Europe nedir English: Austria is a parliamentary republic in central Europe and consists of nine federal states. Turkish: Avusturya, Orta Avr...

 
 
 

Council of europe association no nedir ne demek

Council of europe association no nedir : Divan. Kurul. Yönetim kurulu. Kurum. Konsil. Konsey. Öğreti ve kilise düzeni ile ilgili sorunları çözümlemek üzere toplanan piskopo...

Victory in europe day nedir ne demek

Victory in europe day nedir : Tek ya da takım olarak yapılan karşılaşmayı kazanmış olma durumu. Galebe. Muzafferiyet. Zafer. New york eyaletinde yerleşim yeri. Y...

Allied command europe nedir ne demek

Allied command europe nedir : Bağlaşık. Akraba. Müttefik. Aralarında anlaşma olan. Birbirine bağlı. Birlik olan. Benzer. Aynı türden. Birleşik. Command : Kontrol...

College of europe nedir ne demek

College of europe nedir : Kolej. İş grubu. Özel lise. Kurul. Dernek. Yüksekokul. Akademi. Fakülte. Üniversite. Of : Nin. -nin. -nın. -in. Hakkında. Den. -den...

Conventional armed forces in europe nedir ne demek

Conventional armed forces in europe nedir : Geleneksel. Toplumun ya da toplumsal kümenin gelenek ve göreneklerine uyan. toplumdaki ya da kümedeki yaygın tutum ve davranış ölçü...

Eastern europe nedir ne demek

Eastern europe nedir English: Croatia is a country in southeastern Europe. Turkish: Hırvatistan güneydoğu Avrupa'da bir ülkedir. English: Prague is o...

Multi speed europe nedir ne demek

Multi speed europe nedir : Birden çok. Çok. Çoklu. Speed : Amfetamin. Yolcu etmek. Hız yapmak. Bilgisayar, bilişim, fizik, kimya, sinema, televizyon alanların...

Southern europe nedir ne demek

Southern europe nedir : Güney. Güneyli. Güneye ait. Europe : Komitesi. Avrupa. [#Southern accent : Güney veya güneyli aksanı. Southern blot : Soutern blot....

United left of europe nedir ne demek

United left of europe nedir : Birleşmiş. Birleştirilmiş. Birleşik. Bir. Ortak amaçlı. Left : Sol tarafa. Soldaki. Sola. Sola ait. Sol el. Sol. Be.sola. Kalmak. S...

United states of europe nedir ne demek

United states of europe nedir : Bir. Birleştirilmiş. Birleşmiş. Ortak amaçlı. Birleşik. States : Amerika birleşik devletleri. Amerika. [#Of : -li. Li. In. -den. Ka...

European nedir English: Ali likes American movies, but Mary likes European movies. Turkish: Ali Amerikan filmlerini seviyor ama Mary Avrupa fil...

European agricultural guidance and guarantee fund nedir ne demek

European agricultural guidance and guarantee fund nedir : Frenk. Avrupa'ya özgü. Avrupa'ya ait. Avrupai. Biseksüel. Avrupa. Avrupa ile ilgili. Avrupalı. Alafranga. Agricultural : Ziraat. Ta...

European army nedir ne demek

European army nedir : Avrupa'ya ait. Avrupa. Avrupa ile ilgili. Avrupalı. Frenk. Alafranga. Avrupa'ya özgü. Avrupai. Biseksüel. Army : Kalabalık. Asker. ...

European atomic energy community nedir ne demek

European atomic energy community nedir : Avrupalı. Alafranga. Avrupa ile ilgili. Frenk. Biseksüel. Avrupai. Avrupa. Avrupa'ya özgü. Avrupa'ya ait. Atomic : Atom. Atomik. At...

European bank for reconstruction and development nedir ne demek

European bank for reconstruction and development nedir : Avrupa. Avrupa'ya ait. Alafranga. Avrupa'ya özgü. Avrupalı. Avrupai. Biseksüel. Frenk. Avrupa ile ilgili. Bank : Yığın. Para yatırm...

European broadcasting union nedir ne demek

European broadcasting union nedir : Frenk. Avrupa'ya ait. Avrupai. Avrupalı. Avrupa. Avrupa ile ilgili. Biseksüel. Avrupa'ya özgü. Alafranga. Broadcasting : Radyo veya...

European capitals of culture nedir ne demek

European capitals of culture nedir : Avrupa'ya özgü. Avrupa. Avrupa'ya ait. Biseksüel. Alafranga. Frenk. Avrupalı. Avrupa ile ilgili. Avrupai. Capitals : Büyük harfler....

European champion nedir ne demek

European champion nedir : Avrupa ile ilgili. Alafranga. Avrupa. Avrupai. Frenk. Avrupa'ya ait. Biseksüel. Avrupalı. Avrupa'ya özgü. Champion : Tarafını tutma...

European citizenship nedir ne demek

European citizenship nedir : Avrupa'ya ait. Alafranga. Avrupa'ya özgü. Frenk. Avrupa. Avrupai. Biseksüel. Avrupalı. Avrupa ile ilgili. Citizenship : Tabiiyet. V...

Europe day nedir ne demek

Europe day nedir : Avrupa. Komitesi. Day : Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. Çekimin gündüz gerçekleştirildiğini ya da gündüz görünçlüğü olduğunu be...

Europe of the six nedir ne demek

Europe of the six nedir : Komitesi. Avrupa. Of : -dan. Li. -den övünerek bahsetmek. -li. In. -den. -in. -nin. Karşı. İle ilgili. [#The : Belirli durumlarda i...

United europe football association nedir ne demek

United europe football association nedir : Ortak amaçlı. Bir. Birleşmiş. Birleştirilmiş. Birleşik. Europe : Komitesi. Avrupa. [#Football : Futbol. Amerikan futbolu. Ayaktopu....

A la carte europe nedir ne demek

A la carte europe nedir : Belirli bir tür veya nitelikteki. Amperin simgesi. Miktar belirtir. Pek iyi. Argonun simgesi. Bir. La (müzik terimi). Atom ağırlığı...

Central europe nedir ne demek

Central europe nedir English: Ski jumping is popular in Nordic countries and Central Europe. Turkish: Kayakla atlama İskandinav ülkeleri ve Orta Avru...

Community europe nedir ne demek

Community europe nedir : Yeryüzünün belli bir bölgesinde yaşayan ve düşünce, duygu, ilgi ve uğraşı bakımından ortak özellikler taşıyan, kimi durumlarda aral...

Council of europe nedir ne demek

Council of europe nedir English: The 26th of September is the European Day of the Languages. The Council of Europe want to sharpen the attention for the mult...

Mediterranean europe nedir ne demek

Mediterranean europe nedir : Çevresi karayla çevrili. Aradeniz. Kıtalar arası. Akdeniz'e veya akdeniz bölgesine özgü. Anadenizden genellikle dar ve sığ bir boğa...

Radio free europe nedir ne demek

Radio free europe nedir [#Free] : Asalak olmayan, beslenme yönünden bağımsız, kendibeslek olan. Beleş. Serbest bırakmak. Bağımsız. Bedava. Parasız. Serbest. ...

Supreme headquarters allied powers europe nedir ne demek

Supreme headquarters allied powers europe nedir : En büyük. En üstün. En son. En yüksek. Üstün derecedeki. Yüksek. Yüce. Son. Üstün. Ulu. Headquarters : Kumanda merkezi. Merkez. İda...

United nations economic commission for europe nedir ne demek

United nations economic commission for europe nedir : Birleştirilmiş. Ortak amaçlı. Bir. Birleşik. Birleşmiş. Nations : Millet. Akvam. Ulus. [#Economic : İdareli. İktisadı. İktisadi. Ek...

Western europe nedir ne demek

Western europe nedir English: France is the largest country in Western Europe. Turkish: Fransa, Batı Avrupa'nın en geniş ülkesidir. English: Many mig...

European agreement on culture nedir ne demek

European agreement on culture nedir : Avrupalı. Avrupa'ya özgü. Biseksüel. Avrupa'ya ait. Avrupa ile ilgili. Avrupai. Avrupa. Frenk. Alafranga. Agreement : Karşıtlar ara...

European anti fraud office nedir ne demek

European anti fraud office nedir : Avrupai. Avrupa. Avrupalı. Alafranga. Avrupa'ya özgü. Frenk. Biseksüel. Avrupa ile ilgili. Avrupa'ya ait. Anti : Anti. Karşı olan k...

European atomic energy agency nedir ne demek

European atomic energy agency nedir : Biseksüel. Alafranga. Avrupai. Avrupa ile ilgili. Avrupalı. Avrupa'ya özgü. Frenk. Avrupa'ya ait. Avrupa. Atomic : Atomal. Atomla i...

European avocet nedir ne demek

European avocet nedir : Avrupa'ya özgü. Avrupa'ya ait. Frenk. Alafranga. Avrupa. Avrupa ile ilgili. Biseksüel. Avrupai. Avrupalı. Avocet : Kılıç gagalı. Av...

European beaver nedir ne demek

European beaver nedir : Frenk. Alafranga. Avrupai. Biseksüel. Avrupa. Avrupa ile ilgili. Avrupa'ya özgü. Avrupa'ya ait. Avrupalı. Beaver : [#Kastor. Kunduz...

European burmese cat nedir ne demek

European burmese cat nedir : Frenk. Avrupa. Avrupa ile ilgili. Avrupa'ya ait. Biseksüel. Avrupalı. Avrupa'ya özgü. Avrupai. Alafranga. Burmese : Birmanya. Birma...

European central bank nedir ne demek

European central bank nedir English: Mario Draghi is the head of the European Central Bank. Turkish: Mario Draghi, Avrupa Merkez Bankası'nın başkanıdır. : A...

European charter of fundamental rights nedir ne demek

European charter of fundamental rights nedir : Avrupa ile ilgili. Biseksüel. Frenk. Avrupa'ya özgü. Avrupa'ya ait. Avrupalı. Avrupai. Alafranga. Avrupa. Charter : Tutmak. Uçak ki...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim