Administrative nedir ne demek

Administrative nedir English: Ali has been appointed administrative director. Turkish: Ali bir idari müdür olarak atandı. English: Alsace is the smallest administrative region. Turkish: Alsace en küçük idari bölge. English: Naka is o...

 
 
 

Administrative alert nedir ne demek

Administrative alert nedir : Yönetimsel. Yönetimle ilgili. Yönetsel. İdari. Yönetici. Alert : Tehlikeye karşı uyarı. Alarm. Uyanık. Alarm vermek. Uyarı. Alarma geçmek. Gözünü açmak. İkaz etmek. Tetikte olma. Alarma geçirmek. [#Administrative account...

Administrative assistant nedir ne demek

Administrative assistant nedir English: I'm Tom's administrative assistant. Turkish: Tom'un yönetici asistanıyım. : İdari. Yönetimsel. Yönetsel. Yönetici. Yönetimle ilgili. Assistant : Yardımcı eleman. Yaver. Tezgahtar. Yardımcı. Çantacı. Muavin. A...

Administrative board member nedir ne demek

Administrative board member nedir : Yönetsel. Yönetimle ilgili. Yönetimsel. [#Yönetici. İdari. Board : Yolcu almak. İlan tahtası. Borda. Kara tahta. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Sörf. Meclis. Sofra. Daire. Mukavva. : Mensup. Eleman. Üye. Öğe...

Administrative capacity nedir ne demek

Administrative capacity nedir : Yönetici. Yönetimsel. Yönetimle ilgili. Yönetsel. İdari. Capacity : Birim gerilimde bir nesneye sığabilen kıvıl yük niceliği. Yetenek. Sığa. Verim. Mevki. Herhangi bir tiyatro alanının ya da salonunun alabileceği seyirci...

Administrative center nedir ne demek

Administrative center nedir : Yönetsel. Yönetici. İdari. Yönetimle ilgili. Yönetimsel. Center : Orta alan oyuncusu. Bir kentin, tecim ve işgörü etkinliklerinin toplandığı çekirdek kesimi, bk. özbölge, iş özeği, kent özeği. kentsel işlevlerin ve etkin...

Administrative city nedir ne demek

Administrative city nedir : Yönetici. Yönetimsel. Yönetsel. Yönetimle ilgili. İdari. City : Büyük kasaba. Katedrali olan büyük yerleşim yeri. Kent. Kent yönetimi. Metropol. Belde. I - il, kent, kasaba ve köy gibi yerleşim birimlerinde yaşayanların ...

Administrative council nedir ne demek

Administrative council nedir : Yönetimsel. Yönetici. İdari. Yönetsel. Yönetimle ilgili. Council : Asamble. Meclis. Kurum. [#Divan. Yönetim kurulu. Kurul. Öğreti ve kilise düzeni ile ilgili sorunları çözümlemek üzere toplanan piskopos ve din bilginleri...

Administrative data processing nedir ne demek

Administrative data processing nedir : Yönetici. Yönetsel. Yönetimle ilgili. Yönetimsel. İdari. Data : Bir gözlem ya da ölçülere ilişkin olarak verilmiş değerler. Bilimsel sonuçlara varabilmek için gerekli olan deneyler veya gözlemlerden elde edilen nicel vey...

Administrative accounting nedir ne demek

Administrative accounting nedir : Yönetimle ilgili. Yönetsel. İdari. Yönetici. Yönetimsel. Accounting : Hesap tutma. İşletmelerin iktisadi etkinlikleri sonucu ortaya çıkan, varlıkları ve yükümlülükleri üzerinde değişme yaratan mali nitelikli işlemlere il...

Administrative action nedir ne demek

Administrative action nedir : Yönetimsel. Yönetimle ilgili. Yönetici. İdari. Yönetsel. Action : Muharebe. Devinme. İs. Bir durumu değiştirme ve daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası. Bir amaç çevresinde örüntülü işlevsel ve karmaşık bir ...

Administrative and technical incentives nedir ne demek

Administrative and technical incentives nedir : Yönetsel. Yönetimle ilgili. Yönetimsel. İdari. Yönetici. And : Ma. İle. Da. Ayrıca. Bir de. De. Da... da... ya da de... de. Daha sonra. Ve. -bundan dolayı. [#Technical : Teorik. Sadece kurallara dayanan. Sadece kuralları...

Administrative board nedir ne demek

Administrative board nedir : Yönetimsel. Yönetimle ilgili. Yönetsel. İdari. Yönetici. Board : Yiyecek sağlamak. Yiyecek içecek. Daire. Heyet. Kart. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Mukavva. Komisyon. Sofra. Kara tahta. [#Administrative bo...

Administrative body nedir ne demek

Administrative body nedir : Yönetici. Yönetimsel. Yönetimle ilgili. Yönetsel. İdari. Body : Cisim. Madde. Birlik. Kitle. Kasa. Kütle. Gövde. Ceset. Sesini elektrik ve yardımcı düzenekler aracılığıyla duyurabilen telli çalgıların içi dolu geniş bölü...

Administrative case nedir ne demek

Administrative case nedir : Yönetimsel. Yönetsel. Yönetimle ilgili. Yönetici. İdari. Case : Hasta. Kap. Sandık. Filmlerin taşınmasında kullanılan, yangına karşı korumalı, genellikle madenden ya da üzeri maden levhayla örtülü kap. Ciltlemek. Eğitim,...

Administrative centre nedir ne demek

Administrative centre nedir : Yönetimle ilgili. Yönetici. Yönetsel. İdari. Yönetimsel. Centre : [#Ortaya almak. Merkezlemek. Odak. Merkeze yerleştirmek. Konsantre olmak. Ilımlı kimse. Bir merkezde toplamak. Orta alan. Ortada olmak. Merkezde toplanmak...

Administrative control nedir ne demek

Administrative control nedir : İdari. Yönetimsel. Yönetici. Yönetsel. Yönetimle ilgili. Control : Bir olaylar dizisini, bir süreci ya da bir aracı yöneltme ve düzenlemeyle ilgili işlevlerin tümü. sürmek, gütmek, yönetmek eylemleri artarak karmaşıklaşa...

Administrative court nedir ne demek

Administrative court nedir : Yönetimsel. İdari. Yönetimle ilgili. Yönetici. Yönetsel. Court : Saha. Mahkeme üyeleri. Avlu. İstemek. Temel yargılık. Saray halkı. Fayda sağlamak. Saray. Davet etmek (tehlike veya hastalık vb'ni). Alan. [#Administrative...

Administrative department nedir ne demek

Administrative department nedir : Yönetimle ilgili. İdari. Yönetsel. Yönetici. Yönetimsel. Department : Seksiyon. Eğitim, ekonomi alanlarında kullanılır. Kısım. Servis. Bakanlık. Kol. Bölge. İller, ilçeler, bucak ve benzerleri gibi kamu görevi yapan kuru...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim