Expressions türkçesi Expressions nedir

Expressions ile ilgili cümleler

English: When we learn languages, we learn fixed expressions.
Turkish: Dil öğrenirken, kalıplaşmış deyimleri öğreniriz.

English: There are certain expressions which are now only used ironically.
Turkish: Artık sadece alaylı biçimde kullanılan bazı ifadeler vardır.

English: Do you have any similar expressions in French?
Turkish: Fransızcada hiç benzer ifadeleriniz var mı?

English: In Spanish, there are many different expressions to indicate changes and transformations.
Turkish: İspanyolcada, değişiklikleri ve dönüşümleri göstermek için birçok farklı ifadeler vardır.

Expressions ingilizcede ne demek, Expressions nerede nasıl kullanılır?

Common expressions : Ortak deyimler. Sıkça kullanılan deyim. Yaygın olarak kullanılan ifade. Ortak deyim.

Compound expressions : Bileşik ifadeler.

Hackneyed expressions : Alışılmış ifade. Yaygın ifade. Çok sık kullanılan ifade.

Related expressions : İlgili deyimler.

Subliminal expressions : Bk. örtük ipuçları. Örtük anlatımlar.

Break when expression has changed : Deyim değiştiğinde kes.

Display expression : Deyimi görüntüle.

Extreme expression : Bir tutumun değişik konumlarını ya da dizillerini dile getiren anlatımlar içinde en aşırı olanı. bk. ılımlı sınar. Aşırıanlatım.

 

Expression vector : İfade vektörü. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kapsadığı yabancı genin ifade edileceği şekilde düzenlenmiş dna vektörü. Ekspresyon vektörü. Açıklama vektörü. Rekombinant dna teknolojisinde kullanılan ve içerisine yerleştirilen yabancı genlerin prokaryotik veya ökaryotik sistemde proteinlere açıklanmasını sağlayan dna tabanlı nükleotitler, ekspresyon vektörü.

Arithmetic expression : Aritmetik ifade. Matematiksel ifade veya denklem.

İngilizce Expressions Türkçe anlamı, Expressions eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Expressions ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Outburst : Fışkırma. Taşkınlık. Patlama. Birdenbire söylenen öfkeli veya acı sözler. Çıkış. Feveran. Bïr yıldızın kararlı halini yitirip birdenbire genişlemesi. İnfilak. Birdenbire meydana gelme.

Demo : Örgüt toplantısı. Gösteri. İspat. Tanıtım. Gösterme. Demo yapmak. Demonstrasyon.

Affectation : Taklit. Naz. Sahte tavır. Yapmacıklık. Gösteriş. Yapmacık davranış. Numara. Yapmacık tavır.

Sparkle : Göz kamaştırmak. Canlılık. Pırıltı. Kıvılcım saçmak. Parlamak. Parlayış. Işıldamak. Kıvılcım. Parıltı. Işımak.

 

Parlances : Dil. Deyiş. Jargon. Konuşma tarzı. Dil (özel).

Sutras : Sanskritçe'nin grametik kuralları. Buda tarafından verilen öğütler ve öğretiler (budizm). Özlü söz (hinduizm). Atasözü. (sanskritçe) vecize(ler).

Manner of telling : Halen. Anlatış.

Emitting : Ortaya çıkartma. Atma. Dışarı verme. Söyleme (fikir, düşünce). Salma. Boşaltma. Çıkartma. Fışkırtma. Neşretme. Yayma.

Leer : Yan gözle bakmak. Pis bir gülümseme. Yan bakmak. Pis pis bakmak. Kuyruğunu sallamak. Kesişmek. Pis pis gülümsemek. Yan bakış. Yan bakma. Kötü niyetle bakmak.

Phiz : Surat. Yüz.

Expressions synonyms : emoticon, wording, asseveration, engagement, twinkle, locutions, expr, phraseology, connotations, affirmation, narration, the vernacular, wordings, exposition, evidence, denotation, clause, countenances, phrases, expressing, declarations, oneiromancy, committals, effusion, reflexion, inscription, blowup, light, redes, dixit, physiognomies, idioms, diction.

Expressions zıt anlamlı kelimeler, Expressions kelime anlamı

Euphemism : Öfemizm. Hüsnütabir. Edebi kelam. Sert sözcüklerin yerine daha yumuşaklarını kullanma sanatı. Güzel adlandırma. Edebikelam. Örtmece.

Misconstruction : Yanlış yorum. Yanlış yorumlama. Hatalı yapım. Yanlış anlama. Fena yorum.

Expressions antonyms : dysphemism.