Council nedir English: The 26th of September is the European Day of the Languages. The Council of Europe want to sharpen the attention for the mult...

 
 
 

Council for mutual economic aid nedir ne demek

Council for mutual economic aid nedir : Öğreti ve kilise düzeni ile ilgili sorunları çözümlemek üzere toplanan piskopos ve din bilginlerinden oluşan kurul. Belediye meclis...

Council manager plan nedir ne demek

Council manager plan nedir : Kurum. Konsey. Öğreti ve kilise düzeni ile ilgili sorunları çözümlemek üzere toplanan piskopos ve din bilginlerinden oluşan kurul. ...

Council members nedir ne demek

Council members nedir : Belediye meclisi. Öğreti ve kilise düzeni ile ilgili sorunları çözümlemek üzere toplanan piskopos ve din bilginlerinden oluşan kuru...

Council of europe nedir ne demek

Council of europe nedir English: The 26th of September is the European Day of the Languages. The Council of Europe want to sharpen the attention for the mult...

Council of ministers nedir ne demek

Council of ministers nedir : Kurum. Kurul. Kurultay. Öğreti ve kilise düzeni ile ilgili sorunları çözümlemek üzere toplanan piskopos ve din bilginlerinden oluşa...

Council of the baltic sea states nedir ne demek

Council of the baltic sea states nedir : Öğreti ve kilise düzeni ile ilgili sorunları çözümlemek üzere toplanan piskopos ve din bilginlerinden oluşan kurul. Kurul. Meclis. ...

Council of the european union nedir ne demek

Council of the european union nedir : Kurultay. Asamble. Kurul. Belediye meclisi. Meclis. Konsey. Yönetim kurulu. Kurum. Konsil. Of : Den. İle ilgili. Li. Hakkında. -in....

Council of world gold nedir ne demek

Council of world gold nedir : Kurum. Konsey. Konsil. Asamble. Öğreti ve kilise düzeni ile ilgili sorunları çözümlemek üzere toplanan piskopos ve din bilginlerind...

Arab local council heads nedir ne demek

Arab local council heads nedir : Alabama eyaletinde şehir. Arap atı. Arap. Arabistanlı. Local : Odaksal. Gözlem yerine ya da gözlemcinin bulunduğu yere ilişkin. Lok...

Economic and social council of un nedir ne demek

Economic and social council of un nedir : İdareli. Hesaplı. Ekonomik. Tutumlu. İktisadı. Ekonomiyle ilgili. İktisadi. And : Da. Da... da... ya da de... de. İle. Sonra. Ve bu...

Governing council of faculty nedir ne demek

Governing council of faculty nedir : Ana. Baş. Yöneten. İdare edem. Hükmeden. Hüküm süren. Yol gösteren. Yönetim. Yönetme. İdare eden. Council : Öğreti ve kilise düzeni...

Provincial council of primary education nedir ne demek

Provincial council of primary education nedir : İl. Görgüsüz. Eyalete ait. İle ait. Taşra. Köylü. Geri. Kaba. Darkafalı. Taşralı kimse. Council : Yönetim kurulu. Divan. Konsey. Me...

Superior council of arbitrators nedir ne demek

Superior council of arbitrators nedir : Üstün. Üstün kimse. Üstteki. Amir. Satırın üstüne basılmış. Üstün nitelikli. Üstünlük taslayan. Kibirli. Yüksek. Üst. Council : Kur...

The national council of young israel nedir ne demek

The national council of young israel nedir : Belgili tanımlık. Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade...

Administrative council nedir ne demek

Administrative council nedir : Yönetimsel. Yönetici. İdari. Yönetsel. Yönetimle ilgili. Council : Asamble. Meclis. Kurum. [#Divan. Yönetim kurulu. Kurul. Öğreti v...

American national research council nedir ne demek

American national research council nedir : Amerika. Amerikalı. Amerika'ya özgü. Amerikan. National : Uyruk. Nasyonel. Bir ulusa ait veya ona özgü olan. Yurttaş. Ulusal. Milli...

Asia pacific council nedir ne demek

Asia pacific council nedir : Asya kıtası. Asya. Pacific : Uzlaştırıcı. Sulhçu. Barışçıl. Sakin. Barıştırıcı. Barışçı. Pasifik. Barışsever. Sulhperver. Sulhsever...

Baltic council nedir ne demek

Baltic council nedir : Baltık. Baltık dilleriyle ilgili. Güney dakota eyaletinde şehir. Buzgibi. Ohio eyaletinde yerleşim yeri. Baltık dili. Council : Kur...

Borough council nedir ne demek

Borough council nedir : İlçe. Köy. Kasaba. Bucak. Nahiye. İngiltere'de parlamentoya üye gönderen kent. Kent. Kaza. ä°ngiltere'de parlamentoya üye gönderen ...

Council board nedir ne demek

Council board nedir : Yönetim kurulu. Asamble. Kurultay. Konsey. Kurum. Kurul. Belediye meclisi. Divan. Öğreti ve kilise düzeni ile ilgili sorunları çözü...

Council chamber nedir ne demek

Council chamber nedir : Yönetim kurulu. Kurul. Kurultay. Konsey. Asamble. Divan. Öğreti ve kilise düzeni ile ilgili sorunları çözümlemek üzere toplanan pis...

Council house nedir ne demek

Council house nedir : Yönetim kurulu. Kurultay. Belediye meclisi. Asamble. Konsil. Meclis. Kurum. Öğreti ve kilise düzeni ile ilgili sorunları çözümlemek...

Council member nedir ne demek

Council member nedir : Kurultay. Meclis. Kurul. Konsey. Kurum. Konsil. Belediye meclisi. Asamble. Divan. Member : Ört.penis. Uzuv. Çubuk. Kılgan. Organ. Ü...

Council of discipline nedir ne demek

Council of discipline nedir : Divan. Konsil. Kurultay. Asamble. Belediye meclisi. Öğreti ve kilise düzeni ile ilgili sorunları çözümlemek üzere toplanan piskopos...

Council of europe association no nedir ne demek

Council of europe association no nedir : Divan. Kurul. Yönetim kurulu. Kurum. Konsil. Konsey. Öğreti ve kilise düzeni ile ilgili sorunları çözümlemek üzere toplanan piskopo...

Council of state nedir ne demek

Council of state nedir : Kurultay. Konsil. Divan. Asamble. Kurul. Yönetim kurulu. Öğreti ve kilise düzeni ile ilgili sorunları çözümlemek üzere toplanan pis...

Council of the eu nedir ne demek

Council of the eu nedir : Öğreti ve kilise düzeni ile ilgili sorunları çözümlemek üzere toplanan piskopos ve din bilginlerinden oluşan kurul. Meclis. Kurum. ...

Council of war nedir ne demek

Council of war nedir : Meclis. Asamble. Divan. Kurultay. Kurum. Yönetim kurulu. Öğreti ve kilise düzeni ile ilgili sorunları çözümlemek üzere toplanan pis...

Ab council of ministers nedir ne demek

Ab council of ministers nedir : İbrani takviminin on birinci ayı. Council : Asamble. Öğreti ve kilise düzeni ile ilgili sorunları çözümlemek üzere toplanan piskopo...

Custom cooperation council nomenclature nedir ne demek

Custom cooperation council nomenclature nedir : Huy. Özel. Alışveriş. Bir toplumun yapmaya ve uymaya alışageldiği ve toplum tarafından yapılması gerekli görünen davranış kalıbı. B...

Eu council of ministers nedir ne demek

Eu council of ministers nedir : Öropiyumun simgesi. 1957 yılında avrupa ekonomik topluluğu adıyla kurulan iktisadi bütünleşmeyi gerçekleştirdikten sonra avrupa top...

Governing council of university nedir ne demek

Governing council of university nedir : Ana. Yol gösteren. İdare eden. Hükmeden. Yönetim. İdare edem. Yöneten. Hüküm süren. Baş. Yönetme. Council : Kurul. Belediye meclisi...

Science council of japan nedir ne demek

Science council of japan nedir : Maharet. Teknik. Alanını oluşturan olaylar üzerinde betimleme açımlama ve öndeyilerde bulunma olanağı veren, uygulamalı yordamlar g...

Superior council of discipline nedir ne demek

Superior council of discipline nedir : Üstünlük taslayan. İlgisiz. Üst (rütbe). Üstün nitelikli. Üst. Yüksek. Asil. Üstün kimse. Satırın üstüne basılmış. Council : Kurum....

Village council for primary education nedir ne demek

Village council for primary education nedir : Coğrafya, sosyoloji alanlarında kullanılır. Köy topluluğu. Şehir ve kasabalardan küçük ama kalıcı yerleşim birimi. Küçük belediye. ...

Advisory council nedir ne demek

Advisory council nedir : Öneri. Tavsiye kabilinden. Danışma. İstişari. Tavsiye niteliğinde. Öğüt veren. Tavsiye mahiyetinde. Öneri niteliğinde. Danışma ile ...

Appointed council nedir ne demek

Appointed council nedir : Kararlaştırılmış. Atanmış. Görevlendirilmiş. Saptanmış. Tayin edilmiş. Döşenmiş. Belirlenmiş. Council : Kurul. Kurultay. Yönetim ku...

Association council nedir ne demek

Association council nedir : İşbirliği. Kafada birleştirme. Aynı ekolojik ortamı işgal eden aynı ya da farklı türdeki bitkilerden oluşan topluluk. İştirak. Olay...

Be in council nedir ne demek

Be in council nedir : Mal olmak. -dır. Durmak. Bulunmak. Olmak. Var olmak. Berylliumb (berilyum). Alaşımların hazırlanmasında kullanılan hafif bir metali...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim