Alternative nedir ne demek

Alternative nedir English: As a general rule, it's simple to criticize, but difficult to produce alternative suggestions. Turkish: Genel bir kural...

 
 
 

Alternative collating sequence nedir ne demek

Alternative collating sequence nedir : Seçimli. Değişik. Öteki. Diğer. Öbür. Seçenek. Başka. Şık. Varyant. Çare. Collating : Karşılaştırmak (yazı). Karşılaştırarak okumak...

Alternative current nedir ne demek

Alternative current nedir : Başka. Değişik. Seçimli. İki şıktan biri. Öteki. Yerine geçebilen. Çare. Varyant. Seçenek. Almaşık. Current : Elektriğin bir yöne a...

Alternative dispute resolution nedir ne demek

Alternative dispute resolution nedir : Yerine geçebilen. Seçenek. Çare. Öbür. Değişik. Şık. Alternatif. Varyant. Başka. Almaşık. Dispute : Birbirine aykırı düşünce, görüş...

Alternative energy source nedir ne demek

Alternative energy source nedir : İki şıktan biri. Varyant. Şık. Almaşık. Seçenek. Başka. Değişik. Öbür. Seçimli. Çare. Energy : İş yapabilme yeteneği. (erkenin gizi...

Alternative grazing nedir ne demek

Alternative grazing nedir : Şık. Alternatif. Değişik. Diğer. Öteki. Öbür. İki şıktan biri. Varyant. Başka. Seçenek. Grazing : Otlak. Hayvan otlatma. Grazing. K...

Alternative interfaces nedir ne demek

Alternative interfaces nedir : Öteki. Diğer. Başka. Almaşık. Yerine geçebilen. Çare. İki şıktan biri. Alternatif. Öbür. Değişik. Interfaces : Arayüzey. Bağdaştırı...

Alternative plan nedir ne demek

Alternative plan nedir : Seçimli. Değişik. Şık. Alternatif. Almaşık. Seçenek. Öteki. Başka. Varyant. Yerine geçebilen. Plan : Planını çizmek. Tertiplemek. P...

Alternative product nedir ne demek

Alternative product nedir : Öbür. Öteki. Başka. Varyant. Alternatif. Diğer. Almaşık. Seçenek. Seçimli. Şık. Product : Mahsul. Bir üretim etkinliği sonunda yara...

Alternative route nedir ne demek

Alternative route nedir : Öbür. Almaşık. Seçenek. Diğer. Şık. Başka. Yerine geçebilen. Değişik. Seçimli. Öteki. Route : Nakletmek. Yürüyüş emri. Her zamanki ...

Alternative set nedir ne demek

Alternative set nedir : Şık. Almaşık. Varyant. Başka. Değişik. Diğer. Seçenek. Öteki. Seçimli. Öbür. Set : Takım. Değişmez. Tenis, atletizm, bilgisayar, fi...

Alternative title nedir ne demek

Alternative title nedir : Öbür. Seçimli. Öteki. Almaşık. İki şıktan biri. Yerine geçebilen. Başka. Değişik. Alternatif. Varyant. Title : Hak. Serlevha. İstih...

Irrelevant alternative property nedir ne demek

Irrelevant alternative property nedir : İpe sapa gelmez. Rabıtasız. İlgisiz. Alakasız. Önemsiz. Yersiz. Konu dışı. Mevzu dışı. Alternative : Başka. İki şıktan biri. Yerine...

Have no alternative nedir ne demek

Have no alternative nedir English: You have no alternative. Turkish: Senin alternatifin yok. English: We have no alternative but to work. Turkish: Ça...

Pitman local alternative nedir ne demek

Pitman local alternative nedir : Maden ocağı işçisi. Madenci. Maden ocağı amelesi. Kömür madeni işçisi. Kömür madencisi. Maden işçisi. New jersey eyaletinde yerleşi...

There is no alternative nedir ne demek

There is no alternative nedir English: There is no alternative. Turkish: Alternatif yok. : Birinin ismi yerine kullanılır. İşte. Oraya. ...var. Ora. Oralarda....

Alternativeness nedir ne demek

Alternativeness nedir accommodation : Kalmak için başka yer. Yaşanacak başka yer. Alternatif konaklama. Alternative cemetery : Alternatif mezarlık. Değişik...

Independence from irrelevant alternatives nedir ne demek

Independence from irrelevant alternatives nedir : Serbestlik. Dışa bağımsızlık. New york eyaletinde yerleşim yeri. İki olay ya da değişken arasında birindeki değişmelerin ötekine ba...

Alternative accommodation nedir ne demek

Alternative accommodation nedir : Değişik. Seçimli. Almaşık. Öbür. Başka. Alternatif. Çare. İki şıktan biri. Şık. Seçenek. Accommodation : Uyum. Çözme. Yatacak yer. ...

Alternative cemetery nedir ne demek

Alternative cemetery nedir : Değişik. Almaşık. Seçimli. Varyant. Seçenek. Öbür. Diğer. İki şıktan biri. Öteki. Yerine geçebilen. Cemetery : Kabristan. Sinlik. T...

Alternative cost nedir ne demek

Alternative cost nedir : Yerine geçebilen. Başka. Seçimli. Şık. Varyant. Seçenek. Almaşık. Öteki. Değişik. Çare. Cost : Bir mal ya da işin para ile olan değ...

Alternative debit nedir ne demek

Alternative debit nedir : Almaşık. Öbür. Başka. İki şıktan biri. Seçimli. Şık. Çare. Değişik. Diğer. Alternatif. Debit : Zimmetine kaydetmek. Borçlandırmak. ...

Alternative energy nedir ne demek

Alternative energy nedir English: Why is alternative energy important? Turkish: Neden alternatif enerji önemlidir? : Yerine geçebilen. Seçenek. Çare. Değ...

Alternative feed matters nedir ne demek

Alternative feed matters nedir : Öbür. Seçenek. Seçimli. Diğer. Başka. İki şıktan biri. Şık. Çare. Almaşık. Varyant. Feed : Otlatmak. Yemek yemek. Doyurmak. Beslenm...

Alternative hypothesis nedir ne demek

Alternative hypothesis nedir : Almaşık. Alternatif. Diğer. Şık. Seçimli. Öteki. Başka. Öbür. Seçenek. Yerine geçebilen. Hypothesis : Önsav. Gözlemlenen olaylar ya...

Alternative medicine nedir ne demek

Alternative medicine nedir : Seçenek. Çare. Başka. Alternatif. Şık. Yerine geçebilen. Varyant. İki şıktan biri. Seçimli. Öbür. Medicine : İlaç. Afsun. Büyü. Tıp...

Alternative pleading nedir ne demek

Alternative pleading nedir : Varyant. Diğer. Almaşık. Değişik. Yerine geçebilen. Çare. Seçenek. İki şıktan biri. Şık. Alternatif. Pleading : Rica eden. Savunma ...

Alternative remedy nedir ne demek

Alternative remedy nedir : Almaşık. Diğer. Çare. Alternatif. Öteki. Varyant. Değişik. Yerine geçebilen. Seçenek. Şık. Remedy : Umar. Sağaltmak. Derman. Gereği...

Alternative routing nedir ne demek

Alternative routing nedir : İki şıktan biri. Almaşık. Diğer. Çare. Seçenek. Yerine geçebilen. Varyant. Değişik. Seçimli. Öbür. Routing : Yönlendirme. Bir yolcu...

Alternative shift nedir ne demek

Alternative shift nedir : Almaşık. İki şıktan biri. Varyant. Şık. Öteki. Seçimli. Öbür. Alternatif. Yerine geçebilen. Seçenek. Shift : Değişme. Mesai. Yer de...

Alternative version nedir ne demek

Alternative version nedir : Seçenek. Seçimli. İki şıktan biri. Başka. Öbür. Yerine geçebilen. Varyant. Alternatif. Şık. Çare. Version : Nüsha. Yavrunun doğum i...

Alternatively to alternative nedir ne demek

Alternatively to alternative nedir : Seçimlik olarak. Alternatifli olarak. Bunun yerine. Karşılıklı. Bundan farklı olarak. Alternatif olarak. To : E. Arasında. -e kadar...

One sided alternative nedir ne demek

One sided alternative nedir : Bir. İnsan. Aynı. Bir sayısı. 1. Bir (sayı olarak). Bir tane. Tek. Kimse. Birisi. Sided : Cepheli. Kenarlı. Çevrili. Taraflı. Kenar...

There is an alternative nedir ne demek

There is an alternative nedir English: There is an alternative. Turkish: Bir alternatif var. : ...var. İşte. Oralarda. Oraya. Orası. Birinin ismi yerine kulla...

Alternatively nedir ne demek

Alternatively nedir English: You can walk, or alternatively, I'll drive you there in my car. Turkish: Yürüyebilirsin veya ikinci bir seçenek olarak,...

Alternatives nedir ne demek

Alternatives nedir English: Did you consider other alternatives? Turkish: Diğer alternatifleri dikkate aldın mı? English: Do you have any alternati...

Independence of irrelevant alternatives nedir ne demek

Independence of irrelevant alternatives nedir : Kimseye muhtaç olmayacak kadar gelir. Özgürlük. New york eyaletinde yerleşim yeri. Louisiana eyaletinde yerleşim yeri. Serbestlik. ...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim