Repair nedir English: Can you repair these shoes? Turkish: Bu ayakkabıları tamir edebilir misin? English: Can you repair it? Turkish: Onu onarabilir misin? English: Ali knows how to repair computers. Turkish: Ali bilgisa...

 
 
 

Repair kit nedir ne demek

Repair kit nedir : Telafi etmek. Yapmak. Sinema ve televizyon araçlarının, donatımının bozulmamasını, düzgün işlemesini sağlamak amacıyla gerekli işleri yerine getirme. Düzeltmek. Çekilmek. Gidermek. Gitmek. Tamir etmek. Zararını ödemek. Y...

Repair shop nedir ne demek

Repair shop nedir : Zararını ödemek. Gitmek. Bakım. Onarım. Bilgisayar, madencilik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Telafi etmek. Yamamak. Yapmak. Onarmak. Sinema ve televizyon araçlarının, donatımının bozulmamasını, düzgün işlem...

Repair the file or folder nedir ne demek

Repair the file or folder nedir : Çekilmek. Tamir etmek. Yamamak. Düzeltmek. Gitmek. Kalafatlamak. Gidermek. Onarım. Yapmak. Onarmak. The : Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan betimleyici (gramer). Belli ...

Repairable nedir ne demek

Repairable nedir : Tamir edilemez. Islah edilemez veya sağaltılamaz. Onarılamaz. Düzeltilemez. Telafisi imkansız. Repair automaticaly : Otomatik onarım. [#Repair enzyme : Tamir enzimi. Çift dna ipliğinde kopmuş tek iplik ya da herhangi bir...

Repairer nedir repairer : Bisikletçi. Bisiklet tamircisi. Shoe repairer : Ayakkabı tamircisi. repairer : Saat tamircisi. Repairers : Tamirciler. : Tamir görmüş. Onarılmış. Repair the file or folder : Dosyayı veya klasörü onar. [#Repair a...

Repairing nedir ne demek

Repairing nedir English: Ali is good at repairing watches. Turkish: Ali saatleri onarmada iyidir. English: I spent three hours repairing the car. Turkish: Arabayı tamir ederek üç saat geçirdim. English: I'm repairing the house. ...

Repairmen nedir ne demek

Repairmen nedir : Onarım. Repairman : Onarıcı. Onarımcı. Tamirci. Tamiratçı. Bakım işçisi. [#Repair automaticaly : Otomatik onarım. Repair enzyme : Tamir enzimi. Çift dna ipliğinde kopmuş tek iplik ya da herhangi bir şekilde zarar görmüş ...

Repairs nedir English: How long will the repairs take? Turkish: Onarımlar ne kadar sürecek? English: He repairs his own car. Turkish: O kendi arabasını tamir eder. English: He repairs machines in Germany. Turkish: O, Alma...

Repair automaticaly nedir ne demek

Repair automaticaly nedir : Zararını ödemek. Gidermek. Gitmek. Yapmak. Sinema ve televizyon araçlarının, donatımının bozulmamasını, düzgün işlemesini sağlamak amacıyla gerekli işleri yerine getirme. Tamir. Bakım. Yamamak. Tamir etmek. Düzeltmek. Re...

Repair enzyme nedir ne demek

Repair enzyme nedir : Telafi etmek. Yapmak. Sinema ve televizyon araçlarının, donatımının bozulmamasını, düzgün işlemesini sağlamak amacıyla gerekli işleri yerine getirme. Bakım. Gitmek. Onarmak. Düzeltmek. Gidermek. Kalafatlamak. Yamamak. En...

Repair pit nedir ne demek

Repair pit nedir : Tamirat. Düzeltmek. Onarmak. Çekilmek. Yapmak. Bilgisayar, madencilik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Onarım. Tamir etmek. Zararını ödemek. Telafi etmek. Pit : Sekonder hücre duvarında derinlikleri, genişlikl...

Repair the error nedir ne demek

Repair the error nedir : Onarmak. Düzeltmek. Sinema ve televizyon araçlarının, donatımının bozulmamasını, düzgün işlemesini sağlamak amacıyla gerekli işleri yerine getirme. Bakım. Zararını ödemek. Tamir etmek. Telafi etmek. Yamamak. Gidermek. Ya...

Repair time nedir ne demek

Repair time nedir : Onarım. Tamir etmek. Tamirat. Bilgisayar, madencilik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Tamir. Gidermek. Kalafatlamak. Çekilmek. Düzeltmek. Telafi etmek. Time : Saat tutmak. Tempo tutmak. Kurmak. Kez. Bilgisayar...

Repaired nedir English: Have you ever repaired a TV? Turkish: Hiç bir TV tamir ettin mi? English: Ali repaired my watch for me. Turkish: Ali benim için saatimi onardı. English: Ali repaired his clock. Turkish: Ali saatini ...

Repairers nedir ne demek

Repairers nedir repairer : Bisiklet tamircisi. Bisikletçi. Shoe repairer : Ayakkabı tamircisi. repairer : Saat tamircisi. Repairer : Onarımcı. Tamirci. : Tamir görmüş. Onarılmış. Repair automaticaly : Otomatik onarım. [#Repair the error :...

Repairman nedir ne demek

Repairman nedir English: The repairman is working in the corridor. Turkish: Tamirci koridorda çalışıyor. : Tamirci. Tamirciler. Repairment : Onarım. [#Repair automaticaly : Otomatik onarım. Repair enzyme : Çift dna ipliğinde kopmuş t...

Repairment nedir ne demek

Repairment nedir : [#Tamirci. Tamirciler. Repairman : Bakım işçisi. Tamirci. Onarıcı. Onarımcı. [#Repair automaticaly : Otomatik onarım. Repair enzyme : Çift dna ipliğinde kopmuş tek iplik ya da herhangi bir şekilde zarar görmüş kısımları ...

Repairs and maintenance nedir ne demek

Repairs and maintenance nedir : Onarımlar. [#Tamirat. And : Ayrıca. De. Daha sonra. İle. Ve bu yüzden. Ve. Üstelik. Da... da... ya da de... de. Da. Bir de. : Savunma. Bir araç ya da aygıtın düzgün çalışması, uzun ömürlü olması için yapılması gereken iş...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim