German nedir German; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. German isminin anlamı, German ne demek: [bkz: Kirman]. German ismi; Farsça kökenli olu...

 
 
 

German capital nedir ne demek

German capital nedir : Almanyalı. Aynı ana babadan. New york eyaletinde yerleşim yeri. Öz. Cermen. Alman. Almanca. Capital : Kapital. Belli bir bedel karş...

German citizen nedir ne demek

German citizen nedir : Almanyalı. Alman. Cermen. New york eyaletinde yerleşim yeri. Öz. Almanca. Aynı ana babadan. Citizen : Sakin. Hemşeri. Bir devletin ...

German colony nedir ne demek

German colony nedir : Almanyalı. New york eyaletinde yerleşim yeri. Cermen. Aynı ana babadan. Almanca. Alman. Öz. Colony : Yabancı bir devletçe kendi çık...

German democratic republic nedir ne demek

German democratic republic nedir : Cermen. Öz. Almanca. Almanyalı. Aynı ana babadan. New york eyaletinde yerleşim yeri. Alman. Democratic : Demokratik partiye ait. De...

German mark nedir ne demek

German mark nedir English: Coca-Cola invented Fanta, in the middle of the Second World War, for the German market. Turkish: Coca-Cola, Fanta'yı 2....

German measles vaccine nedir ne demek

German measles vaccine nedir : Aynı ana babadan. Öz. Almanyalı. Cermen. Almanca. New york eyaletinde yerleşim yeri. Alman. Measles : Kızamık. Kızamık (medikal tıp...

German pancake nedir ne demek

German pancake nedir : New york eyaletinde yerleşim yeri. Öz. Almanyalı. Almanca. Alman. Cermen. Aynı ana babadan. Pancake : Krep. Gözleme. Gövde üzerine ...

German plate nedir ne demek

German plate nedir : Aynı ana babadan. Alman. Öz. Cermen. Almanca. New york eyaletinde yerleşim yeri. Almanyalı. Plate : Tabak. Levha yapmak. Zırhla kap...

German shepherd nedir ne demek

German shepherd nedir English: The German Shepherd was limping down the street. Turkish: Alman çoban caddeden aşağıya doğru aksayarak yürüyordu. Engli...

German silver nedir ne demek

German silver nedir : Cermen. Alman. Öz. New york eyaletinde yerleşim yeri. Almanca. Almanyalı. Aynı ana babadan. Silver : Mineral. (ag; metal, parlak ak...

German type nedir ne demek

German type nedir : Almanyalı. Öz. Almanca. Alman. Cermen. Aynı ana babadan. New york eyaletinde yerleşim yeri. Type : Cins. Matbaa harfi. Daktiloyla y...

Young german cinema nedir ne demek

Young german cinema nedir : Yeni. Küçük. Hayvan yavrusu. Genç. Döl. Taze. Gençler. Yavru. Gençlik. (hayvan) yavru. German : Almanyalı. Öz. Cermen. New york eya...

Cousin german nedir ne demek

Cousin german nedir : Hala kızı. Amcazade. Dayı oğlu veya kızı. Akraba. Amca oğlu. Hala oğlu. Teyze çocuğu. Kuzin. Amca kızı. Teyze oğlu veya kızı. Germa...

Pan german nedir ne demek

Pan german nedir : Tavada pişirmek. Kafatası. Kır tanrısı. Her. Çevrinmek. Tava. Yassı kap. Bütün. Sert eleştiri yapmak. German : Aynı ana babadan. Al...

Swiss german nedir ne demek

Swiss german nedir : İsviçreli. İsviçreli kimse. İsviçre. İsviçre halkı. Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. İsviçre'ye özgü. German : Öz. Aynı ana baba...

Germane nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Elde yün eğirmeye yarayan araç, kirmen. Germ : Jerm German : [bkz: Kirman]. Kirmen : Elde yün eğirmeye yara...

Germaneness nedir ne demek

Germaneness nedir : Akrabalık münasebeti olan. Alakalı. Ait. Müteallik. Yakın akraba ilişkisi olan. Bağlı. İlişik. Konu ile ilgili. İlgili. Germanely :...

Germanic nedir English: The Gauls are close to the Germanic tribes. Turkish: Galyalılar, Germen boylarına yakındır. : Wisconsin eyaletinde yerl...

Germanisation nedir ne demek

Germanisation nedir Sözcükler, direkt olarak Germanisation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. ...

German bee nedir ne demek

German bee nedir English: Do you prefer Belgian or German beer? Turkish: Belçika mı yoksa Alman birası mı tercih edersin? English: Do you like Ge...

German by blood nedir ne demek

German by blood nedir : Almanyalı. Alman. Almanca. Aynı ana babadan. Cermen. Öz. New york eyaletinde yerleşim yeri. By : Takma. İkincil. Yakın. Yan. Evde. ...

German chancellor nedir ne demek

German chancellor nedir English: Gerhard Schroeder is the first German chancellor not to have lived through World War II. Turkish: Gerhard Schröder, II....

German cockroach nedir ne demek

German cockroach nedir : New york eyaletinde yerleşim yeri. Almanca. Almanyalı. Alman. Aynı ana babadan. Öz. Cermen. Cockroach : Hamamböceği. Biyoloji, vete...

German cousin nedir ne demek

German cousin nedir : Almanyalı. Öz. New york eyaletinde yerleşim yeri. Almanca. Alman. Aynı ana babadan. Cermen. Cousin : Hala kızı. Teyze çocuğu. Dayı ...

German language nedir ne demek

German language nedir English: I overheard an Italian say that the German language is unsingable; maybe that's why almost no Italian opera singer sings in ...

German measles nedir ne demek

German measles nedir : Aynı ana babadan. Alman. Almanyalı. Almanca. Öz. Cermen. New york eyaletinde yerleşim yeri. Measles : Kızamık (medikal tıp terimi)....

German ocean nedir ne demek

German ocean nedir : Öz. Alman. Almanyalı. Aynı ana babadan. New york eyaletinde yerleşim yeri. Cermen. Almanca. Ocean : Açık deniz. Derya. New jersey e...

German pinscher nedir ne demek

German pinscher nedir : New york eyaletinde yerleşim yeri. Öz. Alman. Almanyalı. Almanca. Aynı ana babadan. Cermen. German bee : Alman arısı. [#German by b...

German police dog nedir ne demek

German police dog nedir : New york eyaletinde yerleşim yeri. Cermen. Aynı ana babadan. Almanca. Almanyalı. Öz. Alman. Police : Güvenliği sağlamak. Sakçı dene...

German shepherd dog nedir ne demek

German shepherd dog nedir : Alman. Almanca. Cermen. Almanyalı. Aynı ana babadan. Öz. New york eyaletinde yerleşim yeri. Shepherd : Gütmek. Birine refakat etmek...

German text nedir ne demek

German text nedir : Öz. Cermen. Almanca. Almanyalı. New york eyaletinde yerleşim yeri. Alman. Aynı ana babadan. Text : Tekst. Kitap ya da yazının aslı....

The franco german war nedir ne demek

The franco german war nedir : Belgili tanımlık. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak...

Brother german nedir ne demek

Brother german nedir : Arkadaş. Abi. Dadaş. Din kardeşi. Birader. Beraberlik. Dost. Kardeş. Erkek kardeş. Tarikat üyesi. German : New york eyaletinde yerl...

Franco german nedir ne demek

Franco german nedir : Franko. Ücretsiz. Fransız. Parasız. German : Almanca. Alman. Aynı ana babadan. Cermen. Almanyalı. New york eyaletinde yerleşim yeri...

Sister german nedir ne demek

Sister german nedir : Hastalara bakan hemşirenin ilk adından veya ilk adıyla soyadından önce kullanılan unvan. Abla. Kız kardeş. Hastabakıcı. Hemşire. Ra...

Germander nedir ne demek

Germander nedir germander : Ballıbabagiller (labiatae) familyasından, 10-40 cm kadar boyda, sık ve gri beyaz tüylü, beyaz çiçekli, toprak üstü kısıml...

Germanely nedir ne demek

Germanely nedir : Konu ile ilgili. Ait. İlişik. İlgili. Bağlı. Yakın akraba ilişkisi olan. Müteallik. Alakalı. Akrabalık münasebeti olan. Germaneness...

Germania nedir : Germanik. Germanyumlu. German. Germen. Germanies : Almanya. [#Germanisation : Almanlaşma hareketi. Almanlaşma. Alman gelenekleri ya...

Germanies nedir ne demek

Germanies nedir : Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. Germanic : Germen. German. Germanyumlu. Germanik. [#Germanisation : Karakter veya davranış olar...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim