Pool nedir English: Ali has been in the pool almost all morning. Turkish: Ali neredeyse bütün sabah havuzdaydı. English: Ali fell into the ...

 
 
 

Pool hall nedir ne demek

Pool hall nedir : Havuz. Ç.spor toto. Tröst kurmak. Tröst. Bilgisayar, eskrim, ekonomi alanlarında kullanılır. Aralarında karşılaşmalar yaparak, bir ...

Pool table nedir ne demek

Pool table nedir English: There's a pool table in Tom's basement. Turkish: Tom'un bodrum katında bir bilardo masası var. : Paylaşmak. Tröst. Teci...

Common pool resources nedir ne demek

Common pool resources nedir : Bayağı. Devletin ya da bir yerel yönetim biriminin genellikle bir köyün iyeliğinde bulunan ve tüm nüfusun yararlanmasına açık bulun...

Car pool nedir : Yolcu bölümü (balon veya zeplin). Vagonet. Motorlu veya motorsuz kara taşıma aracı. Yolcu taşıyan herhangi bir aracın bölmesi. Maki...

Dollar pool nedir ne demek

Dollar pool nedir : Dolar. Amerikan parası. Beş şilin (ingiliz ingilizcesi). Amerika birleşik devletleri, kanada, avustralya, etyopya, guayana, jamaika...

Evaporation pool nedir ne demek

Evaporation pool nedir : Sıvı halden gaz haline geçme. Tebahhur. Suyun veya diğer sıvı maddelerin gaz haline dönüşmesi, evaporasyon. Buğu. Uçup gitme. Buhar...

Gold pool nedir ne demek

Gold pool nedir : Yaldız. Altından yapılmış. Zenginlik. Altın sarısı. Altın rengi. Altın para. İktisat, jeoloji alanlarında kullanılır. Altın (simges...

Oil pool nedir : Uzun zincirli organik asitlerin gliserinle oluşturdukları sıvı ya da katı ester. sürtünmeyi azaltma görevi yapan çeşitli özdeklere ...

Olympic size swimming pool nedir ne demek

Olympic size swimming pool nedir : Olimpiyat. Olimpik. Olimpiya nehrine ait. Size : Bilgisayar, bilişim, madencilik alanlarında kullanılır. Tutkallamak. Sertleştirmek...

Paddling pool nedir ne demek

Paddling pool nedir : Kaba biçimlendirme. Dolgu maddesi. Ayaklarını suda oynatma. Pool : Bilgisayar, eskrim, ekonomi alanlarında kullanılır. Küme. Karı p...

Scratch pool nedir ne demek

Scratch pool nedir : Kaşınmak. Karalama. Kaşımak. Çekilmek. Filmin yüzünde, yabancı cisimlerden ya da filmin pürüzlü yerlere sürülmesinden oluşan, çizin...

Storage pool nedir ne demek

Storage pool nedir : Suni. Saklama. Ardiye vergini. Biriktirme. Depoya koyma. Depo. Ambar. Bellek. Bilgisayar, iktisat, sinema, televizyon alanlarında k...

Typing pool nedir ne demek

Typing pool nedir : Belirli bir tipin tüm çapraşık özelliklerini, bunu en iyi, en rahat, en inandırıcı yoldan yansıtabilecek kişiyle canlandırma. Dakti...

Warmed swimming pool nedir ne demek

Warmed swimming pool nedir : Isıtılmış. Isınmış. Swimming : Yüzüş. Sulu. Yüzücülük. Yüzme. Yüzme sporu. Uzun mesafe sualtı yüzüşü. Dönen (baş). Yüzmeye yarayan....

Poolability tests nedir ne demek

Poolability tests nedir : Denetim. Sınav. Deneme. Kriter. Maden eritme potası. Sert kabuk (böcek vb.). Deney. Test. Tahlil. Miyar. Poolability examples : Hav...

Pooled cross sectional and timeseries data nedir ne demek

Pooled cross sectional and timeseries data nedir : Birleştirmek. Toplanmış. Havuzlanmış. Karı paylaşmak. Para koymak. Tröst kurmak. Fon oluşturmak. Cross : Çarpı. Biyoloji, tarih ala...

Pooled estimator nedir ne demek

Pooled estimator nedir : Fon oluşturmak. Toplanmış. Birleştirmek. Havuzlanmış. Para koymak. Tröst kurmak. Karı paylaşmak. Estimator : Tahminci. Muhammin. Ta...

Pooled fully modified estimator nedir ne demek

Pooled fully modified estimator nedir : Birleştirmek. Toplanmış. Fon oluşturmak. Karı paylaşmak. Havuzlanmış. Tröst kurmak. Para koymak. Fully : Dört dörtlük. Tümüyle. İyi...

Pooled ml estimator nedir ne demek

Pooled ml estimator nedir : Karı paylaşmak. Birleştirmek. Toplanmış. Tröst kurmak. Havuzlanmış. Fon oluşturmak. Para koymak. Estimator : Tahmin aracı. Keşifçi....

Pool configuration nedir ne demek

Pool configuration nedir : Bir araya getirmek. Gölcük. Tecimde yarışıma yer vermemek amacıyla mal ederlerini saptayan tecimsel birlik. birkaç yapımcı kuruluşu...

Pool funds nedir ne demek

Pool funds nedir : Toplanmak. Fon oluşturmak. Havuz. Ekip. Para koymak. Ortaya konan para. Bilgisayar, eskrim, ekonomi alanlarında kullanılır. Birlik....

Pool quota nedir ne demek

Pool quota nedir : Gölcük. Paylaşmak. Birlik oluşturmak için para koymak. Havuz. Tröst. Para koymak. Birlik. Toplanmak. Birleştirmek. Fon oluşturmak. ...

Car pool lane nedir ne demek

Car pool lane nedir : Kabin. Binit. Oto. Patlamalı, içten yanmalı, elektrikli bir motor ya da gaz türbiniyle devinen taşıt. Vagonet. Araba. İngiltere'de ...

Mercury pool cathode nedir ne demek

Mercury pool cathode nedir : Uzay, jeoloji alanlarında kullanılır. Cıva. Merkür. Ticaret tanrısı (mitoloji terimi). Ticaret tanrısı. Civa. Utarit. Dokuz büyük g...

Deed pool nedir ne demek

Deed pool nedir : İş. Belge. Belgit. Senet. Cesaretli davranış. Edim. Amel. Hareket. Fiil. Kahramanlık. Pool : Ç.spor toto. Küme. Gölcük. Ekip. Fon o...

Edge of the pool nedir ne demek

Edge of the pool nedir English: Ali walked to the edge of the pool. Turkish: Ali havuzun kenarına yürüdü. : Kenar çizgisi. Keskin kenar. Uç. Kenarların...

Gene pool nedir ne demek

Gene pool nedir : Kromozomlarda bulunan ve kalıtsal karakterlerin bir dölden diğer döle taşınması, karakterlerin gelişmesi ve tayiniyle ilgili olan k...

Media pool nedir ne demek

Media pool nedir : Araçlar. Basın. Ortalama. Orta. Radyo. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Matbuat. Medya. Ortam. Taşıyıcılar. Pool : Fon o...

Olympic pool nedir ne demek

Olympic pool nedir : Olimpik. Olimpiyat. Olimpiya nehrine ait. Pool : Birlik oluşturmak için para koymak. Paylaşmak. Birleştirmek. Ç.spor toto. Tecimde ...

Open air swimming pool nedir ne demek

Open air swimming pool nedir : Kısık olmayan (ses). Açılmak. Yarılmak. Fora etmek. Genişletmek. Karara bağlanmamış. Deşmek. İçten. Bilgisayar, gitar alanlarında k...

Printing pool nedir ne demek

Printing pool nedir : Tab. Bası. Basım. Bir yapıttan çok sayıda yapıt sayısı elde etme. Baskıcılık. Tab etme. Baskı. Kağıt, kumaş vb. üzerine birtakım ka...

Snooker pool nedir ne demek

Snooker pool nedir : Zor duruma sokmak. Bir çeşit bilardo. Bir tür bilardo. Değişik renkli topla delikli masada oynanan bir tür bilardo oyunu. Belaya so...

Swimming pool nedir ne demek

Swimming pool nedir English: Finish cleaning of the swimming pool and the boss will pay you. Turkish: Yüzme havuzunu temizlemeyi bitir ve patron san...

Wading pool nedir ne demek

Wading pool nedir : Suda yürümek. Çamurda yürüme. Yürüyerek geçmek. Çamurda yürümek. Zorla ilerlemek. Pool : Birlik. Tecimde yarışıma yer vermemek amac...

Poolability examples nedir ne demek

Poolability examples nedir : İbret. Ders. Örnekler. Misal. Örnek. Poolability tests : Havuzlanabilirlik sınamaları. Sözcükler, direkt olarak Poolability example...

Pooled nedir English: We really shouldn't have carpooled with Tom. Turkish: Gerçekten Tom'la sırayla araba kullanma anlaşması yapmamalıydık. ...

Pooled cross sectional data nedir ne demek

Pooled cross sectional data nedir : Birleştirmek. Havuzlanmış. Toplanmış. Fon oluşturmak. Karı paylaşmak. Para koymak. Tröst kurmak. Cross : Kesişmek. Haç. Çarpı. Kesi...

Pooled fm estimator nedir ne demek

Pooled fm estimator nedir : Para koymak. Birleştirmek. Toplanmış. Tröst kurmak. Havuzlanmış. Karı paylaşmak. Fon oluşturmak. Fm : Bir dalganın frekansının modü...

Pooled maximum likelihood estimator nedir ne demek

Pooled maximum likelihood estimator nedir : Karı paylaşmak. Birleştirmek. Havuzlanmış. Toplanmış. Fon oluşturmak. Tröst kurmak. Para koymak. Maximum : Maksimum. İşlev değerini...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim