Metan nedir Metan; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Kimya'daki anlamı: Formülü CH4 ,mol kütlesi 16,04 g olan, organik ...

 
 
 

Hidrojen metan oranı nedir ne demek

Hidrojen metan oranı nedir Hidrojen metan oranı; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Fırın atmosferinin, istenilen bileşi...

Metandrostenolon nedir ne demek

Metandrostenolon nedir Metandrostenolon; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Alkil testosteron türevi anabolik etkili...

Metanefridya nedir ne demek

Metanefridya nedir Metanefridya; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sülüklerin boşaltım organları. Meta : Mal, ...

Metanefroz nedir ne demek

Metanefroz nedir Metanefroz; Biyoloji, Anatomi, Veteriner, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: İkincil böbreğin arkası...

Metanephric nedir ne demek

Metanephric nedir metanephricum : Metanefroz tomurcuğu. Esas böbreklerin gelişmesini ve mezonefroz kanalın kaudal ucunun evaginasyonuyla nefronların ol...

Metanephridium nedir ne demek

Metanephridium nedir : Sülüklerin boşaltım organları. Metanefridya. Metanephric : Metanefrik. [#Blastema metanephricum : Metanefroz tomurcuğu. Esas böbrek...

Metanephrose nedir ne demek

Metanephrose nedir : Böbrek gelişiminde insan, memeli hayvan ve kanatlılarda esas böbreğin oluştuğu son böbrek. Metanefroz. Metanephric : Metanefrik. [#...

Metanetli nedir ne demek

Metanetli nedir Metanetli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Metanet : Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık. Metan : Çü...

Metanetsizlik nedir ne demek

Metanetsizlik nedir Metanetsiz : Dayanıksız. Metanet : Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık. Metan : Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, h...

Metanilic acid nedir ne demek

Metanilic acid nedir : Bir çözeltiye h+ iyonu (proton) çıkaran madde. Ekşi. Ekşit. Acı. İğneleyici. Çözününce hidrojen yükünleri veren özdek. Acı (söz). A...

Metanol nedir Metanol; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Gözetleçli incelemelerde, temizleyici sıvı olarak ...

Metanosülfonik asit nedir ne demek

Metanosülfonik asit nedir Metanosülfonik asit; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Formülü CH4O3S, e.n.20°C olan, kükürt trioksit i...

Metantelin nedir ne demek

Metantelin nedir Metantelin; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kuvarterner amin türevi gangliyon engelleyici...

Aminometan nedir ne demek

Aminometan nedir Aminometan; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: [bkz: metil amin]. [bkz: metilamin]. Amin : Amonyaktaki h...

Bumetanide nedir ne demek

Bumetanide nedir Sözcükler, direkt olarak Bumetanide ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. dis...

Gametangium nedir ne demek

Gametangium nedir : Gametangiyum. Eşey hücrelerini üreten hücre. Sözcükler, direkt olarak Gametangium ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Keli...

Klorometan nedir ne demek

Klorometan nedir Klorometan; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Formülü CH3Cl olan, butil lastiği yapımında katalizör ta...

Mahometanism nedir ne demek

Mahometanism nedir : Müslüman. Sözcükler, direkt olarak Mahometanism ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler ol...

Tribenzoilmetan nedir ne demek

Tribenzoilmetan nedir Tribenzoilmetan; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Molekül formülü (PhCO)3CH, mol kütlesi 328,4 g olan,...

Metan arsenik asit nedir ne demek

Metan arsenik asit nedir Metan arsenik asit; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Formülü CH3AsO(OH)2, e.n. 161 °C olan, ekilmemiş...

Metan keratin nedir ne demek

Metan keratin nedir Metan keratin; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Keratindeki -SH grublarının -S-S- yapısına yükseltgen...

Metandriyol nedir ne demek

Metandriyol nedir Metandriyol; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Androstenodion türevi anabolik etkili steroit...

Metanefridium nedir ne demek

Metanefridium nedir Sözcükler, direkt olarak Metanefridium ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. ...

Metanefridyum nedir ne demek

Metanefridyum nedir Metanefridyum; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Söloma açılan boşaltım tüpçükleri. Teknik terim anl...

Metanefroz tomurcuğu nedir ne demek

Metanefroz tomurcuğu nedir Metanefroz tomurcuğu; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Esas böbreklerin gelişme...

Metanephridia nedir ne demek

Metanephridia nedir : Metanefridyum. Söloma açılan boşaltım tüpçükleri. Metanephric : Metanefrik. [#Blastema metanephricum : Esas böbreklerin gelişmesini...

Metanephros nedir ne demek

Metanephros nedir : Metanefroz. İkincil böbreğin arkasından meydana gelen ve amniyonlu hayvanların böbreğini oluşturan organ. Omurgalılarda görülen ve ...

Metanet nedir Metanet; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Metanet" ile ilgili cümle örnekleri Metanet göstermek : Kötü bir duruma katlanmak, daya...

Metanetsiz nedir ne demek

Metanetsiz nedir Metanetsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Metanet : Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık. Metan : Ç...

Metanil asit nedir ne demek

Metanil asit nedir Metanil asit; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Formülü C6H4(NH2)SO3H olan, ilaçlarda ve boyalarda kul...

Metanilik asit nedir ne demek

Metanilik asit nedir Metanilik asit; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Formülü H2N-C6H4HSO3, e.n. 300 °C’nin üzerinde olan,...

Metanolon nedir ne demek

Metanolon nedir Metanolon; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dihidrotestosteron türevi anabolik etkili stero...

Metanotum nedir ne demek

Metanotum nedir Metanotum; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Böceklerde ikinci toraks segmenti olan metatoraksın sır...

Blastema metanephricum nedir ne demek

Blastema metanephricum nedir : Blastema. Vücudun organ ve dokularını oluşturan, bölünebilen, rejenere olabilen farklılaşmamış hücrelerin genel adı. embriyonel vey...

Bumetanid nedir ne demek

Bumetanid nedir Bumetanid; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sülfonamid türevi olan kıvrım işeticilerden bi...

Difenilmetan nedir ne demek

Difenilmetan nedir Difenilmetan; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Anksiyolitik etkisi zayıf olan ve barbitüra...

Gametangiyum nedir ne demek

Gametangiyum nedir Gametangiyum; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Gamet meydana getiren herhangi bir yapı. Teknik teri...

Mahometan nedir ne demek

Mahometan nedir : Müslümanlık. Mahomet and the mountain : Muhammet ve dağ. Hz. muhammed dağa gidecek. Eğer dağ hz. muhammede gelmezse. [#Mahomet : Ha...

Metilsülfoksimetan nedir ne demek

Metilsülfoksimetan nedir Metilsülfoksimetan; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sülfür içeren unsurların yapı birimi ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim