü. Metanol. Metil alkol. Odun ruhu....

Wood fiber nedir ne demek

Wood fiber nedir : Ağaçlandırmak. Tahtadan yapılmış. Tahta. Ağaçlık. Odun. Orman. Ağaç. Kereste. Sertleşmiş ölü ksilem hücrelerinden oluşmuş karmaşık yapı. Fiber : Yapı. Bağ dokusunda bulunan kollagen, elastik ve retiküler iplikler. lif. k...

Wood gas nedir : Tahta. Odun. Küçük orman. Ahşap. Kereste. Ağaçlık. Ağaç. Orman. Tahtadan yapılmış. Gas : Gaz pedalı. Havagazı. Gazlamak. Gaz vermek. Grizu. Özdecikleri ya da öğecikleri erkince devinebilen ve bulunduğu oylumu tam olarak ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim