Earning nedir English: Being an orphan, my father had to start earning money at ten. Turkish: Bir yetim olan babam on yaşında para kazanmaya b...

 
 
 

Earning statement nedir ne demek

Earning statement nedir : Maaş. Gelir. Kazanç. Para kazanma. Kazanılan para. Kazanma. Kar. Ücret. Statement : Rapor. Söylem. Çizelge. Söz. Beyan. Tebliğ. Hes...

Price earning ratio nedir ne demek

Price earning ratio nedir : Rüşvet. Bir mal ya da işin para ile olan değişim değeri. paranın mal birimini kapsayan eder. Karşılık. Bir malın ya da işin karşılı...

Gross earning nedir ne demek

Gross earning nedir : Katkılı. 144'lük grup. Yoğun. Gayrisafi. Hasılat yapmak. Brüt. Bariz. Gayri safi (miktar veya ağırlık). Bütün. Bir nesnenin kesinti...

Earnings nedir English: Corporate earnings in the first quarter improved sharply. Turkish: Şirket kazançları ilk çeyrekte keskin şekilde gelişt...

Earnings on movable assets nedir ne demek

Earnings on movable assets nedir : Ücret. Gelir. Maaş. Kazanç. Hasılat. Kar. Karlar. On : Makbul. Yönünde. Esnasında. Giyilmiş. Üstünde. De. Üzerinde. Civarında. Hazı...

Earnings per stock nedir ne demek

Earnings per stock nedir : Hasılat. Maaş. Gelir. Kar. Kazanç. Karlar. Ücret. Per : Gereğince. -da. Her. Nazaran. Beher. Hisse senedi fiyatının, hisse başı kaz...

Earnings yield nedir ne demek

Earnings yield nedir : Kar. Maaş. Karlar. Hasılat. Kazanç. Ücret. Gelir. Yield : Esnemek. Tahta vb eğilmek. Eğilmek (tahta vb). Verim gücü. Teslim olmak. ...

Agricultural earnings nedir ne demek

Agricultural earnings nedir : Tarımsal. Tarımla ilgili. Ziraat. Zirai. Tarım. Earnings : Hasılat. Ücret. Maaş. Kazanç. Gelir. Karlar. Kar. [#Agricultural bank : ...

Average hourly earnings nedir ne demek

Average hourly earnings nedir : Ortalama almak. Deniz yitircesi. Kazanılan ve kaybedilen dönem ya da sayıların birbirine oranı. Orta. İklimbilimde, örneğin sıcaklı...

Average wage earnings nedir ne demek

Average wage earnings nedir : Hasar. Ortalama olarak almak. Kazanılan ve kaybedilen dönem ya da sayıların birbirine oranı. Belirli bir miktar tüketmek. Bir takım...

Bonus earnings nedir ne demek

Bonus earnings nedir : Prim. Teşvik primi. İşteki başarım, doğum, evlenme, bayram, yılbaşı, işletmenin kuruluş yıldönümü gibi nedenlerle veya yasa ve sözl...

Camouflaged earnings nedir ne demek

Camouflaged earnings nedir : Gizlemek. Kamufle etmek. Kamufle edilmiş. Kamufle. Earnings : Karlar. Maaş. Ücret. Kazanç. Kar. Hasılat. Gelir. [#Accumulated earni...

Distribution of earnings nedir ne demek

Distribution of earnings nedir : İlaçların kandan, doku ve organların içine yayılması. Bölüşüm. Bir değişkene ilişkin gözlem ya da verileri, değişkenin çeşitli değe...

Foreign exchange earnings nedir ne demek

Foreign exchange earnings nedir : Ülke dışı. Yurtdışı. Yabancı. Yabancılık. Yurt dışı. Dış. Dıştan gelme. Bir maddede kendisinden başka bulunan her türlü madde. Ecne...

Monthly earnings nedir ne demek

Monthly earnings nedir : Ayda bir. Her ay. Ayda bir olan. Aydan aya. Aylık. Bir ay süren. Aylık dergi. Earnings : Karlar. Gelir. Maaş. Hasılat. Ücret. Kar. ...

Retained earnings nedir ne demek

Retained earnings nedir : Tutmak. Tutulan. Alıkoymak. Alıkoyulmuş. Elinden kaçırmamak. Kaybetmemek. Parayla tutmak. Unutmamak. Earnings : Kazanç. Karlar. Has...

Associative learning nedir ne demek

Associative learning nedir : İlişkili. İlişkisel. Birleşmeli. Birliksel. Asosyatif. Çağrışımsal. Birliğe ait. Learning : Öğrenme. Eğitim, sosyoloji alanlarında ...

Continue learning nedir ne demek

Continue learning nedir : Ertelemek. Dayanmak. Devamı gelmek. Olagelmek. Devam ettirmek. Uzatmak. Uzamak. Sürmek. Bilgisayar, hukuk alanlarında kullanılır. K...

Discontinuity theory of learning nedir ne demek

Discontinuity theory of learning nedir : Fasıla. İnkıta. Sıçrama. Süreksizlik. Kesiklilik. Bk. süreksizlik. Kesik olma. Ara. Devamsızlık. Fizik, sosyoloji alanlarında kulla...

Earning power nedir ne demek

Earning power nedir : Kazanılan para. Para kazanma. Kazanma. Gelir. Ücret. Maaş. Kar. Kazanç. Power : Yetki. Kuvvet. Kudret. Sözü geçerlik. Birim zamana ...

Earning rate nedir ne demek

Earning rate nedir : Kazanma. Gelir. Maaş. Kazanılan para. Kar. Kazanç. Para kazanma. Ücret. Rate : İki özdek arasında değer, beraberlik ve eşitliği bil...

Earning value nedir ne demek

Earning value nedir : Maaş. Kazanılan para. Kar. Kazanma. Ücret. Kazanç. Gelir. Para kazanma. Value : Ç.değer yargısı. Göz ardı etmemek. Önem vermek. Değ...

Dispatch earning nedir ne demek

Dispatch earning nedir : Öldürmek. Telgraf çekmek. Hızla bitirmek. Hız. Rapor. Acele. (görev) dağıtmak. Göndermek. Sevk. Earning : Kazanç. Kar. Gelir. Kazan...

Wage earning nedir ne demek

Wage earning nedir : Açmak. Savaş açmak. Devam ettirmek. Sürdürmek. Üretim faktörlerinden biri olan emeğin üretimden aldığı pay, diğer bir deyişle emek ...

Earnings loss nedir ne demek

Earnings loss nedir : Maaş. Kar. Karlar. Ücret. Gelir. Kazanç. Hasılat. Loss : Kayboluş. Telef. Zayi. Hasar. Zayiat. Yenilgi. Heder. Zarar. Kaybetme. Kay...

Earnings per share nedir ne demek

Earnings per share nedir : Gelir. Kar. Kazanç. Ücret. Karlar. Hasılat. Maaş. Per : Eliyle. Hisse senedi fiyatının, hisse başı kazancına bölünmesiyle hesaplana...

Earnings report nedir ne demek

Earnings report nedir : Hasılat. Maaş. Karlar. Kar. Gelir. Kazanç. Ücret. Report : İhbar etmek. Borsada erteleme. Bilgisayar, iktisat, ekonomi alanlarında ...

Accumulated earnings nedir ne demek

Accumulated earnings nedir : Müterakim. Birikmiş. Earnings : Karlar. Kazanç. Ücret. Hasılat. Gelir. Kar. Maaş. [#Accumulated degree days : Günlerce birikmiş tab...

Average earnings nedir ne demek

Average earnings nedir : Ortalama olarak almak. Aritmetik ortalama. Sıradan. Kazanılan ve kaybedilen dönem ya da sayıların birbirine oranı. Sayı farkı. İkli...

Average hourly worker earnings nedir ne demek

Average hourly worker earnings nedir : Deniz yitircesi. İklimbilimde, örneğin sıcaklık gibi bir hava olayının ay ya da yıl gibi belli süreler içindeki nicelik toplamının,...

Average worker earnings nedir ne demek

Average worker earnings nedir : Belirli bir miktar tüketmek. Sıradan. Futbol, bilgisayar, coğrafya, ekonomi, fizik, kimya, sosyoloji, voleybol, veterinerlik alanla...

Camouflage of earnings nedir ne demek

Camouflage of earnings nedir : Alalama. Peçelemek. Alalamak. Maskeleme. Kamufle yapmak. Kamufle etmek. Maskelemek. Gizlemek. Kılıfına uydurmak. Kamuflaj. Of : -de...

Commercial earnings nedir ne demek

Commercial earnings nedir : Tecimsel. Tarım işletmesinde üretilen veya üretilebilen yemlerin dışında kalan, tarım sanayi kalıntıları veya yan ürünleri, ticari ...

Export earnings nedir ne demek

Export earnings nedir : Dışarıya mal göndermek. İhraç etmek. İhraç malı. Yurtdışına satmak. Dışarıya yollamak. İhracat. Dışsatım yapmak. Dışsatım. İhraç. D...

Hourly wage earnings nedir ne demek

Hourly wage earnings nedir : Saatte bir. Sürekli. Saatte. Saat başı. Devamlı. Saat hesabıyla. Saatlik. Her saat başı. Wage : Vergin. Ücret. Sürdürmek. Başlatmak...

Net earnings nedir ne demek

Net earnings nedir : Amaca uygun işlemlerle arıtılmış ya da çıkarılması gerekli öğelerden ayıklanmış olan. Oyun alanını ortadan ikiye bölen ve ortasında...

Adaptive learning nedir ne demek

Adaptive learning nedir : Uydurulabilir. Uyarlanabilir. Uyarlamalı. Uyumsal. Uyabilen. Uyarlanır. Uyar. Learning : İrfan. Eğitim, sosyoloji alanlarında kulla...

Be slow in learning nedir ne demek

Be slow in learning nedir : Anlamına gelmek. -di. Alaşımların hazırlanmasında kullanılan hafif bir metalik kimyasal element. Durmak. Olmak. Var olmak. Mal olma...

Directed learning nedir ne demek

Directed learning nedir : Yönelik. Yönlendirilmiş. Hedeflenmiş. Yönlenmiş. Yönlenik. Yönetilen. Güdümlü. Dönük. Learning : Öğrenim. Maarif. Bilim. Eğitim, so...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim