Şirket nedir Şirket; bir ticaret terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Şirket" ile ilgili cümle örnekleri Bilgisayar Terimi olarak kelim...

 
 
 

Ana şirket nedir ne demek

Ana şirket nedir Ana şirket; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Hisse senetlerine sahip olma yoluyla bağlı şirketleri y...

Bağlı şirket nedir ne demek

Bağlı şirket nedir Bağlı şirket; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ana firmaya bağlı olarak çalışan ve onun tarafından y...

Halka açık anonim şirket nedir ne demek

Halka açık anonim şirket nedir Halka açık anonim şirket; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Hisse senetlerinin bir kısmı ya da tamamı...

Kapalı şirket nedir ne demek

Kapalı şirket nedir Kapalı şirket; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Hisse senetlerinin halka sunulmadığı ve genellikle y...

Komandit şirket nedir ne demek

Komandit şirket nedir Komandit şirket; bir ticaret terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek am...

Limitet şirket nedir ne demek

Limitet şirket nedir Limitet şirket; bir ticaret terimidir. Limitet : Sınırlı. Limit : Sınır. Şirket : Ortaklık. Ortaklık : İki veya daha çok kimsenin iş ...

Ulusötesi şirket nedir ne demek

Ulusötesi şirket nedir Ulusötesi şirket; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Çokuluslu şirketler gibi baskın ulusal kimliği ol...

Şirketler birliği nedir ne demek

Şirketler birliği nedir Şirketler birliği; bir ekonomi terimidir. Konsorsiyum : Şirketler birliği. Şirket : Ortaklık. Birli : As. Bir parçadan oluşan, kendin...

Şirketleşmek nedir ne demek

Şirketleşmek nedir Şirket : Ortaklık. Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziye...

Şirketleştirmek nedir ne demek

Şirketleştirmek nedir Şirk : Eş koşma Şirketleştirme : Şirketleştirmek işi. Şirket : Ortaklık. Şirketleşme : Şirketleşmek işi. Yaptırmak : Yapmasını sağlam...

Finans şirketi nedir ne demek

Finans şirketi nedir Finans şirketi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Kiralama, satın alma anlaşmalarına finansman sağlay...

İstanbul menkul kıymetler borsası takas ve saklama bankası anonim şirketi nedir ne demek

İstanbul menkul kıymetler borsası takas ve saklama bankası anonim şirketi nedir İstanbul menkul kıymetler borsası takas ve saklama bankası anonim şirketi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim ...

Kırdırım şirketi nedir ne demek

Kırdırım şirketi nedir Kırdırım şirketi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Senetlerin kırdırımında uzmanlaşan finansal aracı...

Satış finansman şirketi nedir ne demek

Satış finansman şirketi nedir Satış finansman şirketi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Küçük perakendeci işletmelerin taksitli sa...

Sermaye şirketi nedir ne demek

Sermaye şirketi nedir Sermaye şirketi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Ortaklarının alacaklılara karşı sermaye payları ka...

Ticaret şirketleri nedir ne demek

Ticaret şirketleri nedir Ticaret şirketleri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Şirket sözleşmesinde belirtilen ticari etkinlik...

Üretim şirketi nedir ne demek

Üretim şirketi nedir Üretim şirketi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: [bkz: üretici]. Kendiüretir ve kendiüretir grubu dış...

Şirket sermayesi nedir ne demek

Şirket sermayesi nedir Şirket sermayesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ortakların şirkete koydukları veya ödemeyi taahhü...

Aile şirket i emvali nedir ne demek

Aile şirket i emvali nedir Aile şirket i emvali; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: âile malları ortaklığı. hisse-i te...

Anonim şirket nedir ne demek

Anonim şirket nedir Anonim şirket; bir ticaret terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Beş veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iktisad...

Çokuluslu şirket nedir ne demek

Çokuluslu şirket nedir Çokuluslu şirket; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Aynı anda birçok ülkede etkinlik gösteren, tek mer...

Halka kapalı şirket nedir ne demek

Halka kapalı şirket nedir Halka kapalı şirket; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Çıkardığı hisse senetleri sermaye piyasasında ...

Kolektif şirket nedir ne demek

Kolektif şirket nedir şirket; bir ticaret terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla ge...

Limited şirket nedir ne demek

Limited şirket nedir Limited şirket; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafınd...

Sermaye payları bölünmüş komandit şirket nedir ne demek

Sermaye payları bölünmüş komandit şirket nedir Sermaye payları bölünmüş komandit şirket; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Sermayesi paylara bölünmüş...

Yabancı şirket nedir ne demek

Yabancı şirket nedir Yabancı şirket; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir ülkede iş yapan, ancak yerleşik olmayan şirket....

Şirketleşme nedir ne demek

Şirketleşme nedir Şirket : Ortaklık. Şirketleşmek : Şirket durumunu almak. İngilizce'de Şirketleşme ne demek? : n. incorporation Şirketleşmek işi...

Şirketleştirme nedir ne demek

Şirketleştirme nedir Şirketleştirme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Şirk : Eş koşma Şirket : Ortaklık. Şirketleştirmek : Şirketleş...

Aile şirketi nedir ne demek

Aile şirketi nedir Aile şirketi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ortaklarını aile bireylerinin oluşturduğu, halka kapal...

İnan şirketi nedir ne demek

İnan şirketi nedir İnan şirketi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İki veya daha çok kişinin kârları eşit olarak paylaşm...

İşletme şirketi nedir ne demek

İşletme şirketi nedir İşletme : İşletmek işi. İş yeri. Tarım, sanayi, ticaret, bankacılık vb. iş alanlarında, kâr amacıyla bir sermaye yatırılarak kurulan ...

Reklam şirketi nedir ne demek

Reklam şirketi nedir Reklam şirketi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Müşterileri adına reklamın planlanması, hazırlanmas...

Sektörel dış ticaret şirketi nedir ne demek

Sektörel dış ticaret şirketi nedir Sektörel dış ticaret şirketi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Aynı üretim dalındaki küçük ve orta öl...

Şahıs şirketi nedir ne demek

Şahıs şirketi nedir Şahıs şirketi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ortaklarının alacaklılara karşı sınırsız sorumlu old...

Uluslararası gözetim şirketleri nedir ne demek

Uluslararası gözetim şirketleri nedir Uluslararası gözetim şirketleri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Uluslararası ticari kuralların ger...

Yeni şirketler pazarı nedir ne demek

Yeni şirketler pazarı nedir Yeni şirketler pazarı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Yeni kurulmuş olmakla birlikte büyüme potans...

 

Copyright © 2007-2018 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim

Sponsor: Bilgim, Nedir Nasıl Neden