Behave nedir English: Ali knows how to behave in public. Turkish: Ali herkesin önünde nasıl davranacağını bilir. English: Ali asked Mary to behave herself. Turkish: Ali Mary'nin kendine gelmesini istedi. English: Ali told his...

 
 
 

Behave correctly nedir ne demek

Behave correctly nedir : Çalışmak (mühendislik terimi). Hareket etmek. Terbiyesini takınmak. Davranış sergilemek. Görgülü davranmak. Terbiyeli olmak. Hizaya gelmek. Davranmak. Nazik davranmak. Correctly : Uygun biçimde. Doğru. Tam tamına. Doğru ...

Behave like a madman nedir ne demek

Behave like a madman nedir : Davranış sergilemek. Terbiyeli olmak. Çalışmak (mühendislik terimi). Hareket etmek. Nazik davranmak. Hizaya gelmek. Terbiyesini takınmak. Görgülü davranmak. Davranmak. Like : Beğeni duymak. Dilemek. Benzer. Rağbet etmek....

Behave poorly nedir ne demek

Behave poorly nedir : Hareket etmek. Davranmak. Nazik davranmak. Çalışmak (mühendislik terimi). Davranış sergilemek. Terbiyeli olmak. Hizaya gelmek. Görgülü davranmak. Terbiyesini takınmak. Poorly : Fena. Hasta. Yetersiz. Rahatsız. Olumsuz. K...

Behave well nedir ne demek

Behave well nedir English: See that my children behave well at school. Turkish: Benim çocukların okulda iyi davrandığına bakın. : Terbiyeli olmak. Hizaya gelmek. Davranış sergilemek. Hareket etmek. Davranmak. Görgülü davranmak. Terbiye...

Behave yourself nedir ne demek

Behave yourself nedir English: Behave yourself while I'm gone. Turkish: Ben yokken terbiyesizlik yapma. English: We want you to behave yourself during meals. Turkish: Yemekler sırasında terbiyeni takınmanı istiyorum. English: Behave y...

Behaved himself nedir ne demek

Behaved himself nedir English: Ali behaved himself. Turkish: Ali terbiyeli davrandı. English: He behaved himself like a man. Turkish: O, bir erkek gibi davrandı. : Belirli bir doğa davranışı özellikli (iyi huylu vs). Huylu. Himself : ...

Behaves nedir English: Ali always behaves himself well. However, Mary does not. Turkish: Ali her zaman iyi davranır. Ancak, Mary değil. English: He behaves like a child. Turkish: O bir çocuk gibi davranır. English: He behaves ...

Behave badly nedir ne demek

Behave badly nedir : Hizaya gelmek. Davranmak. Terbiyeli olmak. Çalışmak (mühendislik terimi). Hareket etmek. Terbiyesini takınmak. Nazik davranmak. Davranış sergilemek. Görgülü davranmak. Badly : Fena halde. Çok. Şiddetle. Berbat. Ağır. Köt...

Behave coquettishly nedir ne demek

Behave coquettishly nedir : Hizaya gelmek. Hareket etmek. Çalışmak (mühendislik terimi). Terbiyeli olmak. Davranmak. Terbiyesini takınmak. Davranış sergilemek. Nazik davranmak. Görgülü davranmak. Coquettishly : Önemsiz bir şekilde. Fingirdek bir bi...

Behave insolently nedir ne demek

Behave insolently nedir : Hizaya gelmek. Hareket etmek. Terbiyeli olmak. Davranış sergilemek. Çalışmak (mühendislik terimi). Nazik davranmak. Görgülü davranmak. Davranmak. Terbiyesini takınmak. Insolently : Küstahça. [#Behave badly : Kötü davranm...

Behave oneself nedir ne demek

Behave oneself nedir : Terbiyesini takınmak. Davranmak. Hareket etmek. Çalışmak (mühendislik terimi). Görgülü davranmak. Terbiyeli olmak. Davranış sergilemek. Hizaya gelmek. Nazik davranmak. Oneself : Kendi. Kendi kendini. Bizzat. Kendisi. Ken...

Behave regularly nedir ne demek

Behave regularly nedir : Nazik davranmak. Terbiyeli olmak. Çalışmak (mühendislik terimi). Hareket etmek. Görgülü davranmak. Terbiyesini takınmak. Davranmak. Hizaya gelmek. Davranış sergilemek. Regularly : Düzenli olarak. Düzenli aralıklarla. Bel...

Behave with deference nedir ne demek

Behave with deference nedir : Davranış sergilemek. Terbiyesini takınmak. Hareket etmek. Nazik davranmak. Hizaya gelmek. Çalışmak (mühendislik terimi). Davranmak. Görgülü davranmak. Terbiyeli olmak. With : Beraber. İle. Sayesinde. Li. -lı. Yanına. Ber...

Behaved nedir English: Ali behaved like he was happy, but deep inside, he was very sad. Turkish: Ali mutlu gibi davranıyordu fakat o derinlerde üzgündü. English: Ali behaved like a gentleman. Turkish: Ali bir beyefendi gibi da...

Behaved maturely nedir ne demek

Behaved maturely nedir : Huylu. Belirli bir doğa davranışı özellikli (iyi huylu vs). Maturely : Olgun olarak. Tamam olarak. [#Behaved himself : İtaat etti. Uydu. Yaraşır bir şekilde kendini ifade etti. Aklını başına aldı. Aklı başında hareket et...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim