Alım nedir "Alım" ile ilgili cümle Alım çalım : Gösteriş, çekici hareket. Alım satım : Alışveriş. Dış alım : İthalat. Ön alım : Bir mülk kaça sa...

 
 
 

Alım satım bürosu nedir ne demek

Alım satım bürosu nedir "Alım satım bürosu" ile ilgili cümle örnekleri Satım : Satış. Büro : Danışma ve yazı işlerinin yürütüldüğü iş yeri. Bölüm, şube. Yazı...

Anında alım satım nedir ne demek

Anında alım satım nedir Anında alım satım; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Mal borsalarında en fazla iki iş günü içerisinde...

Döviz alım belgesi nedir ne demek

Döviz alım belgesi nedir Döviz alım belgesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bankalar ile özel finans kurumlarının kendileri...

Emlak alım vergisi nedir ne demek

Emlak alım vergisi nedir Emlak alım vergisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Taşınmaz malların alım ve satımı sırasında bir k...

Geri alım hakkı nedir ne demek

Geri alım hakkı nedir Geri alım hakkı; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: vefâ hakkı. Geri alım : Bir ülkedeki ka...

Ön alım hakkı nedir ne demek

Ön alım hakkı nedir Ön alım hakkı; bir hukuk terimidir. Üçüncü : Üç sayısının sıra sıfatı, sırada ikinciden sonra gelen. Kişi : Oyun, roman, hikâye vb.nd...

Dış alım nedir ne demek

Dış alım nedir Dış alım; bir ticaret terimidir. İthalat ya da dışalım, yurtdışında üretilmiş malların, ülkedeki alıcılar satın [#alınmasıdır. Dışalı...

Geri alım nedir ne demek

Geri alım nedir Geri alım; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir ülkedeki kamu veya özel kesim fırmasının, diğer ülked...

Kesin alım nedir ne demek

Kesin alım nedir Kesin alım; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Açık piyasa işlemleri çerçevesinde merkez bankasının pi...

Ödemeli alım nedir ne demek

Ödemeli alım nedir Ödemeli alım; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Uçak, posta, tren ya da herhangi bir taşıtla gönderilen ...

Sayışımla alım nedir ne demek

Sayışımla alım nedir Sayışımla alım; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İlgililerin yönergelerine dayanarak Kasaca alınmış bi...

Zararlı alım nedir ne demek

Zararlı alım nedir Zararlı alım; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: (apor) İnsan ya da hayvan vücuduna dış çevreden...

Alımcı nedir Dış alımcı : İthalatçı. Dış alımcılık : İthalatçılık. Tahsildar : Vergi toplayan görevli, alımcı, vergici. Bir kimse veya bir kuruluş...

Alımlı çalımlı nedir ne demek

Alımlı çalımlı nedir Alımlı çalımlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Alımlı çalımlı" ile ilgili cümleler Alımlı : Alımı olan, çek...

Destekleme alımı nedir ne demek

Destekleme alımı nedir Destekleme alımı; bir ekonomi terimidir. Destekleme : Desteklemek işi. Devletçe yapılmış olan para yardımı, sübvansiyon. Destek : Bir...

Dış alımcılık nedir ne demek

Dış alımcılık nedir Alımcı : Tahsildar. İthalatçılık : İthalatçının yaptığı iş, dış alımcılık. İthalatçılık...

Hükümet alımları nedir ne demek

Hükümet alımları nedir Hükümet alımları; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Hükümet tarafından yapılan cari harcamalar ile yat...

Kontrolsüz döl alımı nedir ne demek

Kontrolsüz döl alımı nedir Teknik terim anlamı: Doğal ortamdaki su ürünlerinin yumurtalarına, yumurtlamasına ve yumurtlama yerlerine herhangi bir müdahale edilm...

Para alımı nedir ne demek

Para alımı nedir Para alımı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tecimsel bir belgitte, bir arıtma belgitinde ya da bir ba...

Alım çalım nedir ne demek

Alım çalım nedir Çalım : Biraz benzeme, andırma. Menzil, erim. Karşıdakini etkilemek amacıyla yapılmış olan abartılı davranış, kurum, caka, afra tafra...

Alım satım nedir ne demek

Alım satım nedir Alım satım; bir ticaret terimidir. "Alım satım" ile ilgili cümle örnekleri Alım satım bürosu : Alışveriş işlerinin yapıldığı veya düz...

Alım satım ofisi nedir ne demek

Alım satım ofisi nedir Satım : Satış. Büro : Çalışma odası, yazıhane. Yazı masası. Bölüm, şube. Danışma ve yazı işlerinin yürütüldüğü iş yeri. Alım : Alma i...

Bulgu belgelerinin alım satımı nedir ne demek

Bulgu belgelerinin alım satımı nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgelerinin bir şey ya da para karşılığı alınıp satılması. Alım : Alma işi. Çekicilik. Kurum, çalım, guru...

Ek taşıt alım vergisi nedir ne demek

Ek taşıt alım vergisi nedir Ek taşıt alım vergisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Otomobil, kaptıkaçtı, panel, arazi taşıtı, mi...

Geri alım anlaşması nedir ne demek

Geri alım anlaşması nedir Geri alım anlaşması; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir ülkedeki kamu veya özel kesim fırmasının, d...

Günlük alım satım nedir ne demek

Günlük alım satım nedir Günlük alım satım; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Piyasa oyuncularının aynı gün içinde yapmış oldu...

Taşıt alım vergisi nedir ne demek

Taşıt alım vergisi nedir Taşıt alım vergisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Motorlu taşıtların devir veya yeni satın alınmas...

Elinden alım nedir ne demek

Elinden alım nedir Elinden alım; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: zabt. -a karşı sağlama: zabta karşı tekeff...

Kabul edilebilir günlük alım nedir ne demek

Kabul edilebilir günlük alım nedir Kabul edilebilir günlük alım; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gıda endüstrisinde kullanıla...

Ortak alım nedir ne demek

Ortak alım nedir Ortak alım; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ortaklaşa yapılan satın alma. Alım : Alma işi. Çekicilik....

Ön alım nedir ne demek

Ön alım nedir Ön alım; bir hukuk terimidir. Ön alım hakkı : Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, ...

Spot alım nedir ne demek

Spot alım nedir Spot alım; bir ekonomi terimidir. Spot : Peşin. Tanıtımcık. Herhangi bir aynalı alet ile ekran üzerinde oluşturulan görüntü. Işıntı. ...

Zor alım nedir ne demek

Zor alım nedir Zor alım; bir hukuk terimidir. Zor alıma çarpmak : Kişi mallarına devlet adına yasal olarak el koymak, müsadere etmek. Suçlu : Suç iş...

Alımlı nedir Alımlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Alımlı" ile ilgili cümle Alımlı çalımlı : Gösterişli, güzel. Alımlıl...

Alımlılık nedir ne demek

Alımlılık nedir Alımlı : Alımı olan, çekici, cazibeli, albenili, cazip, cazibedar, kişmiri. Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla v...

Dış alımcı nedir ne demek

Dış alımcı nedir Alımcı : Tahsildar. Dış alımcılık : İthalatçılık. İthalat : Başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma, dış alım. Bir ülke için ba...

Döl alımı nedir ne demek

Döl alımı nedir Teknik terim anlamı: Canlıların üremesi sonucu yeni bireylerin elde edilmesi. Alım : Alma işi. Çekicilik. Kurum, çalım, gurur Döl : C...

Kontrollü döl alımı nedir ne demek

Kontrollü döl alımı nedir Teknik terim anlamı: Su ürünleri damızlıklarının tam kontrollü koşullar altında yumurtalarının olgunlaştırılması, sağılması, döllenme...

Kredili taşınır değer alımı nedir ne demek

Kredili taşınır değer alımı nedir Kredili taşınır değer alımı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir aracı kuruluşta müşteri adına kredi...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim