Six nedir English: A hexagon has six sides. Turkish: Bir altıgenin altı yanı var. English: A triangle has three angles, and a hexagon has six angles. Turkish: Bir üçgenin üç açısı ve altıgenin altı açısı vardır. English: A...

 
 
 

Six footer nedir ne demek

Six footer nedir : Şeş. 6. Altılı. Altısı. Altı. Altı rakamı. Footer : Sayfa altlığı. Futbol. Alt bilgi. Yaya. Altbaşlık. Sayfa alt bilgisi. Altlık. Altbilgi. Futbol (ingiliz ingilizcesi). Altbilgisi. [#Six by nine : Altıya dokuz ebadında....

Six pack nedir : Şeş. Altı rakamı. Altısı. Altı. 6. Altılı. Pack : Deste (iskambil). Yığın. Sırt çantası. Bavuluna koymak. -i denk etmek. Sıkıştırmak. Paket. Sargı. Sarmak. Dolgu yapma. [#Six by nine : Altıya dokuz ebadında. Six days war...

Six wheeler nedir ne demek

Six wheeler nedir : Altısı. Altılı. Şeş. Altı. Altı rakamı. 6. Wheeler : İllinois eyaletinde yerleşim yeri. New york eyaletinde yerleşim yeri. Koşum atı. Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. Teksas eyaletinde şehir. Tekerlekli araç. Tekerlek...

Six years old nedir ne demek

Six years old nedir English: The pilot is only twenty six years old. Turkish: Pilot sadece yirmi altı yaşında. English: I learned how to ride a bike when I was six years old. Turkish: Ben altı yaşındayken bisikletin nasıl sürüleceği...

Sixes nedir sixes and sevens : Allak bullak. Arapsaçı. Şaşkınlık içinde. Karmakarışık. Karman çorman. İntizamsız. Be at sixes and sevens : Karman çorman olmak. Hallaç pamuğuna dönmüş olmak. Arapsaçı olmak. : Krikette 6 koşuluk vuruş. ...

Sixing nedir by nine : Altıya dokuz ebadında. Six days war : İsrail ile onu çevreleyen arap ülkeleri arasında 1967 haziran'ında altı gün süren savaş. Altı gün savaşı. footer : Altı foot uzunluğunda kimse. Altı foot boyunda kimse. Uzun ...

Sixpences nedir ne demek

Sixpences nedir : 1971 öncesine ait ingiliz bozuk parası. İkibuçuk yeni peniye eşit ingiliz metal parası (eskiden altı peniye eşit). Altı peni. Sixpenny : Altı penilik değerde olan. [#Ucuz. ucuz. Altı peni. Üç kuruşluk. Denizde kum gibi. ...

Sixshooter nedir ne demek

Sixshooter nedir Sözcükler, direkt olarak Sixshooter ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. : [#Nişancı. [#Avcı. Shooters : Avcı. Atıcı. Vurucu. Nişancı. [#Revolvers : Toplu tabanca. T...

Six by nine nedir ne demek

Six by nine nedir : Şeş. Altısı. Altı. Altı rakamı. 6. Altılı. By : Geçişli biçimde. Evde. -e bakarak. Eve. Geçecek biçimde. Nezdinde. Geçip. Yakın. Takma. Yan. [#Nine : 9. Dokuz. 9 mm tabanca. Dokuzu. Altıya dokuz ebadında....

Six days war nedir ne demek

Six days war nedir : Şeş. Altılı. Altı. Altısı. Altı rakamı. 6. Days : Yaşam. Eyyam. Günden fazla. Günde bir. Günler. Gün içinde izin ver. Gün. Günden daha önce olanlar. [#War : Savaş. Çatışma. Başka toplumları, kümeleri sömürmek için ya da ...

Six gill cowshark nedir ne demek

Six gill cowshark nedir : 6. Altı. Altı rakamı. Altılı. Şeş. Altısı. Gill : Mantarın alt kısmı. Suda yaşayan hayvanların solunum organı, branşiya. Kulak. Suda yaşayan hayvanların solunum organı. Sakal. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılı...

Six shooter nedir ne demek

Six shooter nedir : Altılı. Altı rakamı. 6. Altısı. Şeş. Altı. Shooter : [#Atıcı. [#Avcı. Altıpatlar. [#Six by nine : Altıya dokuz ebadında. Six days war : İsrail ile onu çevreleyen arap ülkeleri arasında 1967 haziran'ında altı gün süren sa...

Six year old nedir ne demek

Six year old nedir : Şeş. Altı. Altı rakamı. Altılı. Altısı. 6. Year : İhtiyarlık. 12 aylık süre. yıllar yasalarına göre çeşitli bölümlere ayrılmıştır: a) takvim yılı: 1 ocaktan, 31 aralık gece yarısına kadar geçen süre. b) akçalı yıl: 1 mar...

Sixer nedir : Altılı. At sixes and sevens : Karman çorman. Arapsaçı. Şaşkınlık içinde. Allak bullak. İntizamsız. Karmakarışık. [#Be at sixes and sevens : Arapsaçı olmak. Hallaç pamuğuna dönmüş olmak. Karman çorman olmak. Six by nine :...

Sixfold nedir by nine : Altıya dokuz ebadında. Six days war : İsrail ile onu çevreleyen arap ülkeleri arasında 1967 haziran'ında altı gün süren savaş. Altı gün savaşı. footer : Altı foot uzunluğunda kimse. Altı foot boyunda kimse. Uzun ...

Sixpence nedir : İkibuçuk yeni peniye eşit ingiliz metal parası (eskiden altı peniye eşit). Altı peni. 1971 öncesine ait ingiliz bozuk parası. Sixpenny : Üç kuruşluk. Altı penilik değerde olan. Altı peni. Denizde kum gibi. [#Sudan ucuz. ...

Sixpenny nedir : İkibuçuk yeni peniye eşit ingiliz metal parası (eskiden altı peniye eşit). 1971 öncesine ait ingiliz bozuk parası. Altı peni. Sixpences : Altı peni. İkibuçuk yeni peniye eşit ingiliz metal parası (eskiden altı peniye eşi...

Sixte nedir English: Ali told me that he had been skydiving since he was sixteen. Turkish: Ali bana on altı yaşından beri hava dalışı yaptığını söyledi. English: Emily left school at sixteen. Turkish: Emily okuldan on altı y...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim