Radar nedir Radar; kökeni ingilizce dilinden gelmektedir. "Radar" ile ilgili cümle örnekleri Radar, uzaktaki nesneleri radyo dalgalarının yansıma...

 

Radar axis labels nedir ne demek

Radar axis labels nedir Radar : Taşıt gibi nesnelerin varlığını ve mesafesini saptama sistemi. Radar. Axis : Eksen kemiği. Bir şeyin etrafında döndüğü merkez...

Radar beam nedir ne demek

Radar beam nedir Radar : Radar. Taşıt gibi nesnelerin varlığını ve mesafesini saptama sistemi. Beam : Yere düşey iki dikme arasında, yüksekliği ayarla...

Radar chart nedir ne demek

Radar chart nedir Radar : Radar. Taşıt gibi nesnelerin varlığını ve mesafesini saptama sistemi. Chart : Harita. Plan yapmak. Haritasını çizmek. Gösterm...

Radar coverage nedir ne demek

Radar coverage nedir Radar : Radar. Taşıt gibi nesnelerin varlığını ve mesafesini saptama sistemi. Coverage : Yayın alanı. Sigorta miktarı. Olay kaydı. Si...

Radar deception nedir ne demek

Radar deception nedir Radar : Taşıt gibi nesnelerin varlığını ve mesafesini saptama sistemi. Radar. Deception : Kandırma. Utanç. Dalavere. Aldatma. Hile. A...

Radar group nedir ne demek

Radar group nedir Radar : Radar. Taşıt gibi nesnelerin varlığını ve mesafesini saptama sistemi. Group : Her öğenin tersini ve öteki öğelerle birleşkesi...

Radar intercept officer nedir ne demek

Radar intercept officer nedir Radar : Taşıt gibi nesnelerin varlığını ve mesafesini saptama sistemi. Radar. Intercept : Tutmak. Yolunu kesip durdurmak. Keşi. Yol k...

Radar operator nedir ne demek

Radar operator nedir Radar : Radar. Taşıt gibi nesnelerin varlığını ve mesafesini saptama sistemi. Operator : Alıcıyı doğrudan doğruya çalıştıran ve yönet...

Radar range nedir ne demek

Radar range nedir Radar : Taşıt gibi nesnelerin varlığını ve mesafesini saptama sistemi. Radar. Range : Menzil. Uzanmak. Sıralanmak. Canlıda, yüksek en...

Radar scanner nedir ne demek

Radar scanner nedir Radar : Taşıt gibi nesnelerin varlığını ve mesafesini saptama sistemi. Radar. Scanner : Tarayıcı. Skanner. Tarama cihazı. Skenır. Rad...

Radar screen nedir ne demek

Radar screen nedir Radar : Taşıt gibi nesnelerin varlığını ve mesafesini saptama sistemi. Radar. Screen : Bir oyunda konunun ana parçalarından her biri....

Radar signal nedir ne demek

Radar signal nedir Radar : Taşıt gibi nesnelerin varlığını ve mesafesini saptama sistemi. Radar. Signal : İm. Bilgisayar, bilişim, fizik, madencilik, si...

Radar station nedir ne demek

Radar station nedir Radar : Radar. Taşıt gibi nesnelerin varlığını ve mesafesini saptama sistemi. Station : Atamak. Vaziyet. Karakol. Tayin etmek. Bir bi...

Radar trap nedir ne demek

Radar trap nedir Radar : Taşıt gibi nesnelerin varlığını ve mesafesini saptama sistemi. Radar. Trap : Ağına düşürmek. Pissu döşemindeki kokuların bina...

Airborne fire control radar set nedir ne demek

Airborne fire control radar set nedir Fire : Ateşe vermek. Soruvermek. Ateşlemek. İşten atmak. Ateş almak. Yakmak. Odun, kömür, yağ gibi ördeklerin yanması ile ısı ve ışığ...

Format radar group nedir ne demek

Format radar group nedir Format : Format atmak. Sayfa düzeni. Soruların biçimsel özellikleri, dile getirilişi, dizisi, geçişleri ve özel eylem simgeleriyle bi...

Simple radar chart nedir ne demek

Simple radar chart nedir Simple : Olağan. Budala. Süssüz. Karmaşık olmayan. Yalın. Katışıksız. Toy. Kocakarı ilacı. Yapması kolay. Radar : Radar. Taşıt gibi n...

Acquisition radar nedir ne demek

Acquisition radar nedir Acquisition : Yakalama. İktisap. Edinim. Edinme. Edinti. Dermede yer alması uygun görülen her türlü gereci, satın alma, bağış ya da d...

Air position indicating radar nedir ne demek

Air position indicating radar nedir Air : Hafif rüzgar. Genel durum. Tenek. Gösteriş yapmak. Yeryuvarını saran uçun ve uçuk katmanın oluşturduğu akışkan ortam. Teneklend...

Radar absorbent material nedir ne demek

Radar absorbent material nedir Radar : Radar. Taşıt gibi nesnelerin varlığını ve mesafesini saptama sistemi. Absorbent : Sogurgan. Sucul. Fizik, kimya alanlarında k...

Radar altimeter nedir ne demek

Radar altimeter nedir Radar : Taşıt gibi nesnelerin varlığını ve mesafesini saptama sistemi. Radar. Altimeter : Uçağın yerden yüksekliğini gösteren alet. İ...

Radar beacon nedir ne demek

Radar beacon nedir Radar : Radar. Taşıt gibi nesnelerin varlığını ve mesafesini saptama sistemi. Beacon : Radyofar. İşaret. Alandaki işaret ışıkları. İş...

Radar camouflage nedir ne demek

Radar camouflage nedir Radar : Radar. Taşıt gibi nesnelerin varlığını ve mesafesini saptama sistemi. Camouflage : Kamuflaj. Kılıfına uydurmak. Maskelemek. K...

Radar chart autoformat nedir ne demek

Radar chart autoformat nedir Radar : Radar. Taşıt gibi nesnelerin varlığını ve mesafesini saptama sistemi. Chart : Planlamak. Taslağını çıkarmak. Plan yapmak. Çiz...

Radar cross section nedir ne demek

Radar cross section nedir Radar : Radar. Taşıt gibi nesnelerin varlığını ve mesafesini saptama sistemi. Cross : Biyoloji, tarih alanlarında kullanılır. Borudan...

Radar display nedir ne demek

Radar display nedir Radar : Taşıt gibi nesnelerin varlığını ve mesafesini saptama sistemi. Radar. Display : Sergilemek. Sergileme. Gösteri. Gözler önüne ...

Radar intelligence nedir ne demek

Radar intelligence nedir Radar : Radar. Taşıt gibi nesnelerin varlığını ve mesafesini saptama sistemi. Intelligence : Olayları bağımsız olarak düşünebilme, ye...

Radar jammer nedir ne demek

Radar jammer nedir Radar : Taşıt gibi nesnelerin varlığını ve mesafesini saptama sistemi. Radar. Jammer : İşaret karıştırıcı. Sinyal bozucu. Parazit yap...

Radar pulse nedir ne demek

Radar pulse nedir Radar : Radar. Taşıt gibi nesnelerin varlığını ve mesafesini saptama sistemi. Pulse : Değeri genellikle değişmez olan bir nicelikte o...

Radar reconnaissance nedir ne demek

Radar reconnaissance nedir Radar : Radar. Taşıt gibi nesnelerin varlığını ve mesafesini saptama sistemi. Reconnaissance : Arama. Keşif. Radar absorbent material...

Radar scope nedir ne demek

Radar scope nedir Radar : Radar. Taşıt gibi nesnelerin varlığını ve mesafesini saptama sistemi. Scope : İncelemek. Saha. Olağan sinema görüntülüğünden ...

Radar set nedir ne demek

Radar set nedir Radar : Taşıt gibi nesnelerin varlığını ve mesafesini saptama sistemi. Radar. Set : Dönem. Önce taslakta, sonra da makette hazırlanan...

Radar signature nedir ne demek

Radar signature nedir Radar : Radar. Taşıt gibi nesnelerin varlığını ve mesafesini saptama sistemi. Signature : İmza. Tanıtım müziği. İmza atma. İmzalama. ...

Radar tracking nedir ne demek

Radar tracking nedir Radar : Taşıt gibi nesnelerin varlığını ve mesafesini saptama sistemi. Radar. Tracking : Kerning. Takip. Bilgisayar, ekonomi, sinema,...

Radar warning receiver nedir ne demek

Radar warning receiver nedir Radar : Radar. Taşıt gibi nesnelerin varlığını ve mesafesini saptama sistemi. Warning : Öğüt. Dikkat çekme. Bir disiplin suçu işlemiş...

For radar axis labels nedir ne demek

For radar axis labels nedir For : Zira. Yerine. Adına. Dair. -e elverişli. Nedeniyle. Olarak. Şerefine. -dir. Radar : Taşıt gibi nesnelerin varlığını ve mesafesi...

Semi active radar homing nedir ne demek

Semi active radar homing nedir Semi : Yarı erekte. Yarım. Tek duvarla bitişik müstakil ev. Yarı. Kısmen. Tır kamyonu. Tır. Active : Tepkileşimlerde etkinliği önde g...

Acquisition and tracking radar nedir ne demek

Acquisition and tracking radar nedir Acquisition : Şirket alımı. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Elde edilen şey. Kütüphaneye yeni gelen kitap. Bir alacak veya b...

Aerodrome control radar nedir ne demek

Aerodrome control radar nedir Aerodrome : Hangar. Havaalanı için kullanılan eski bir terim. Hava meydanı. Ayrodrom. Uçuş iniş pisti. Küçük havaalanı. Küçük tenekal...

Sosyal Medya'da paylaş