Expression türkçesi Expression nedir

 • Bir anlam taşıyan sözlü ya da yazılı bildirim.
 • Ekspresyon.
 • İbare.
 • İfade.
 • İfade etme.
 • Anlatım.
 • Yüz ifadesi.
 • Ton.
 • Söz.
 • Tabir.
 • Deyim.
 • Eda.
 • Deyiş.
 • Duygularını katma.
 • Sıkma.
 • Tasarlanan düşünceleri sözlü ya da yazılı olarak ortaya koyma. ilgili sözcükleri ve sözcük öbeklerini vurgularına önem vererek iletişimi tam sağlayacak biçimde okuma ya da konuşma.
 • Ruh.
 • Bilgisayar, eğitim, veterinerlik alanlarında kullanılır.
 • Bir genin kendini ifade etmesi, fonksiyonel protein üretimi.

Expression ile ilgili cümleler

English: Ali was staring out into space with a bored expression on his face.
Turkish: Ali yüzünde bıkkın bir ifadeyle uzaya bakıyordu.

English: His facial expression was more sour than a lemon.
Turkish: Onun yüz ifadesi bir limondan daha fazla ekşiydi.

English: I was confused by the expression on her face.
Turkish: Onun yüzündeki ifadeden kafam karıştı.

English: I actually heard someone use this expression just this morning.
Turkish: Aslında birinin tam bu sabah bu ifadeyi kullandığını duydum.

English: I've never heard that expression before.
Turkish: O ifadeyi daha önce hiç duymadım.

Expression ingilizcede ne demek, Expression nerede nasıl kullanılır?

Expression builder : Deyim oluşturucusu.

Expression vector : Açıklama vektörü. Ekspresyon vektörü. İfade vektörü. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kapsadığı yabancı genin ifade edileceği şekilde düzenlenmiş dna vektörü. Rekombinant dna teknolojisinde kullanılan ve içerisine yerleştirilen yabancı genlerin prokaryotik veya ökaryotik sistemde proteinlere açıklanmasını sağlayan dna tabanlı nükleotitler, ekspresyon vektörü.

 

Break when expression has changed : Deyim değiştiğinde kes.

Break when expression is true : Deyim doğru olduğunda kes.

Algebraic expression : Cebirsel terim. Cebirsel ifade. Cebirsel deyim. Harfleri ve diğer sembolleri genellikle denklem şeklinde kullanan matematiksel deyim.

Facial expression : Surat üzerinde okunabilen duygular. Yüz ifadesi. Birisinin yüzünün görünüşü.

Hackneyed expression : Yaygın ifade. Alışılmış ifade. Çok sık kullanılan ifade.

Colloquial expression : Konuşma dili sözcüğü. Konuşma dili deyimi.

Arithmetic expression : Matematiksel ifade veya denklem. Aritmetik ifade.

Extreme expression : Bir tutumun değişik konumlarını ya da dizillerini dile getiren anlatımlar içinde en aşırı olanı. bk. ılımlı sınar. Aşırıanlatım.

İngilizce Expression Türkçe anlamı, Expression eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Expression ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Idiom : Ağız. Karakteristik stil. Lehçe. İdyom. Dil (bir gruba özgü). Şive.

Tone : Güç. Bilgisayar, gitar, gramer, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Tek renkli pozitif görüntüde kimyasal işlemlerle değişik renkli sonuçlar elde etme. (renklendirmede görüntünün saydamsız bölümleri renkli olduğu halde, saydam bölümleri değişmez). boyamanın karşıtı. Ruh hali. Koyuluk. Yumuşatmak. Hava. Bir sesin diklikle belirlenen özelliği. iki ses arasındaki aralığı ölçmede kullanılan birim. Tonlamak. Perde.

Expressing : Nakletme. Dile getirme. Dışavurum. Söyleyiş. Telaffuz. İletişim. İletme.

Form of expression : Kendini sözlü olarak ifade etme yolu. Konuşma tarzı.

Affirmation : Olumlama. Doğrudan doğruya fiilin karşıladığı oluş ve kılışı gösteren, fiil kök veya gövdesinin -ma- olumsuzluk tabanı eki almamış durumdaki dilbilgisi kategorisi: oku-, yaz-, gel-, çalış-, vb. karşıtı olumsuzluk'tur. Tasdik etme. Tasdik. Bir deyiş ya da önermenin olumlu biçimde dile getirilmesi, bk. olumsuzlama. Bildirme. Doğrulama. Yemin yerine geçen söz. Onay.

Declaration : İhbarname. Demeç. Tanım. İlan. Tebliğ. Gümrük, ekonomi, veterinerlik, uluslararası ilişkiler alanlarında kullanılır. Beyan. Deklarasyon. Beyanname.

Ensuring : Sigortalama. Garanti. Vaat. Güvence. Teminat.

Evidence : Tanıt. Belirginlik. Kanıtlamak. Hukuk, ekonomi alanlarında kullanılır. Tanıklık. Açıklık. Göstermek. Bulgu. Belirmek.

Mien : Yüz. Görünüm. Hava. Tavır. Çehre. Surat. Görünüş.

Expression synonyms : expressions, style, blowup, exposition, connotations, constrictions, phiz, deposition, gripping, short ton, phrasings, look, inscription, paragraphing, expressional, depositions, chord, paragraph, leer, cabbage, act, demonstration, bywords, eidolon, eidolons, gush, idioms, colour, astral body, sutras, denotation, locution, atmans.

Expression zıt anlamlı kelimeler, Expression kelime anlamı

Euphemism : Örtmece. Edebikelam. Güzel adlandırma. Edebi kelam. Öfemizm. Hüsnütabir. Sert sözcüklerin yerine daha yumuşaklarını kullanma sanatı.

Misconstruction : Yanlış yorumlama. Fena yorum. Yanlış yorum. Hatalı yapım. Yanlış anlama.

Expression antonyms : dysphemism.

Expression ingilizce tanımı, definition of Expression

Expression kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : As, the expression of juices or oils. The act of expressing. As, a forcible expression of truth. Also, of extorting or eliciting. The act of forcing out by pressure.