Joys nedir English: Ali certainly enjoys his wine.Turkish: Ali kesinlikle şarabını seviyor. English: Ali enjoys a glass of wine every now and then.Turkish: Ali ara sıra bir bardak şarabı sever. English: Ali clearly enjoys...

 
 
 

Joystick configuration nedir ne demek

Joystick configuration nedir : Kumanda kolu. Oyun çubuğu. Zevk çubuğu. Uçakta manevra kolu. Penis. Manevra kolu. Kumanda kolu (uçak). Denetim kolu. Çük (argo sözcük). Çük. Configuration : Konfigürasyon. Kurulum. Görünüm. Konum. Gruplaşma. Düzenleniş. ...

Joystick devices nedir ne demek

Joystick devices nedir : Zevk çubuğu. Manevra kolu. Çük (argo sözcük). Çük. Kumanda kolu (uçak). Kumanda kolu. Denetim kolu. Penis. Oyun çubuğu. Oyun kolu. Devices : İstek. Eğilim. Aygıtlar. Nişan. Alet. Makine. Hile. İşaret. Arma. Oyun. [#Joyst...

Joystick selection nedir ne demek

Joystick selection nedir : Manevra kolu. Çük. Denetim kolu. Oyun çubuğu. Zevk çubuğu. Penis. Oyun kolu. Uçakta manevra kolu. Kumanda kolu. Kumanda kolu (uçak). Selection : Seçme şey. Bireylerin ya da kümelerin doğal olarak işbölümü yapması. 2-canl...

Joystick test nedir ne demek

Joystick test nedir : Kumanda kolu. Uçakta manevra kolu. Denetim kolu. Kumanda kolu (uçak). Oyun kolu. Çük (argo sözcük). Çük. Manevra kolu. Oyun çubuğu. Zevk çubuğu. Test : Ayar. Test. Ölçer. Bakmak. Kontrol etmek. Çözümleme. Tahlil. Deneme....

Joysticks nedir ne demek

Joysticks nedir calibration : Oyun çubuğu ayarı. Joystick configuration : Oyun çubuğu yapılandırması. control panel : Oyun çubuğu denetim masası. Joystick devices : Oyun çubuğu aygıtları. driver for ibm compatibles : İbm uyumlular için oy...

Joystick nedir English: You need a joystick.Turkish: Bir oyun koluna ihtiyacın var. calibration : Oyun çubuğu ayarı. Joystick configuration : Oyun çubuğu yapılandırması. control panel : Oyun çubuğu denetim masası. Joystick devices ...

Joystick calibration nedir ne demek

Joystick calibration nedir : Denetim kolu. Oyun kolu. Uçakta manevra kolu. Oyun çubuğu. Kumanda kolu (uçak). Kumanda kolu. Zevk çubuğu. Çük. Manevra kolu. Penis. Calibration : Kalibrasyon. Bölmelendirim. Bir ölçü aracının gösterdiği değerleri, ölçek...

Joystick control panel nedir ne demek

Joystick control panel nedir : Kumanda kolu (uçak). Manevra kolu. Denetim kolu. Oyun kolu. Zevk çubuğu. Oyun çubuğu. Uçakta manevra kolu. Penis. Çük (argo sözcük). Çük. Control : Hakim olmak. Kumada etmek. Kontrolü sağlamak. Kontrol. Kamu ya da özel b...

Joystick driver for ibm compatibles nedir ne demek

Joystick driver for ibm compatibles nedir : Kumanda kolu (uçak). Oyun kolu. Zevk çubuğu. Manevra kolu. Kumanda kolu. Penis. Denetim kolu. Çük. Çük (argo sözcük). Uçakta manevra kolu. Driver : Hayvan güden kimse. Etmen. Golfte ağaç sopa. Yöndemci. Operatör. Sert yö...

Joystick settings change nedir ne demek

Joystick settings change nedir : Denetim kolu. Kumanda kolu. Kumanda kolu (uçak). Uçakta manevra kolu. Manevra kolu. Oyun kolu. Zevk çubuğu. Çük (argo sözcük). Penis. Çük. Settings : Dizme. Batış. Sahne. Testere diş çaprazını ayarlama. Sertleşme (çiment...

Joystick troubleshooter nedir ne demek

Joystick troubleshooter nedir : Kumanda kolu (uçak). Kumanda kolu. Oyun kolu. Denetim kolu. Manevra kolu. Çük (argo sözcük). Penis. Uçakta manevra kolu. Zevk çubuğu. Çük. Troubleshooter : Arabulucu. Sorun giderici. İhtilafları çözümleyen kimse (politik...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim