Direction nedir ne demek

Direction nedir English: From the direction that he was going in, I would say he was headed to town. Turkish: Onun gittiği yönden onun şehre doğru gittiğini söyleyecektim. English: I don't know exactly where Kyoko lives, but it's in ...

 
 
 

Direction finder nedir ne demek

Direction finder nedir : Yönetim. Yön. Açıklama. Direktörlük. Doğrultu. Kontrol. Yönerge. Yönelti. Bir filmin çevrilişinde tutulan yol. bir yönetmenin filmi gerçekleştirirkenki çalışmalarının tümü; bu çalışmaların kendine özgü niteliği. tv. bir ...

Direction finding station nedir ne demek

Direction finding station nedir : Yönetmenin bir tiyatro yapıtını anlamlı ve uyumlu bir biçimde sahneye koyma işleminin tümü. oyun düzeni, oyunculuk, dekor, giysi, donatım, ışıklama vb. öğelerin oyunun amacını gerçekleştirecek biçimde güzelduyusal bir bü...

Direction key nedir ne demek

Direction key nedir : Bir filmin çevrilişinde tutulan yol. bir yönetmenin filmi gerçekleştirirkenki çalışmalarının tümü; bu çalışmaların kendine özgü niteliği. tv. bir televizyon izlencesinin gerçekleştirilmesinde tutulan yol. bir yönetmenin ...

Direction number nedir ne demek

Direction number nedir : Direktörlük. Bir filmin çevrilişinde tutulan yol. bir yönetmenin filmi gerçekleştirirkenki çalışmalarının tümü; bu çalışmaların kendine özgü niteliği. tv. bir televizyon izlencesinin gerçekleştirilmesinde tutulan yol. bi...

Direction of current flow nedir ne demek

Direction of current flow nedir : Yön. Bilgisayar, sinema, televizyon, ekonomi, tiyatro alanlarında kullanılır. Alıcı adresi. Emir. İdare. Talimat. Müdürlük. Direktörlük. Kumanda. Tembih. Of : Nin. Hakkında. -li. -in. -dan. İle ilgili. Karşı. Yüzünden. D...

Direction of propagation nedir ne demek

Direction of propagation nedir : Yönerge. Talimat. Açıklama. Müdürlük. Yönelti. Yönetmenin bir tiyatro yapıtını anlamlı ve uyumlu bir biçimde sahneye koyma işleminin tümü. oyun düzeni, oyunculuk, dekor, giysi, donatım, ışıklama vb. öğelerin oyunun amacı...

Direction sign nedir ne demek

Direction sign nedir : Doğrultu. Alıcı adresi. Yönelti. Cihet. Emir. Kumanda. Müdürlük. Bilgisayar, sinema, televizyon, ekonomi, tiyatro alanlarında kullanılır. Mizansen. Sahneye koyucunun belli bir oyun için oyuncuları düzene alması ve onları...

Directional accuracy test nedir ne demek

Directional accuracy test nedir : Yön ile ilgili. Yönelimli. Yöneltmeli. Yön sinyali alan. Yönlü. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Geliş, yansıma, ışınım, yayınım gibi özellikleri sınırlı bir açıda olan bazı optik, elektronik araçların özelliği...

Direction angles nedir ne demek

Direction angles nedir : Mal ya da yapılacak diğer işlemler üzerinde bilgiler verme, buyruklarda bulunma. Emir. Yönetme. Yönetim. Yönelti. Doğrultu. Bilgisayar, sinema, televizyon, ekonomi, tiyatro alanlarında kullanılır. Müdürlük. Yönetmenin bi...

Direction cosines nedir ne demek

Direction cosines nedir : Açıklama. Bilgisayar, sinema, televizyon, ekonomi, tiyatro alanlarında kullanılır. Kontrol. Kumanda. Alıcı adresi. Yönetim. Sahneye koyucunun belli bir oyun için oyuncuları düzene alması ve onları oyuna uygun bir uyum iç...

Direction finding nedir ne demek

Direction finding nedir : Müdürlük. Kumanda. Oyun düzeni. Doğrultu. Yönetme. Alıcı adresi. Tembih. Yönetmenin bir tiyatro yapıtını anlamlı ve uyumlu bir biçimde sahneye koyma işleminin tümü. oyun düzeni, oyunculuk, dekor, giysi, donatım, ışıklama...

Direction indicator nedir ne demek

Direction indicator nedir : Bir filmin çevrilişinde tutulan yol. bir yönetmenin filmi gerçekleştirirkenki çalışmalarının tümü; bu çalışmaların kendine özgü niteliği. tv. bir televizyon izlencesinin gerçekleştirilmesinde tutulan yol. bir yönetmenin ...

Direction keys nedir ne demek

Direction keys nedir : İstikamet. Yönetme. Mizansen. Doğrultu. Açıklama. Oyun düzeni. Talimat. Müdürlük. Sahneye koyucunun belli bir oyun için oyuncuları düzene alması ve onları oyuna uygun bir uyum içine sokması için yaptığı hazırlık, çalışma...

Direction of a line nedir ne demek

Direction of a line nedir : Yönetim. Bilgisayar, sinema, televizyon, ekonomi, tiyatro alanlarında kullanılır. Kumanda. Doğrultu. Mal ya da yapılacak diğer işlemler üzerinde bilgiler verme, buyruklarda bulunma. Oyun düzeni. Tembih. İstikamet. Emir. ...

Direction of polarization nedir ne demek

Direction of polarization nedir : İdare. Mizansen. Direktörlük. Yön. Müdürlük. Yönetmenin bir tiyatro yapıtını anlamlı ve uyumlu bir biçimde sahneye koyma işleminin tümü. oyun düzeni, oyunculuk, dekor, giysi, donatım, ışıklama vb. öğelerin oyunun amacını...

Direction of relationship nedir ne demek

Direction of relationship nedir : Kontrol. Yönetim. Mal ya da yapılacak diğer işlemler üzerinde bilgiler verme, buyruklarda bulunma. Müdürlük. Oyun düzeni. Tembih. Bir filmin çevrilişinde tutulan yol. bir yönetmenin filmi gerçekleştirirkenki çalışmaların...

Directional nedir ne demek

Directional nedir accuracy test : Yönsel doğruluk sınaması. Directional antenna : Yöneltmeli dalgalık. Yalnız bir doğrultuda yayın yapan verici ya da yalnız bir doğrultudan gelen yayınları alan alıcı dalgalık. Yöneltici anten. Sinema, telev...

Directional antenna nedir ne demek

Directional antenna nedir : Yön. Yönlü. Yön sinyali alan. Yön ile ilgili. Yönsel. Yöneltmeli. Geliş, yansıma, ışınım, yayınım gibi özellikleri sınırlı bir açıda olan bazı optik, elektronik araçların özelliğini belirtir genel terim. Yönelmiş. Sinema...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim