Expression nedir ne demek

Expression nedir English: Ali was staring out into space with a bored expression on his face. Turkish: Ali yüzünde bıkkın bir ifadeyle uzaya bakı...

 
 
 

Break when expression has changed nedir ne demek

Break when expression has changed nedir : Dizginlemek. Bozdurmak. Çiğnemek. Koparmak. Dinlenme. Bitmek. Kesme. Uymamak. Batmak. Şafak vakti. When : Ne zaman. -diği zaman. -d...

Algebraic expression nedir ne demek

Algebraic expression nedir : Sayı kümelerine ve bu kümeler üzerindeki işlemlere ilişkin olan. Cebirsel. Cebir. Kümel. Expression : Anlatım. Söz. Ruh. Deyiş. Bir...

Beyond expression nedir ne demek

Beyond expression nedir : -in ötesinde. Ötesindekiler. Götürmez. Öte. Öbür dünya. Ötesi. -den öte. Ayrıca. Ötede. Haricinde. Expression : Ton. İbare. Ruh. An...

Display expression nedir ne demek

Display expression nedir : Teşhir. Sergi. Gösterme. Göstermek. Gözler önüne sermek. Göz önüne sermek. Gösteriş yapmak. Teşhir etmek. Sergileme. Expression : T...

Facial expression nedir ne demek

Facial expression nedir English: His facial expression was more sour than a lemon. Turkish: Onun yüz ifadesi bir limondan daha fazla ekşiydi. : Cilt bak...

Form of expression nedir ne demek

Form of expression nedir : Dış görünüş; bir cismin yapısını ortaya koyan çevre çizgilerinin bütünlüğü. Biçimlendirmek. Bilgisayar, hukuk, fizik, ekonomi, sosy...

Hackneyed expression nedir ne demek

Hackneyed expression nedir : Beylik. Bayat. Kaşarlanmış. Günlük. Basmakalıp. Eskimiş. Sıradan. Klişe. Adi. Expression : İfade. Sıkma. Eda. Tabir. Tasarlanan düş...

Lack expression nedir ne demek

Lack expression nedir : -den yoksun olmak. -sizlik çekmek. Yoksun kalmak. Yokluk. Olmayış. -e sahip olmamak. Yoksun olmak. İhtiyacı olmak. Eksik olmak. Olm...

Means of expression nedir ne demek

Means of expression nedir : Vesait. Çare. Vesile. Yol. Para. Vasıta. Gelir. Yöntem. Varlık. Araç. Of : Karşı. -den. Nin. -dan. Li. In. İle ilgili. Hakkında. Yü...

Open expression nedir ne demek

Open expression nedir : Bildirmek. Kısık olmayan (ses). Serbest. Genişletmek. Yarılmak. Açılmak. Geniş. Deşmek. Ferah. Açık. Expression : Deyiş. Yüz ifades...

Regular expression nedir ne demek

Regular expression nedir : Meslekten. Meslekten olan asker. Düzgün. Kural. Usule uygun. Normal. Partisine bağlı üye. Yoluna göre. Her zamanki. Güzel biçimli. ...

Self expression nedir ne demek

Self expression nedir : Özbenlik. Kişisel çıkar. Kişisel. Kendisi. Ben kavramı. Şahsiyet. Karakter. Şahsi çıkar. Özellik. Kişi. Expression : İfade etme. Ta...

Vulgar expression nedir ne demek

Vulgar expression nedir : Terbiyesiz. Halka özgü. Amiyane. Hoyrat. Edebe aykırı. Adi. Zevksiz. Görgüsüz. Bayağı. Halk. Expression : Tasarlanan düşünceleri sö...

Expressional nedir ne demek

Expressional nedir builder : Deyim oluşturucusu. Expression vector : İfade vektörü. Kapsadığı yabancı genin ifade edileceği şekilde düzenlenmiş dna vekt...

Expressionist nedir ne demek

Expressionist nedir : Ekspresyonist. Dışavurumcu. Ekspresyonizmle (gerçeğin edebi olarak sunumundan çok subjektif deneyimlerin ifade edilmesini vurgulaya...

Expressionistic art nedir ne demek

Expressionistic art nedir : Ekspresyonizmle (gerçeğin edebi olarak sunumundan çok subjektif deneyimlerin ifade edilmesini vurgulayan 20'nci yüzyıl sanat akımı)...

Expressionists nedir ne demek

Expressionists nedir : Anlatımcı. Dışavurumcu. Ekspresiyonist. Ekspresyonist. Expressionistic : Dışavurumcu. Ekspresyonizmle (gerçeğin edebi olarak sunumu...

Expressionlessly nedir ne demek

Expressionlessly nedir : Anlamsız. İfadesiz. Manasız. Boş. Expressionlessness : Donukluk. İfadesizlik. Anlamsızlık. Sözcükler, direkt olarak Expressionlessl...

Expressions nedir ne demek

Expressions nedir English: When we learn languages, we learn fixed expressions. Turkish: Dil öğrenirken, kalıplaşmış deyimleri öğreniriz. English:...

Expression builder nedir ne demek

Expression builder nedir : Deyiş. Bir anlam taşıyan sözlü ya da yazılı bildirim. Eda. Anlatım. Tabir. Bilgisayar, eğitim, veterinerlik alanlarında kullanılır....

Expression vector nedir ne demek

Expression vector nedir : Ekspresyon. Anlatım. Sıkma. Ton. Tabir. İbare. Söz. İfade. Bir genin kendini ifade etmesi, fonksiyonel protein üretimi. Duygularını...

Break when expression is true nedir ne demek

Break when expression is true nedir : Kırma. Teneffüs. İhlal etmek. Kırılmak. Dizginlemek. Batmak. Patlamak. Kesmek. Kırmak. Dalmak. When : -ması gerektiği halde. Ne vak...

Arithmetic expression nedir ne demek

Arithmetic expression nedir : Matematiğin sayılarla ilgili bölümünü temel alan, sayıların özellik ve işlemlerini anlatan ders. Ölçme. Bilgisayar, eğitim alanları...

Colloquial expression nedir ne demek

Colloquial expression nedir : [#Teklifsiz konuşma. Günlük konuşma dilinde. Konuşma diline ait. Günlük dile ait. Konuşma diline özgü. Expression : İbare. Anlatım....

Extreme expression nedir ne demek

Extreme expression nedir : En uç. Çıkmaz. Şiddetli. Son. Uç noktada. Son derece. Uçdeğer. Aşırı. Sınır. Son had. Expression : İfade etme. Bir genin kendini if...

Figurative expression nedir ne demek

Figurative expression nedir : Değişmeceli. Sembolik. Süslü. Mecazi. Simgesel. Remzi. Mecazlı. Figürsel. Figüratif. Betimsel. Expression : Yüz ifadesi. Anlatım. S...

Freedom of expression nedir ne demek

Freedom of expression nedir : İnsanların doğa ve toplumun nesnel yasalarını bilinçli olarak kullanabilmeleri, böylece toplumsal gelişmeyi amaçlı olarak gerçekleş...

Idiomatic expression nedir ne demek

Idiomatic expression nedir : Bir dilin ifade tarzına uygun. İfade tarzına uygun (bir dilin). Deyimlerle dolu. Dilin özelliklerini taşıyan. İdyomatik. Deyimsel. ...

Logical expression nedir ne demek

Logical expression nedir : Makul. Tutarlı. Lojik. Uygun. Mantıksal. Mantıklı. Mantıki. Mantıklı (kimse). Mantığa uygun. Expression : İfade etme. İfade. Tasarl...

Metric expression nedir ne demek

Metric expression nedir : Ölçülü. Metrik. Metre sistemini kullanan. Metreye göre. Metreye ait. Metrelik. Vezne ait. Metre sistemine göre. Ölçev. Şiir vezinli...

Rational expression nedir ne demek

Rational expression nedir : Oranlı. Rasyonel. Aklı olan. Akla yatkın. Akıl sahibi. Mantıklı. Akılcı. Aklı başında. Akli. Makul. Expression : Tasarlanan düşünce...

Repeat expression nedir ne demek

Repeat expression nedir : Daha önce yayınlanmış bir izlenceyi, aradan bir süre geçtikten sonra yeniden yayına sokma. Tekrar edilen şey. Tekrarlanmak. Ezberde...

Transitive expression nedir ne demek

Transitive expression nedir : Geçişli (eylem). Geçişken. Geçişli. Geçiren. Geçen. Expression : Eda. Anlatım. Bilgisayar, eğitim, veterinerlik alanlarında kullanı...

Watch expression nedir ne demek

Watch expression nedir : Gözkulak olmak. İzlemek. Seyretme. Saat. Başında beklemek. Gözlemek. Beklemek. Gözetlemek. Kollamak. İle ilgilenmek. Expression : D...

Expressionism nedir ne demek

Expressionism nedir expressionism : İçsel deneyime sembolik anlatım vermeyi amaçlayan sanat. Soyut ekspresyonizm. Expressionist : Dışavurumcu. Ekspresiyo...

Expressionistic nedir ne demek

Expressionistic nedir art : Dışavurumcu sanat. Ekspresyonist bir tarzda icra edilen sanat. Ekspresyonist sanat. Expressionistic theater : Ekspresyonist tiy...

Expressionistic theater nedir ne demek

Expressionistic theater nedir : Dışavurumcu. Ekspresyonizmle (gerçeğin edebi olarak sunumundan çok subjektif deneyimlerin ifade edilmesini vurgulayan 20'nci yüzyıl...

Expressionless nedir ne demek

Expressionless nedir English: Ali is expressionless. Turkish: Ali ifadesiz. English: His face is always expressionless. Turkish: Onun yüzü hep a...

Expressionlessness nedir ne demek

Expressionlessness nedir : İfadesiz. Anlamsız. Manasız. Boş. Expressionlessly : Yüzünde herhangi bir ifade olmaksızın. İfadesiz bir şekilde. Anlamsız bir şeki...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim