Export nedir English: Ali couldn't figure out how to export JPEG files. Turkish: Ali JPEG dosyalarını nasıl dışa aktaracağını çözemedi. English: Does Germany export grain? Turkish: Almanya tahıl ihraç ediyor mu? English: Arms...

 
 
 

Export by consignement nedir ne demek

Export by consignement nedir : İhraç malı. Dışsatım yapmak. Götürmek. Dışarıya yollamak. İhracat. Yurtdışına satmak. Dışarıya vermek. İhracat yapmak. İhraç. Dışsatım. By : Geçişli biçimde. Ek. Aşkına. İkinci derecede. Kadar. Eve. -e bakarak. Evde. Nez...

Export credit nedir ne demek

Export credit nedir : İhracat. İhraç malı. Dışsatım. İhraç etmek. İhraç. Dışarıya vermek. Dışarıya yollamak. Yurtdışına satmak. İhracat yapmak. Dışsatım yapmak. Credit : Onur kaynağı. Güvenmek. İtibar. İtibar etmek. Şereflendirme. Öğrenim öde...

Export declaration nedir ne demek

Export declaration nedir : İhracat yapmak. İhraç malı. Götürmek. Dışsatım yapmak. İhraç etmek. Dışarıya yollamak. İhracat. Dışarıya mal göndermek. Dışarıya vermek. İhraç. Declaration : Gümrük, ekonomi, veterinerlik, uluslararası ilişkiler alanları...

Export delimited nedir ne demek

Export delimited nedir : Dışsatım. İhracat yapmak. İhraç. İhraç malı. Dışarıya vermek. İhraç etmek. Götürmek. Dışarıya yollamak. Dışsatım yapmak. Dışarıya mal göndermek. Delimited : Ayırıcı sınırları olan. Sınırlı. Sınırlar konulmuş. Sınırlanmış...

Export developing fund nedir ne demek

Export developing fund nedir : İhraç malı. İhracat. İhracat yapmak. Dışsatım. Dışarıya mal göndermek. Dışarıya vermek. İhraç. İhraç etmek. Götürmek. Yurtdışına satmak. Developing : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Developman. İlerleyen. Geli...

Export duties nedir ne demek

Export duties nedir : Dışsatım yapmak. İhracat. İhracat yapmak. İhraç malı. İhraç etmek. Dışarıya vermek. Dışarıya yollamak. Yurtdışına satmak. İhraç. Dışsatım. Duties : Devlet alacaklarına ilişkin haklarla vergilerin gereği gibi gerçekleşmes...

Export earnings nedir ne demek

Export earnings nedir : Dışarıya mal göndermek. İhraç etmek. İhraç malı. Yurtdışına satmak. Dışarıya yollamak. İhracat. Dışsatım yapmak. Dışsatım. İhraç. Dışarıya vermek. Earnings : Maaş. Hasılat. Gelir. Kar. Ücret. Karlar. Kazanç. [#Export ass...

Export fixed width nedir ne demek

Export fixed width nedir : Dışarıya mal göndermek. İhraç malı. Dışsatım. İhraç etmek. İhracat. Götürmek. Dışarıya vermek. Dışarıya yollamak. Dışsatım yapmak. Yurtdışına satmak. Fixed : Belirlenmiş. Fikse. Sabitleştirilmiş. Bağlı. Sağlanmış. Solmaz...

Export association nedir ne demek

Export association nedir : İhraç etmek. Götürmek. Yurtdışına satmak. Dışarıya mal göndermek. İhraç malı. Dışarıya vermek. İhraç. İhracat. Dışsatım. İhracat yapmak. Association : Ocak. Çıkarıma yordamlarda başvurulan, açık ya da örtük anlatımlı sim...

Export bounty nedir ne demek

Export bounty nedir : İhracat. Dışarıya yollamak. İhraç. Götürmek. Yurtdışına satmak. İhraç malı. İhracat yapmak. İhraç etmek. Dışsatım. Dışsatım yapmak. Bounty : Ödenek. Eliaçıklık. Cömertlik. Semahat. Zararlı bir hayvanın yok edilmesi veya ...

Export commodity nedir ne demek

Export commodity nedir : Dışarıya yollamak. İhraç etmek. Dışarıya vermek. İhraç. İhraç malı. Götürmek. Dışsatım. İhracat yapmak. Dışsatım yapmak. İhracat. Commodity : Madde. Emtea. Alıp satılan şey. Mal. Emtia. Hammadde. Meta. Ticarete konu olan...

Export credit bank of turkey nedir ne demek

Export credit bank of turkey nedir : İhraç etmek. Götürmek. Dışarıya vermek. İhraç malı. Dışarıya yollamak. Dışarıya mal göndermek. Yurtdışına satmak. İhracat. Dışsatım yapmak. İhracat yapmak. Credit : Bir paranın ödenmesi, bir malın teslimi veya bir işin g...

Export deficit nedir ne demek

Export deficit nedir : Dışarıya mal göndermek. İhracat. Dışsatım. Dışsatım yapmak. İhraç malı. İhracat yapmak. Dışarıya yollamak. Dışarıya vermek. İhraç. Götürmek. Deficit : Eksiklik. Açık (bütçe veya hesap vb'nde). Tecim işlerinde ve genel ol...

Export department nedir ne demek

Export department nedir : Dışsatım. Götürmek. İhracat yapmak. Dışarıya yollamak. İhraç malı. İhraç etmek. Dışarıya vermek. İhracat. İhraç. Yurtdışına satmak. Department : Bölüm. Bölge. Bir kuruluşun çalışma dallarından birisi. kendisine ilişkin ö...

Export drive nedir ne demek

Export drive nedir : Dışarıya vermek. Dışarıya yollamak. İhraç. İhracat yapmak. Götürmek. İhraç etmek. Yurtdışına satmak. Dışarıya mal göndermek. Dışsatım yapmak. İhracat. Drive : Tenis, bilgisayar, bilişim, eğitim, gitar, basketbol, sinema,...

Export duty nedir ne demek

Export duty nedir : Dışsatım yapmak. İhracat yapmak. Dışsatım. Dışarıya vermek. İhraç malı. Yurtdışına satmak. İhracat. İhraç. Dışarıya mal göndermek. İhraç etmek. Duty : Gümrük. Görev. Ödev. Güç. Belirli bir işin veya hizmetin yapılması iç...

Export embargo nedir ne demek

Export embargo nedir : İhraç etmek. İhraç malı. Dışsatım yapmak. Götürmek. Dışsatım. İhraç. İhracat. Dışarıya yollamak. Dışarıya mal göndermek. Yurtdışına satmak. Embargo : Yasaklama. Ambargo. Ticareti kısıtlama. Kadağan. Askeri, siyasi ve ikt...

Export goods nedir ne demek

Export goods nedir English: They continued to export goods secretly. Turkish: Malları gizlice ihraç etmeye devam ettiler. : Dışarıya vermek. İhraç malı. Dışarıya yollamak. Dışsatım yapmak. Dışsatım. Götürmek. Dışarıya mal göndermek. İhr...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim