Bilmek nedir "Bilmek" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Malumatı bulunmak. Doğru cevap vermek Haberdar bulunmak. Anlamak, fark etmek. Diğer...

 
 
 

Elmini bilmek nedir ne demek

Elmini bilmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Arapça kökenli ilm: ilmini, usûlünü bilmek. Elmi : Yolu, yöntemi, kolayı: işin elmini alıh Elmin : Cimini a...

Gerekli bilmek nedir ne demek

Gerekli bilmek nedir Teknik terim anlamı: Lüzumlu saymak. Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu çengelli uzun sırık. ...

İmi dimi bilmek nedir ne demek

İmi dimi bilmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir şeyin en ince noktasına kadar bilmek: Ona söyleme, o imini dimini bilir. İmi : Emi anlamında uyarma eda...

Özünü bilmek nedir ne demek

Özünü bilmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bulûğ çağına gelmek, erinleşmek. Özün : Düzen, oyun. Hakkıyla kazanılmış ün. Şan Bilme : Bilmek işi. Bir şe...

Abandırabilmek nedir ne demek

Abandırabilmek nedir Abandır : İşaret edatı (işte!) Abandırabilme : Abandırabilmek işi. Abandırma : Abandırmak işi. Yetmek : Bir gereksinimi karşılayacak,...

Abartabilmek nedir ne demek

Abartabilmek nedir Abar : Şaşma ve korku ünlemi Abartabilme : Abartabilmek durumu. Abartılı : Olduğundan fazla gösterilen, abartmalı, mübalağalı. Abarta...

Acayipleşebilmek nedir ne demek

Acayipleşebilmek nedir Acayipleşebilme : Acayipleşebilmek durumu Acayip : Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı. Şaşma anla...

Acıkabilmek nedir ne demek

Acıkabilmek nedir Acık : Dağlarda yetişen bir çeşit yabani elma. Biraz, azıcık, pekaz. Öç, intikam, kin, garaz. İnat, zıddiyet, nisbet. Keder, ıstırap,...

Acılaştırabilmek nedir ne demek

Acılaştırabilmek nedir Acıla : Aç iken Acılaştırabilme : Acılaştırabilmek işi. Acılaştırma : Acılaştırmak işi veya durumu. Bulunmak : Bulma işine konu olmak...

Acıtabilmek nedir ne demek

Acıtabilmek nedir Acıtabilme : Acıtabilmek işi Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak. Olasılı : Olasılığa daya...

Açgözlüleşebilmek nedir ne demek

Açgözlüleşebilmek nedir Açgözlüleşebilme : Açgözlüleşebilmek durumu Açgöz : Açgözlü. Açgözlü : Mala, yiyeceğe ve içeceğe doymak bilmeyen, açgöz, gözü aç, doy...

Açıklaştırabilmek nedir ne demek

Açıklaştırabilmek nedir Açıklaştırabilme : Açıklaştırabilmek işi Açık : Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanam...

Açıklayabilmek nedir ne demek

Açıklayabilmek nedir Açıklayabilme : Açıklayabilmek işi Açık : Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması ...

Açtırabilmek nedir ne demek

Açtırabilmek nedir Açtırabilme : Açtırabilmek işi Sağlamak : Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek. Bir işlemin doğruluğ...

Addedilebilmek nedir ne demek

Addedilebilmek nedir Addedilebilme : Addedilebilmek işi Addedilme : Sayılma. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olma...

Affedebilmek nedir ne demek

Affedebilmek nedir Affedebilme : Affedebilmek işi Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak. Olasılı : Olasılığa da...

Affettirebilmek nedir ne demek

Affettirebilmek nedir Affettirebilme : Affettirebilmek işi Bağışlanma : Bağışlanmak işi, affedilme, affolma. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde o...

Ağaçlandırabilmek nedir ne demek

Ağaçlandırabilmek nedir Ağaçlandırabilme : Ağaçlandırabilmek işi Ağaç : Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar ya...

Ağırlanabilmek nedir ne demek

Ağırlanabilmek nedir Ağırlanabilme : Ağırlanabilmek işi Ağır : Tartıda çok çeken, hafif karşıtı. Değeri çok olan, gösterişli. Dokunaklı, insanın gücüne gi...

Bellü bilmek nedir ne demek

Bellü bilmek nedir Teknik terim anlamı: İyi bilmek, iyice anlamak, kanaat getirmek. Bellü : Besbelli, apaçık, belli, belirli. Belli, aşikâr Bilme : Bilm...

Borcunu harcını bilmek nedir ne demek

Borcunu harcını bilmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hesaplı, dürüst olmak, ödeyemeyeceği borç altına girmemek. Bilme : Bilmek işi. Bir şeyin ne olduğunun bilin...

Gendini bilmek nedir ne demek

Gendini bilmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Buluğ çağına ermek. Gendi : Kendi. Kendi, kendisi. Kendi, bk. gendü, genni, kenni Bilme : Bilmek işi. Bir ş...

Haber bilmek nedir ne demek

Haber bilmek nedir Teknik terim anlamı: Haber almak, bilgi edinmek. Habe : Boş. Mide. Heybe. Kırmızı renkli, iki gözlü, omuza atılarak kullanılan yün to...

İvini divini bilmek nedir ne demek

İvini divini bilmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bütün ayrıntılarıyla bilmek. Divin : Yaramaz Bilme : Bilmek işi. Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma. Bi...

Abanabilmek nedir ne demek

Abanabilmek nedir Abanabilme : Abanabilmek işi Abana : Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herha...

Abanozlaştırabilmek nedir ne demek

Abanozlaştırabilmek nedir Abanozlaştırabilme : Abanozlaştırabilmek işi veya durumu Abanoz : Abanozgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanıla...

Abartılabilmek nedir ne demek

Abartılabilmek nedir Abar : Şaşma ve korku ünlemi Abartılabilme : Abartılabilmek durumu. Abartı : Bir şeyi, bir olayı olduğundan büyük veya çok gösterme, ...

Acemileşebilmek nedir ne demek

Acemileşebilmek nedir Acemileşebilme : Acemileşebilmek durumu Acem : Klasik Türk müziğinde mi notasına yakın bir perde. İran ülkesi. İranlı. Acemi : Bir iş...

Acılaşabilmek nedir ne demek

Acılaşabilmek nedir Acıla : Aç iken Acılaşabilme : Acılaşabilmek işi. Acılaşma : Acılaşmak durumu. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. He...

Acındırabilmek nedir ne demek

Acındırabilmek nedir Acın : Aç olarak, açlıkla, açlıktan Acındırabilme : Acındırabilmek işi. Acındırma : Acındırmak işi. Sahip : Herhangi bir şey üstünde ...

Acıyabilmek nedir ne demek

Acıyabilmek nedir Acıyabilme : Acıyabilmek işi veya durumu Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak. Olasılı : Ol...

Açıklanabilmek nedir ne demek

Açıklanabilmek nedir Açıklanabilme : Açıklanabilmek işi veya durumu Açık : Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karş...

Açıklatabilmek nedir ne demek

Açıklatabilmek nedir Açıklatabilme : Açıklatabilmek işi Açık : Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması ...

Açılabilmek nedir ne demek

Açılabilmek nedir Açıl : Açılmanın yapılması için verilen komut. Büyü, serpil, geliş” anlamında bir söz Açılabilme : Açılabilmek işi. Bulunmak : Bulma ...

Adayabilmek nedir ne demek

Adayabilmek nedir Adayabilme : Adayabilmek işi Aday : Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse. Bir iş ...

Adımlayabilmek nedir ne demek

Adımlayabilmek nedir Adımlayabilme : Adımlayabilmek işi Adım : Yürümek için yapılmış olan ayak atışlarının her biri. Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan...

Affedilebilmek nedir ne demek

Affedilebilmek nedir Affedilebilme : Affedilebilmek işi Bağışlanma : Bağışlanmak işi, affedilme, affolma. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olm...

Affolunabilmek nedir ne demek

Affolunabilmek nedir Affolunabilme : Affolunabilmek işi Bağışlanma : Bağışlanmak işi, affedilme, affolma. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olm...

Ağarabilmek nedir ne demek

Ağarabilmek nedir Ağar : Ağaç gövdesinden oyulan su yalağı. Ahır. Ağır, yavaş. Ağır. Ağır, karşılığı ar. Sadık, doğru sözlü. Yükselir, yücelir Ağara : ...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim