Purchase nedir English: I paid for the purchase in cash. Turkish: Alım için peşin ödedim. English: I want to know if you will refund the full p...

 
 
 

Purchase book nedir ne demek

Purchase book nedir : Kazanmak. Satın almak. Kaldıraçla kaldırmak. Tecimsel olsun ya da olmasın bir nesneyi alıp verme işlemi. Alışveriş. Satın alma. Eld...

Purchase cost nedir ne demek

Purchase cost nedir : Alım. Satın almak. Alışveriş. Satın alma. Kaldıraçla kaldırmak. Ele geçirmek. Elde etmek. Satın alma yapmak. Kazanmak. Manivela ile...

Purchase discount nedir ne demek

Purchase discount nedir : Alım. Manivela ile çekmek. Satın alma yapmak. Alışveriş. Kazanmak. Elde etmek. Satın almak. Satın alma. Kaldıraçla kaldırmak. Disco...

Purchase invoice of broker nedir ne demek

Purchase invoice of broker nedir : Alım. Satın alma yapmak. Elde etmek. Satın almak. Tecimsel olsun ya da olmasın bir nesneyi alıp verme işlemi. Kaldıraçla kaldırmak....

Purchase on account nedir ne demek

Purchase on account nedir : Satın alma yapmak. İştira yapmak. Tecimsel olsun ya da olmasın bir nesneyi alıp verme işlemi. Kaldıraçla kaldırmak. Satın alma. Man...

Purchase on instalments nedir ne demek

Purchase on instalments nedir : Tecimsel olsun ya da olmasın bir nesneyi alıp verme işlemi. Elde etmek. Satın alma yapmak. Kaldıraçla kaldırmak. Alım. İştira yapma...

Purchase pattern nedir ne demek

Purchase pattern nedir : Alım. Manivela ile çekmek. İştira yapmak. Tecimsel olsun ya da olmasın bir nesneyi alıp verme işlemi. Satın alma yapmak. Kazanmak. ...

Purchase price nedir ne demek

Purchase price nedir English: I want to know if you will refund the full purchase price. Turkish: Tam satın alma bedelini geri ödeyip ödemeyeceğinizi...

Additional motor vehicles purchase tax nedir ne demek

Additional motor vehicles purchase tax nedir : Ek. Ekstra. İlave edilen. Eklenilen. Katma. Yedekli. Biraz daha. İlaveten. Fazladan. İlave. Motor : Makine. Otomobil. Araç. Fizik, ...

Motor vehicles purchase tax nedir ne demek

Motor vehicles purchase tax nedir : Araç. Taşıt. Otomobil. Hareket ettirici. Motor. Çeşitli biçimlerdeki erkeyi mekanik erkeye çeviren aygıt. (daha çok elektrik motoru...

Bargain purchase nedir ne demek

Bargain purchase nedir : Karşılık (pol.). Teklif (pol.). Uzlaşma. Anlaşma. Teklif. Pazarlık. Kelepir. Uyuşmak. Anlaşmak. Değiş tokuş etmek. Purchase : İştir...

Cash purchase nedir ne demek

Cash purchase nedir : Mal alınırken parasının ödenmesi. Tahsil etmek. Ödenili. Bozdurmak. Elde tutulan ve ödemelerde anında kullanılabilen para. Bozmak. ...

Cooperative purchase nedir ne demek

Cooperative purchase nedir : Yardıma hazır. Yardımsever. Kooperatif. İşbirliği yapmak isteyen. Müşterek. İşbirliği. Elbirliğiyle yapılan. Ortaklarının belirli i...

Hire purchase nedir ne demek

Hire purchase nedir : (ücret vererek) tutmak. Ücretle çalıştırmak. Ücret. Ücretle tutmak. Belirli bir nesnenin bilinen bir süre için gerçek ve tüzel kişi...

Quantity purchase nedir ne demek

Quantity purchase nedir : Sayı. Nesneler ve olaylarla ilgili ölçülebilir özellikler, anlamdaş tutar. Kemiyet. Bolluk. Nicelik. Kelimedeki seslerin veya hecel...

Tie in purchase nedir ne demek

Tie in purchase nedir : Berabere kalmak. Sınırlamak. Kravat. Ayakbağı. Eşit oy almak. Evlendirmek. Bağlantı. Bağ. İlişki. Bağlamak. In : İçinde. İçeri. Da....

Purchaser nedir ne demek

Purchaser nedir purchaser : Gönüllü alıcı. İstemli alıcı. Bir varlığı kendi isteğiyle satın alan kimse. Purchasers : Alıcı. Müşteri. bank : Amir bank...

Purchasers bank nedir ne demek

Purchasers bank nedir : Alıcı. Müşteri. Bank : Para ve para gibi geçerli olan tecimsel belgitler üzerinde işlem yapan tecim kuruluşu. yatırım kabul eden, k...

Voluntary purchaser nedir ne demek

Voluntary purchaser nedir : Fahri. Özgür iradeli. İsteyerek yapılan. İstençli. Serbest. Kasıtlı. İradi. İstemli hareket. Kendiliğinden yapılan. İstemli. Purcha...

Purchase accounts nedir ne demek

Purchase accounts nedir : Satın alma. Kaldıraçla kaldırmak. Manivela ile çekmek. Alım. İştira yapmak. Elde etmek. Satın alma yapmak. Alışveriş. Satın almak. ...

Purchase and sale of patents nedir ne demek

Purchase and sale of patents nedir : Manivela ile çekmek. Satın alma. Alışveriş. Elde etmek. Satın alma yapmak. Ele geçirmek. İştira yapmak. Kaldıraçla kaldırmak. Tecim...

Purchase budget nedir ne demek

Purchase budget nedir : Kazanmak. Alım. Satın almak. Alışveriş. İştira yapmak. Manivela ile çekmek. Kaldıraçla kaldırmak. Ele geçirmek. Elde etmek. Budget ...

Purchase cost accounting nedir ne demek

Purchase cost accounting nedir : Elde etmek. Tecimsel olsun ya da olmasın bir nesneyi alıp verme işlemi. Kaldıraçla kaldırmak. Kazanmak. Satın alma. Satın alma yapm...

Purchase invoice nedir ne demek

Purchase invoice nedir : Elde etmek. İştira yapmak. Alım. Satın alma. Manivela ile çekmek. Alışveriş. Kaldıraçla kaldırmak. Tecimsel olsun ya da olmasın bir...

Purchase money nedir ne demek

Purchase money nedir : Kazanmak. Ele geçirmek. Satın almak. Satın alma yapmak. Manivela ile çekmek. Elde etmek. Alışveriş. Kaldıraçla kaldırmak. İştira ya...

Purchase on credit nedir ne demek

Purchase on credit nedir : Alım. Satın alma. Satın alma yapmak. Satın almak. Tecimsel olsun ya da olmasın bir nesneyi alıp verme işlemi. İştira yapmak. Alışve...

Purchase order nedir ne demek

Purchase order nedir : Tecimsel olsun ya da olmasın bir nesneyi alıp verme işlemi. Alım. Satın alma yapmak. Ele geçirmek. Satın almak. Kazanmak. Manivela ...

Purchase power nedir ne demek

Purchase power nedir : Satın almak. Kazanmak. Alım. [#[#alış Alışveriş]. Satın alma. Satın alma yapmak. İştira yapmak. Tecimsel olsun ya da olmasın bir ne...

Purchase tax nedir ne demek

Purchase tax nedir : Alım. Alışveriş. Ele geçirmek. Kazanmak. İştira yapmak. Elde etmek. Satın almak. Manivela ile çekmek. Kaldıraçla kaldırmak. Tax : Y...

Customize your purchase order nedir ne demek

Customize your purchase order nedir : İhtiyaca göre düzenlemek veya ayarlamak. Müşteriye uydurmak. Uyarlamak. Müşteriye uyarlamak. İhtiyaca göre düzenlemek. Müşteri iste...

Real estate purchase tax nedir ne demek

Real estate purchase tax nedir : Harbi. Cidden. Bilgisayar, sosyoloji alanlarında kullanılır. Hakiki. Asıl. Sahici. Gerçek. Gerçekten. Sahiden. Real (finlandiya ter...

Buy on hire purchase nedir ne demek

Buy on hire purchase nedir : İnanmak. Yutmak. Satın almak. Kabul etmek. On : Devrede. Yönünde. Makbul. Açık. Esnasında. Olmakta olan. Üstünde. E doğru. İle. Yan...

Compulsory purchase nedir ne demek

Compulsory purchase nedir : Cebri. Yükümlü. Zorlama. Zorlayıcı. Mecburi. Zorunlu. Purchase : Alım. Elde etmek. Tecimsel olsun ya da olmasın bir nesneyi alıp ve...

Counter purchase nedir ne demek

Counter purchase nedir : Gelen tanecikleri tek tek sayan araç. Karşılıkta bulunmak. Sayıcı. Sayaç. Sayma amacıyla kullanılan herhangi bir yazmaç. Aykırı. Ka...

Option to purchase nedir ne demek

Option to purchase nedir : Şık. Bilgisayar, iktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Borsaya ilişkin süreli işlemlerde özen payı ödeyerek işlemden cayma ya da...

Support purchase nedir ne demek

Support purchase nedir : Tel tutucu. Mesnetlemek. Yardımcı rolde oynamak. Kanıtlamak. Bakmak. Üçayak. Destek çubuğu. Israr etmek. Para yardımı yapmak. Kuvve...

Purchased nedir ne demek

Purchased nedir English: I purchased one bag. Turkish: Ben bir çanta aldım. English: I purchased the goods for half price. Turkish: Eşyalar...

Purchasers nedir ne demek

Purchasers nedir bank : Dışalımcının talimatıyla dışsatımcı lehine akreditif açan banka. Amir banka. Voluntary purchaser : Bir varlığı kendi isteğiyle...

Purchases nedir ne demek

Purchases nedir English: Online purchases have increased fifteen percent over last year. Turkish: Çevrim içi alımlar son bir yılda yüzde on beş ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim