Forced nedir English: A sudden illness forced her to cancel her appointment. Turkish: Ani bir hastalık onu randevusunu iptal etmeye zorladı. ...

 
 
 

Forced causes nedir ne demek

Forced causes nedir : Zoraki. Zorlanmış. Cebri. Termal. Zorlama. Rıza dışı. Mecburi. Mecbur. Basınçlı. [#Zorunlu. Causes : Meydan vermek. Yol açmak. Sebe...

Forced circulation nedir ne demek

Forced circulation nedir : Zorlanmış. Mecbur. Cebri. Basınçlı. Termal. Zorlama. Zorunlu. Rıza dışı. Mecburi. Zoraki. Circulation : Ödünç verme. Bir sıvının, k...

Forced conversion nedir ne demek

Forced conversion nedir : Cebri. Mecbur. Termal. Zoraki. Mecburi. Zorunlu. Rıza dışı. Basınçlı. Zorlanmış. Zorlama. Conversion : Tahvil. Bir kimyasal tepkime...

Forced development nedir ne demek

Forced development nedir : Zorunlu. Rıza dışı. Zoraki. Zorlanmış. Mecburi. Termal. Cebri. Zorlama. Mecbur. Basınçlı. Development : Gelişme. Zuhur. Canlının vü...

Forced draught nedir ne demek

Forced draught nedir : Mecburi. Cebri. Basınçlı. Mecbur. Termal. Zorlama. Zoraki. Rıza dışı. Zorlanmış. Zorunlu. Draught : Geminin yüzebileceği derinlik. ...

Forced expiratory vital capacity nedir ne demek

Forced expiratory vital capacity nedir : Zorlama. Mecburi. Cebri. Zorunlu. Rıza dışı. Zoraki. Termal. Basınçlı. Zorlanmış. Mecbur. Expiratory : Ekspiratuar. Nefes vermekle ...

Forced him nedir ne demek

Forced him nedir English: Illness forced him to give up school. Turkish: Hastalık onu okuldan vazgeçmesi için zorladı. English: I forced him into...

Forced labour nedir ne demek

Forced labour nedir : Termal. Zoraki. Cebri. Zorlanmış. Zorunlu. Mecburi. Rıza dışı. Mecbur. Basınçlı. Zorlama. Labour : Çabalamak. Çalışma. Emek harcama...

Forced landing nedir ne demek

Forced landing nedir English: The plane made a forced landing. Turkish: Uçak zorunlu iniş yaptı. : Zorlama. Rıza dışı. Cebri. Termal. Zoraki. Basınçl...

Forced line breaks nedir ne demek

Forced line breaks nedir : Rıza dışı. Zorlama. Zoraki. Zorlanmış. Mecbur. Basınçlı. Zorunlu. Termal. Mecburi. Cebri. Line : Çizgi çizmek. Satır. Oyun alanını ...

Forced march nedir ne demek

Forced march nedir : Termal. Basınçlı. Zorlanmış. Zorunlu. Rıza dışı. Zorlama. Cebri. Mecburi. Zoraki. Mecbur. March : Yürüyüş yapmak (topluca). Yürüyüş...

Forced payment nedir ne demek

Forced payment nedir : Zorlama. Rıza dışı. Basınçlı. Mecburi. Cebri. Mecbur. Termal. Zorlanmış. Zoraki. Zorunlu. Payment : [#Harcama. [#Karşılık. Bir borc...

Forced pump nedir ne demek

Forced pump nedir : Zorunlu. Cebri. Mecburi. Rıza dışı. Termal. Zorlama. Zoraki. Basınçlı. Zorlanmış. Mecbur. Pump : Hava basmak. Pompayla basmak. Şişi...

Forced rider nedir ne demek

Forced rider nedir : Rıza dışı. Zorlanmış. Zorunlu. Zoraki. Zorlama. Mecburi. Cebri. Basınçlı. Mecbur. Termal. Rider : Destek. Oynak parça. Ek (belge vb...

Forced safe value nedir ne demek

Forced safe value nedir : Termal. Zorlanmış. Rıza dışı. Basınçlı. Zoraki. Zorunlu. Mecburi. Mecbur. Cebri. Zorlama. Safe : Tehlikesiz. Emin ellerde. Atlatmış...

Forced sale by auction nedir ne demek

Forced sale by auction nedir : Cebri. Mecburi. Termal. Basınçlı. Zorunlu. Zorlama. Zoraki. Zorlanmış. Mecbur. Rıza dışı. Sale : İktisat, ekonomi alanlarında kulla...

Forced saving nedir ne demek

Forced saving nedir : Zorlama. Cebri. Zorlanmış. Basınçlı. Zorunlu. Zoraki. Mecburi. Termal. Rıza dışı. Mecbur. Saving : Durumu kurtaran. Koruyan. Tasarr...

Forced the issue nedir ne demek

Forced the issue nedir : Cebri. Termal. Rıza dışı. Zorlanmış. Zorlama. Basınçlı. Mecbur. Zorunlu. Mecburi. Zoraki. The : Belgili tanımlık. Belirli durumlard...

Forced working system nedir ne demek

Forced working system nedir : Zorunlu. Termal. Zorlama. Mecburi. Basınçlı. Rıza dışı. Zoraki. Mecbur. Zorlanmış. Cebri. Working : Bir yapıtın biçiminin değiştiri...

Forced air cooling nedir ne demek

Forced air cooling nedir : Cebri. Termal. Basınçlı. Zorlanmış. Zorlama. Zorunlu. Mecburi. Zoraki. Mecbur. Rıza dışı. Air : Fiyaka. Tenek. Herkese söylemek. Te...

Forced air quenching nedir ne demek

Forced air quenching nedir : Termal. Mecburi. Zorunlu. Zoraki. Cebri. Zorlama. Rıza dışı. Mecbur. Basınçlı. Zorlanmış. Air : Teneklendirerek kurutmak. Nağme. Te...

Forced choice item nedir ne demek

Forced choice item nedir : Cebri. Zorlama. Termal. Mecburi. Rıza dışı. Zorunlu. Zoraki. Mecbur. Basınçlı. Zorlanmış. Choice : Seçiş. Bk. yeğlenme değergesi. Ü...

Forced completion nedir ne demek

Forced completion nedir : Rıza dışı. Termal. Mecburi. Zorunlu. Zorlanmış. Zoraki. Zorlama. Mecbur. Cebri. Basınçlı. Completion : Bitiş. Tamlama. Bitirme. Büt...

Forced crop nedir ne demek

Forced crop nedir : Zorlama. Rıza dışı. Zoraki. Zorlanmış. Zorunlu. Mecbur. Mecburi. Cebri. Termal. Basınçlı. Crop : Kanatlılarda yemek borusunun geniş...

Forced draft nedir ne demek

Forced draft nedir : Rıza dışı. Cebri. Termal. Mecburi. Zorlanmış. Basınçlı. Zorunlu. Zoraki. Mecbur. Zorlama. Draft : Ödeme emri. Çekme. Askere çağırma...

Forced entry nedir ne demek

Forced entry nedir English: The police found no sign of forced entry. Turkish: Polis zorla giriş izi bulamadı. : Zoraki. Zorunlu. Zorlanmış. Zorlam...

Forced feed lubrication nedir ne demek

Forced feed lubrication nedir : Rıza dışı. Zorlanmış. Termal. Zorunlu. Mecbur. Zoraki. Mecburi. Basınçlı. Cebri. Zorlama. Feed : Bir sürece gönderilen ham özdek. D...

Forced labor nedir ne demek

Forced labor nedir : Termal. Mecburi. Zorlama. Zoraki. Zorunlu. Mecbur. Rıza dışı. Basınçlı. Zorlanmış. Cebri. Labor : Alın teriyle yapmak. Lafı uzatmak...

Forced labour convention nedir ne demek

Forced labour convention nedir : Zoraki. Rıza dışı. Mecburi. Termal. Zorlanmış. Zorunlu. Basınçlı. Mecbur. Zorlama. Cebri. Labour : İşçi sınıfı. İş. Emekle meydana ...

Forced laugh nedir ne demek

Forced laugh nedir : Zorunlu. Mecbur. Mecburi. Zorlama. Zoraki. Zorlanmış. Rıza dışı. Cebri. Basınçlı. Termal. Laugh : Hande. Eğlenmek. Gülmek. Gülüş. K...

Forced loan nedir ne demek

Forced loan nedir : Mecbur. Mecburi. Zorlama. Cebri. Termal. Basınçlı. Rıza dışı. Zoraki. Zorunlu. Zorlanmış. Loan : Ödünç vermek. Kitaplıktan dışarı ç...

Forced oscillation nedir ne demek

Forced oscillation nedir : Cebri. Mecburi. Rıza dışı. Zorunlu. Termal. Zorlama. Basınçlı. Zorlanmış. Mecbur. Zoraki. Oscillation : Titreşme. Bir sarkacın, bir...

Forced public loan nedir ne demek

Forced public loan nedir : Zorunlu. Zoraki. Rıza dışı. Mecbur. Cebri. Basınçlı. Zorlama. Termal. Zorlanmış. Mecburi. Public : Devlete ait. Bilgisayar, sinema,...

Forced response nedir ne demek

Forced response nedir : Rıza dışı. Termal. Mecbur. Basınçlı. Cebri. Zoraki. Mecburi. Zorlama. Zorlanmış. Zorunlu. Response : Herhangi bir uyarıya karşı gös...

Forced rider problem nedir ne demek

Forced rider problem nedir : Cebri. Mecburi. Mecbur. Rıza dışı. Basınçlı. Termal. Zorunlu. Zoraki. Zorlanmış. Zorlama. Rider : İlave. Bisikletli. Bisikletçi. Sö...

Forced sale nedir ne demek

Forced sale nedir : Zoraki. Termal. Zorlama. Basınçlı. Rıza dışı. Zorunlu. Cebri. Mecbur. Mecburi. Zorlanmış. Sale : Herhangi bir malın belirli eder ve...

Forced sale value nedir ne demek

Forced sale value nedir : Cebri. Zorunlu. Mecburi. Basınçlı. Termal. Mecbur. Rıza dışı. Zorlama. Zoraki. Zorlanmış. Sale : Herhangi bir malın belirli eder ve...

Forced savings nedir ne demek

Forced savings nedir : Basınçlı. Mecburi. Cebri. Zorlama. Zoraki. Mecbur. Rıza dışı. Zorunlu. Zorlanmış. Termal. Savings : Tasarruf. Biriktirilmiş para. M...

Forced vibration nedir ne demek

Forced vibration nedir : Termal. Rıza dışı. Zorlama. Cebri. Zorunlu. Basınçlı. Mecburi. Mecbur. Zorlanmış. Zoraki. Vibration : Fizik, kimya, veterinerlik al...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim