Origin nedir English: In Russian, nouns of foreign origin generally don't succumb to integration. Turkish: Rusça'da yabancı kökenli isimler g...

 
 
 

Origin of replication nedir ne demek

Origin of replication nedir : Bir cismin ya da varlığın doğduğu ya da çıktığı yer. güneş dizgesinin kökeni büyük bir gaz bulutuydu. Mahreç. Menşe. Bir malın üret...

Country of origin of work nedir ne demek

Country of origin of work nedir : Taşra. Yöre. Bölge. Köy. Arazi. Kır. Taşraya ait. Ülke. Kırsal. Halk. Of : -dan. -in. -nin. Karşı. -den. Nin. İle ilgili. -nın. Li....

The origin of species nedir ne demek

The origin of species nedir English: We associate the name of Darwin with The Origin of Species. Turkish: Biz "Türlerin Kökeni" ile Darwin'in adını bağdaştı...

Certificate of origin nedir ne demek

Certificate of origin nedir : Kimlik. Sertifika. Bitirme belgesi. Ruhsat. Tasdikname. Bir oyuncunun resmi yarışmalara katılabilmesi için ayaktopu birliğince kend...

False name of origin nedir ne demek

False name of origin nedir : İki yüzlü. Yapmacık. Yalan. Uydurma. Sahte. Kalp. Haksız. Tümdengelimci bir dizgede yapılan çıkarım ya da ulaşılan vargıların önsay...

False signs of origin nedir ne demek

False signs of origin nedir : Sahte. Haksız. Göstermelik. Yalandan yapılan. Düzmece. Yapma. Tümdengelimci bir dizgede yapılan çıkarım ya da ulaşılan vargıların ö...

Good with fake origin nedir ne demek

Good with fake origin nedir : Uslu. Yararlı. Emin. Hayırlı. Dolu dolu. Çıkar. İyilik. Yarar. İyi. Hayır. With : Birlikte. İle. -lı. İle beraber. Canlı. İle ilgil...

Indication of origin nedir ne demek

Indication of origin nedir : Ölçüm. Emare. İndikasyon. Gösterge. Bulgu. Gösterme. İşaret. İz. Belirti. Of : Karşı. Hakkında. -li. İle ilgili. Nin. -dan. Li. -de...

Means origin nedir ne demek

Means origin nedir : Servet. Araç. Çare. Yöntem. Vesait. Vasıta. Gelir. Bir sonuca ulaşmak için kullanılan şey. Varlık. Para. Origin : Bir şeyin dayandı...

Sign of producing origin nedir ne demek

Sign of producing origin nedir : Burç. Sinema ve televizyon çalışmalarında yapım takımının sessizce anlaşması, belli işlerin başlama ve bitişlerinin, gerçekleştiril...

Usurpation of the mark of origin nedir ne demek

Usurpation of the mark of origin nedir : Yağma. Gasp. El koyma. Hükümet darbesi. Sebepsiz iktisap. Zorla alma. Gasp etme. Haksız iktisap. Başkasına ait bir mülkün haksız yo...

Vertical origin nedir ne demek

Vertical origin nedir : Düşey düzlem. Dik, dikey. Düşey doğru. Bilgisayar, fizik, jeoloji alanlarında kullanılır. Düşey katman. Tepede olan. Vertikal. Dike...

Original nedir English: Everyone listened and was very happy, thinking this wedding was both original and meaningful. Turkish: Herkes dinledi v...

Original brandname manufacturing nedir ne demek

Original brandname manufacturing nedir : Özgün. Yaratıcı. Özgün canlı. Gerçek. Asıl metin. El değmemiş. İlk. Organizatör. Esas. Manufacturing : Uydurmak. Hammaddelerin veya...

Original character nedir ne demek

Original character nedir : Bir şeyin ilk biçimi. Kaynak. Gerçek. Başlangıç. Esas. İlginç tip. Özgün canlı. Asıl metin. El değmemiş. Character : Sıfat. Özyapı....

Original contribution nedir ne demek

Original contribution nedir : İlk. Asıl. Orijinal. Başlangıç. Kaynak. Özgün. Organizatör. El değmemiş. Özgün canlı. Contribution : Bağış. Prim. Muavenet. Destek....

Original country nedir ne demek

Original country nedir : Orijinal. İlginç tip. Kaynak. Bir şeyin ilk biçimi. Özgün. Yaratıcı. Asıl metin. Asıl. Özgün canlı. Başlangıç. Country : Kır. [#Mem...

Original equipment manufacturer nedir ne demek

Original equipment manufacturer nedir : Bir şeyin ilk biçimi. Gerçek. Kaynak. El değmemiş. Özgün canlı. Asıl metin. Esas. Yaratıcı. Başlangıç. Equipment : Cihaz. Avadanlık...

Original file nedir ne demek

Original file nedir : Özgün canlı. Yaratıcı. İlk. Orijinal. Asıl metin. Başlangıç. İlginç tip. Asıl. El değmemiş. Esas. File : Kütük. Resmi işleme koymak...

Origin destination analysis nedir ne demek

Origin destination analysis nedir : Kök. Köken. Başnokta. Menşe. Bir cismin ya da varlığın doğduğu ya da çıktığı yer. güneş dizgesinin kökeni büyük bir gaz bulutuydu. ...

Origin of coordinates nedir ne demek

Origin of coordinates nedir : Bilgisayar, hukuk, fizik, kimya, uzay, iktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Başlangıç noktası. Kök. Başlangıç. Bir şeyin dayand...

Certificate of origin and health nedir ne demek

Certificate of origin and health nedir : Kimlik. İyi tanıklık, kapsadığı işlem ya da olayı onaylayan belge. Senet. İlmühaber. Oynama belgesi. Onay belgesi. Bir öğrenimi baş...

Pan european cumulation of origin system nedir ne demek

Pan european cumulation of origin system nedir : Yıkama tavası. Yassı kap. Tava. Eleştirmek. Her. Tavada pişirmek. Kafatası. Sert eleştiri yapmak. Tepsi. Tüm. European : Avrupa'ya ...

By origin nedir ne demek

By origin nedir : İkincil. Yan. Yakın. Takma. Tali. -e bakarak. Eve. Aşkına. Evde. Geçecek biçimde. Origin : Bir malın üretildiği yer. Başnokta. Köke...

Country of origin nedir ne demek

Country of origin nedir : Kırsal. Vatan. İl. Millet. Ulus. [#Yurt. Kır. Kırsal kesim. Taşraya özgü. Memleket. Of : -in. -den övünerek bahsetmek. -li. İle ilg...

False place of origin nedir ne demek

False place of origin nedir : Yapma. Hain. Kalp. Yapmacık. Hileli. İki yüzlü. Sadık olmayan. Haksız. Yalan. Uydurma. Place : Vermek (para). Bir cismin durduğu, b...

File origin nedir ne demek

File origin nedir : Törpülemek. Klasör. Dosya. Kayda geçirmek. Sıra. Fişlerin, kartların vb. bilgi gereçlerinin belli bir kural gereğince sıralanmaları...

Horizontal origin nedir ne demek

Horizontal origin nedir : Düz. Horizontal. Yerçekimi doğrultusuna dik düzlem. Yatay çizgi. Yatay. Ufka ait. Ufki. Yatay yerleştir. Bilgisayar, fizik alanları...

Mark of origin nedir ne demek

Mark of origin nedir : Etiket. Etki. Leke. Göstermek. Bir alanın, bir sözcüğün, bir öğenin ya da bir öbek gibi bir veri kümesinin başlangıcını ya da sonun...

Sign of manufacturing origin nedir ne demek

Sign of manufacturing origin nedir : Belirti. Bir şeyi belli etmek ya da başkalarından ayırmak için kullanılan biçim, çizgi ya da resim. İşaret vermek. Artı, eksi, köki...

Time of origin nedir ne demek

Time of origin nedir : Bir çağkuşağındaki katmanlı kayaçların oluş süresi. Vakit. Ayarlamak. Süre tutmak. -in zamanını ölçmek. Defa. Süre. Zamanlamak. Bel...

Usurper of mark of origin nedir ne demek

Usurper of mark of origin nedir : Gasıp. Gaspçı. Gaspedici. Gasp eden kimse. Zorla alan. Gaspeden kimse. Tahta hile ile geçen kimse. Zorla alan kimse. El koyan kimse...

Zero origin nedir ne demek

Zero origin nedir : Boş bir kümenin sayısı. Sıfır. Hiçlik. Mutlak sıfır noktası. Sıfır noktası. Sıfırlamak. Hiç. Yazının sıfır derecesi. Origin : Mahre...

Original binding nedir ne demek

Original binding nedir : El değmemiş. Organizatör. Esas. Kaynak. Özgün canlı. Bir şeyin ilk biçimi. Özgün. Asıl. Asıl metin. Binding : Bağlanma. Fizik, kimy...

Original capital nedir ne demek

Original capital nedir : Özgün. Orijinal. Bir şeyin ilk biçimi. Organizatör. Yaratıcı. Asıl. Esas. El değmemiş. Kaynak. Capital : Cezası ölüm olan. Kapital....

Original configuration nedir ne demek

Original configuration nedir : Özgün canlı. Yaratıcı. İlginç tip. Özgün. Bir şeyin ilk biçimi. Gerçek. Başlangıç. Organizatör. Esas. El değmemiş. Configuration : ...

Original copy nedir ne demek

Original copy nedir : [#Orijinal. İlginç tip. canlı. Bir şeyin ilk biçimi. İlk. Yaratıcı. Özgün. Organizatör. El değmemiş. Başlangıç. Copy : Kopya çekmek...

Original data type nedir ne demek

Original data type nedir : Başlangıç. Yaratıcı. İlk. Özgün. El değmemiş. Gerçek. Bir şeyin ilk biçimi. Asıl. İlginç tip. Data : Bilgi. Deneysel ölçümler ya da...

Original equipment manufacturing nedir ne demek

Original equipment manufacturing nedir : Asıl. İlginç tip. Yaratıcı. Özgün canlı. İlk. Orijinal. Başlangıç. Organizatör. Asıl metin. Equipment : Araç gereç. Avadanlık. Teçh...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim