Yuvarlak nedir Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Yuvarlak" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Loğ taşı, toprak d...

 
 
 

Yuvarlak çekirdeksiz nedir ne demek

Yuvarlak çekirdeksiz nedir Yuvarlak çekirdeksiz; bir bitki bilimi terimidir. Yuvarlak : Top veya küre biçiminde toparlak şey. Homoseksüel erkek. Top veya küre b...

Yuvarlak hareket nedir ne demek

Yuvarlak hareket nedir Yuvarlak hareket; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yukarı kalkmış olan bacakla, yuvarlak ya da yerdek...

Yuvarlak kalp hastalığı nedir ne demek

Yuvarlak kalp hastalığı nedir Yuvarlak kalp hastalığı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yumurta dönemine giren tavuk, gen...

Yuvarlak keski nedir ne demek

Yuvarlak keski nedir Teknik terim anlamı: Konserve açacağı. (Yalvaç Isparta). Keski : Ağaç, taş, metal vb.ni yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç. ...

Yuvarlak mal nedir ne demek

Yuvarlak mal nedir Yuvarlak mal; Ağaç alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Dalları ve kökü kesilmiş, silindir biçiminde ağaç gövdesi....

Yuvarlak pencere nedir ne demek

Yuvarlak pencere nedir Yuvarlak pencere; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Orta kulak ile salyangozu birbirine ...

Yuvarlak rina nedir ne demek

Yuvarlak rina nedir Teknik terim anlamı: Disk genişliği 100 cm, total boyu 250 cm olabilen, derinliği 10–100 m arasında değişen suların kumlu ve kayalık ...

Yuvarlak sargılı nedir ne demek

Yuvarlak sargılı nedir Yuvarlak sargılı; Gitar alanında kullanılan bir sözcüktür. Gitar terimi olarak anlamı: Çekirdeği ve sargısı yuvarlak hatlı olan sarg...

Yuvarlak sıra nedir ne demek

Yuvarlak sıra nedir Teknik terim anlamı: Türkçe sözlerde, küçük ünlü uyumu kuralınca, heceleri yuvarlak ünlülerle oluşturulan ünlü sırası: buldum, görürs...

Yuvarlak tablo nedir ne demek

Yuvarlak tablo nedir Yuvarlak tablo; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir kelimedir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim) Çember biçimli kasnak üzerine ...

Yuvarlak ünlü nedir ne demek

Yuvarlak ünlü nedir Yuvarlak ünlü; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. yuvarlak vokal, yuvarlak sesli, dudak vokali) Dudakla...

Yuvarlak yapı nedir ne demek

Yuvarlak yapı nedir Yuvarlak yapı; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir kelimedir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Mimarlık) Çember biçimli bir tasar üze...

Yuvarlak yüzgeçliler nedir ne demek

Yuvarlak yüzgeçliler nedir Yuvarlak yüzgeçliler; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıkla...

Meşin yuvarlak nedir ne demek

Meşin yuvarlak nedir Meşin yuvarlak; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. Meşin : İşlenmiş koyun derisi. Bu deriden yapılan. Yuvarlak :...

Yuvarlakbaz nedir ne demek

Yuvarlakbaz nedir Yuvarlakbaz; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Yuvarlak cisimleri yok edip tekrar çıkararak...

Yuvarlaklaşmak nedir ne demek

Yuvarlaklaşmak nedir Yuvarlak : Top veya küre biçiminde toparlak şey. Homoseksüel erkek. Kesin ve açık olmayan (söz, laf vb.). Top veya küre biçiminde ola...

Yuvarlaklaştırmak nedir ne demek

Yuvarlaklaştırmak nedir Yuvarlaklaştırma : Yuvarlaklaştırmak işi. Yuvarlak : Top veya küre biçiminde olan, müdevver. Homoseksüel erkek. Top veya küre biçimin...

Yuvarlakörs nedir ne demek

Yuvarlakörs nedir Teknik terim anlamı: Yuvarlak başlı kalaycı örsü. (Yalvaç Isparta). Yuva : Kuşların ve başka hayvanların barınmak, yumurtlamak, kuluç...

Kırmıza sarı yuvarlaklar nedir ne demek

Kırmıza sarı yuvarlaklar nedir Teknik terim anlamı: Kovalama yarışlarında, başlama ve bitirme yerlerini gösteren kırmızı ve sarı yuvarlaklar. Kırmı : Kene Kırmız : ...

Yuvarlak ağızlılar nedir ne demek

Yuvarlak ağızlılar nedir Yuvarlak ağızlılar; bir hayvan bilimi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: (Yun. kyklos: yuvarlak; stoma: ağız) Omurgalılar (Vertebrata) ...

Yuvarlak başlı vida nedir ne demek

Yuvarlak başlı vida nedir Yuvarlak başlı vida; Ağaç alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kanallı başı, sokulduğu yüzeyde yarım küre biçimind...

Yuvarlak dans nedir ne demek

Yuvarlak dans nedir Yuvarlak dans; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Kovanın yakınında bulunan besin kaynağını diğer arı...

Yuvarlak hesap nedir ne demek

Yuvarlak hesap nedir Yuvarlak hesap; bir matematik terimidir. Yuvarlak : Homoseksüel erkek. Top veya küre biçiminde toparlak şey. Kesin ve açık olmayan (s...

Yuvarlak kemer nedir ne demek

Yuvarlak kemer nedir Yuvarlak kemer; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir kelimedir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Mimarlık) Yarım çember biçimindeki ke...

Yuvarlak kurtlar nedir ne demek

Yuvarlak kurtlar nedir Yuvarlak kurtlar; Zooloji alanında kullanılan bir terimdir. Zooloji'deki anlamı: (Aschelminthes, anlamdaş, Nemathelminthes), Çokgöze...

Yuvarlak masa toplantısı nedir ne demek

Yuvarlak masa toplantısı nedir Yuvarlak : Kesin ve açık olmayan (söz, laf vb.). Homoseksüel erkek. Top veya küre biçiminde toparlak şey. Top veya küre biçiminde ola...

Yuvarlak pullular nedir ne demek

Yuvarlak pullular nedir Yuvarlak pullular; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Balıklar (Pisces) sınıfının, tükel ağızlılar (T...

Yuvarlak sahne nedir ne demek

Yuvarlak sahne nedir Yuvarlak sahne; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Oyun alanı yuvarlak ve ortada olan sahne. Sahn : Avl...

Yuvarlak sayı nedir ne demek

Yuvarlak sayı nedir Yuvarlak sayı; bir matematik terimidir. Bilimsel terim anlamı: Sayıların bölüntüleri atılarak yuvarlak biçime getirilmesi. İngilizce'...

Yuvarlak solucanlar nedir ne demek

Yuvarlak solucanlar nedir Yuvarlak solucanlar; bir hayvan bilimi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: (Yun. helmins: solucan; nematos: iplik) Çok hücrelilerin (Met...

Yuvarlak tiyatro nedir ne demek

Yuvarlak tiyatro nedir Yuvarlak tiyatro; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ortaçağda dinsel oyunların oynandığı aşağı yukarı ü...

Yuvarlak vokal nedir ne demek

Yuvarlak vokal nedir Yuvarlak vokal; bir dil bilgisi terimidir. Yuvarlak : Kesin ve açık olmayan (söz, laf vb.). Top veya küre biçiminde olan, müdevver. T...

Yuvarlak yüzgeçligiller nedir ne demek

Yuvarlak yüzgeçligiller nedir Yuvarlak yüzgeçligiller; Zooloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Zooloji'deki anlamı: (Cyclopteridae), iyi bilinen türüdür. Yüzge...

Yarım yuvarlak seyir yeri nedir ne demek

Yarım yuvarlak seyir yeri nedir Yarım yuvarlak seyir yeri; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Seyir yerinin yarım ay biçiminde olduğu ti...

Orta yuvarlak nedir ne demek

Orta yuvarlak nedir Orta yuvarlak; bir spor terimidir. Bilimsel terim anlamı: Başlama vuruşu sırasında karşı takım oyuncularının durmaları gereken yeri s...

Yuvarlaklaşma nedir ne demek

Yuvarlaklaşma nedir Yuvarlaklaşma; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. dudaksıllaşma) Düz ünlünün ünsüz etkisiyle yuvarlak o...

Yuvarlaklaştırma nedir ne demek

Yuvarlaklaştırma nedir Yuvarlak : Kesin ve açık olmayan (söz, laf vb.). Top veya küre biçiminde toparlak şey. Top veya küre biçiminde olan, müdevver. Homose...

Yuvarlaklık nedir ne demek

Yuvarlaklık nedir Yuvarlak : Top veya küre biçiminde olan, müdevver. Top veya küre biçiminde toparlak şey. Kesin ve açık olmayan (söz, laf vb.). Homose...

Yuvarlakpullular nedir ne demek

Yuvarlakpullular nedir Yuvarlakpullular; Zooloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Zooloji'deki anlamı: (Cycloganoidea) familyasına girer. Yuva : Kuşların...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim