Çekiç nedir "Çekiç" ile ilgili cümle örnekleri Bilimsel terim anlamı: Tokmak, sap ile tutaktan oluşan, 7.257 kg. ağırlığında, 11 5 cm. (tutağın içinden ölçüldüğünde) uzunluğunda atma aracı. 5 cm. -12 Bir sap ve ucuna takılmış metal bi...

 
 
 

Çekiç balığıgiller nedir ne demek

Çekiç balığıgiller nedir Çekiç balığıgiller; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Balıklar (Pisces) sınıfının, köpek balıkları (Selachii) takımının, yıldız omurlular (Asterospondyli) alt takımından, başları...

Çekiç başlı uçar köpek nedir ne demek

Çekiç başlı uçar köpek nedir Çekiç başlı uçar köpek; Zooloji alanında kullanılan bir terimdir. Zooloji'deki anlamı: (Hypsignathus monstrosus) Yarasalar (Chiroptera) takımının kanat-ayaklıgiller (Pteropodidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 2...

Çekiç başlıgiller nedir ne demek

Çekiç başlıgiller nedir Çekiç başlıgiller; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Kuşlar (Aves) sınıfının, leyleksiler (Ciconiiformes) takımının, balıkçıllar (Ardeae) alt takımından, sabah ve akşam alaca karanlığında f...

Çekiç kemiği nedir ne demek

Çekiç kemiği nedir Çekiç kemiği; bir anatomi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Orta kulağın üç küçük kemiğinden çekiç biçimindeki ilk kemik. Malleus. Veterinerlik alanındaki anlamları: Sap, baş ve boyun kısımları bulunan, kavum timpanide kula...

Çekiç sapı nedir ne demek

Çekiç sapı nedir Çekiç sapı; Atletizm alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Çekiç tokmağını tutağa bağlayan tel. Sapı : Sarp, insan ve yol uğramayan yer Çeki : Tartı. Odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanı...

Çekiç tutağı nedir ne demek

Çekiç tutağı nedir Çekiç tutağı; Atletizm alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Çekicin, tek parçadan ya da çift örgüden yapılmış, sert, oynaksız, atış sırasında esnemeyen tutma yeri. Tuta : 1.Karadut. 2.El ile meyve topla...

Çekiçhane nedir ne demek

Çekiçhane nedir Çekiçhane; kökeni farsça dilinden gelmektedir. Çekiç : Çivi çakma, madenleri dövme vb. işlerde kullanılan saplı bir el aleti. Yaklaşık 1,20 metre uzunluğundaki madenî tele bağlı ve ağırlığı 7,257 kilogram olan gülle. Demir...

Çekiçlemek nedir ne demek

Çekiçlemek nedir Çekiç : Çivi çakma, madenleri dövme vb. işlerde kullanılan saplı bir el aleti. Yaklaşık 1,20 metre uzunluğundaki madenî tele bağlı ve ağırlığı 7,257 kilogram olan gülle. Dövmek : Bir şeyi toz durumuna getirmek için ezmek. ...

Çekiç atma nedir ne demek

Çekiç atma nedir Çekiç atma; bir spor terimidir. Bilimsel terim anlamı: Çekici, bu yolla en uzağa atmak için yarışılan atletizm dalı. Atma aracını çevirerek, vücudu kendi ekseni çevresinde döndürerek ya da her ikisini kullanarak elde edile...

Çekiç balığı nedir ne demek

Çekiç balığı nedir Çekiç balığı; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Köpek balıkları (Selachii) takımının, çekiç balığıgiller (Sphyrnidae) familyasından, 4-5 m uzunlukta, başı çekiç biçiminde, kül r...

Çekiç başgiller nedir ne demek

Çekiç başgiller nedir Çekiç başgiller; Zooloji alanında kullanılan bir terimdir. Zooloji'deki anlamı: (Scopidae) Omurgalı hayvanlarda kuşlar (Aves) sınıfının leyleksiler (Ciconiiformes) takımının balıkçıllar (Ardeae) alt-takımına giren bir fam...

Çekiç başlı uçarköpek nedir ne demek

Çekiç başlı uçarköpek nedir Çekiç başlı uçarköpek; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Yarasalar (Chiroptera) takımının, kanat ayaklıgiller (Pteropodidae) familyasından, 26 cm kadar uzunlukta, 1 m kadar kanat açıklığı o...

Çekiç boynu nedir ne demek

Çekiç boynu nedir Çekiç boynu; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çekiç kemiğinin manubrium mallei'siyle caput mallei'si arasındaki boğum, kollum mallei. Çeki : Tartı. Odun, kireç vb. ağı...

Çekiç makinesi nedir ne demek

Çekiç makinesi nedir Çekiç : Çivi çakma, madenleri dövme vb. işlerde kullanılan saplı bir el aleti. Yaklaşık 1,20 metre uzunluğundaki madenî tele bağlı ve ağırlığı 7,257 kilogram olan gülle. Makine : Herhangi bir enerji türünü başka bir enerji...

Çekiç tokmağı nedir ne demek

Çekiç tokmağı nedir Çekiç tokmağı; Atletizm alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Çekicin demir, pirinç ya da pirinçten daha sert bir özdekten yapılmış, madensel dolgulu yuvar biçiminde baş bölümü. Tokma : Çok yemekten olan...

Çekiçge nedir ne demek

Çekiçge nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yeşil zeytinden yapılan salamura. Çeki : Tartı. Odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan, 225,978 kilogram olan ağırlık ölçü birimi. Kadınların başlarına bağladıkları örtü. Üzüntü...

Çekiçleme nedir ne demek

Çekiçleme nedir Gitar terimi olarak anlamı: Bir telin tınlaması devam ederken tele ikinci kez vurulmaksızın aynı tel üzerindeki daha üst bir perdeye diğer bir parmakla aniden basılması yoluyla ikinci bir ses elde edilmesi yöntemi. İngiliz...

Çekiçlenebilme nedir ne demek

Çekiçlenebilme nedir Çekiçlenebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Çeki : Tartı. Odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan, 225,978 kilogram olan ağırlık ölçü birimi. Kadınların başlarına bağladıkları ö...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim