Shadow nedir English: He was only a shadow of his former self. Turkish: O, kendi gölgesinden başka bir şey değildi. English: Beyond the shado...

 
 
 

Shadow chancellor nedir ne demek

Shadow chancellor nedir : Gölgelemek. Gölgesi olmak. Hüzün. Karartmak. Gölgesi gibi izlemek. Bilgisayar, uzay, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Kor...

Shadow column instrument nedir ne demek

Shadow column instrument nedir : Tasavvur etmek. Ruh. Karanlık. İzlemek. Gölge gibi takip etmek. Gölge gibi takibetmek. Bir çevirim sırasında, çevirimi gerçekleştir...

Shadow factor nedir ne demek

Shadow factor nedir : İzlemek. Koruma. Karanlık. Peşinden ayrılmamak. Gölge gibi takibetmek. Nebze. Bilgisayar, uzay, sinema, televizyon alanlarında kull...

Shadow forth nedir ne demek

Shadow forth nedir : Bilgisayar, uzay, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Gölge gibi takip etmek. Gözetlemek. Hayalet. İzlemek. Gizlice izlemek....

Shadow log nedir ne demek

Shadow log nedir : Gölgesiyle örtmek. Gölgesi olmak. Karartmak. Bir gökcisminin güneş ışığını engellemesinden ileri gelen ışıksız uzay parçası. Koruma...

Shadow mask tube nedir ne demek

Shadow mask tube nedir : Hayal etmek. Gölgelemek. Zerre. Gizlice takip etmek. Gölgesiyle örtmek. Ruh. Nebze. Koruma. Karartmak. Bozmak. Mask : Saydam resim ...

Shadow of a doubt nedir ne demek

Shadow of a doubt nedir English: Beyond the shadow of a doubt, this is the best. Turkish: Bir şüphe gölgesi ötesinde, bu en iyisidir. : Nebze. Peşinden ...

Shadow out nedir ne demek

Shadow out nedir : Gizlice izlemek. Hayalet. Bir çevirim sırasında, çevirimi gerçekleştiren kişilerin ve donatımın, istenmediği halde görüntü çerçeves...

Shadow play nedir ne demek

Shadow play nedir : Koruma. Karartmak. Gölgelemek. Gölge. Belli etmek. Ruh. Çalışma gölgesi. Gölgesi gibi takip etmek. Gizlice takip etmek. Hüzün. Play...

Shadow prices nedir ne demek

Shadow prices nedir : Eser. Gölge gibi takibetmek. Gölgelemek. Gizlice izlemek. Tasavvur etmek. Gizlice takip etmek. Himaye. İzlemek. Gölgesi gibi takip ...

Shadow ram nedir ne demek

Shadow ram nedir : Gizlice izlemek. İz. Ruh. Gölgelemek. Gölgesi gibi izlemek. Gölge gibi takibetmek. Belli etmek. Gölgesi olmak. Bir çevirim sırasınd...

Shadow theatre nedir ne demek

Shadow theatre nedir : Gölgesiyle örtmek. Gizlice takip etmek. Gölgesi gibi izlemek. Koruma. Keder. Gözetlemek. Bilgisayar, uzay, sinema, televizyon alanl...

Beyond a shadow of doubt nedir ne demek

Beyond a shadow of doubt nedir : Ahiret. -in ötesinde. Götürmez. Öteye. Haricinde. Den öte. Ötesine. Ötesindekiler. -den öte. Ötesinde. A : (herhangi) bir. Pek iyi....

Cast a shadow upon nedir ne demek

Cast a shadow upon nedir : Rol dağıtmak. Bir oyunda canlandırılacak ya da gösterilecek kişilerin hangi oyuncular tarafından oynanacağını gösterme işlemi. Rol ...

Valley of the shadow of death nedir ne demek

Valley of the shadow of death nedir : Karalarda, akarsu aşındırmasıyle biçimini almış, bir yöne doğru eğimli uzunluğuna çukurluk. Vadi. İçinde akarsu yataklarının bulund...

Acoustical shadow nedir ne demek

Acoustical shadow nedir : Akustik. Sesle ilgili. İşitme ile ilgili. Sesi azaltan. Shadow : Bozmak. Çalışma gölgesi. Gölgelendirmek. Gözetlemek. Bir gökcismin...

Be worn to a shadow nedir ne demek

Be worn to a shadow nedir : Berylliumb (berilyum). -dır. Mal olmak. Kalmak. Bulunmak. Var olmak. -dir. Anlamına gelmek. -dı. Alaşımların hazırlanmasında kullan...

Cast a shadow nedir ne demek

Cast a shadow nedir : Bir oyunda canlandırılacak ya da gösterilecek kişilerin hangi oyuncular tarafından oynanacağını gösterme işlemi. Rol dağıtmak. Rol ...

Drop shadow nedir ne demek

Drop shadow nedir : İlişkisini kesmek. Düşme. Dalmak. Görüşmemek. Alçalmak. Söyleyememek (harf). Çıkarmak. Düşürmek. Damlatmak. Öldürmek. Shadow : Bilg...

Shadow cabinet nedir ne demek

Shadow cabinet nedir : Peşinden ayrılmamak. Hüzün. Hayal etmek. Bir gökcisminin güneş ışığını engellemesinden ileri gelen ışıksız uzay parçası. Koruma. Gö...

Shadow cell nedir ne demek

Shadow cell nedir : Keder. Peşinden ayrılmamak. Gizlice takip etmek. Zerre. Gölge. Karartmak. Tasavvur etmek. Eser. Bir çevirim sırasında, çevirimi ger...

Shadow color nedir ne demek

Shadow color nedir : Gölgesi gibi takip etmek. Gizlice takip etmek. Himaye. Bir gökcisminin güneş ışığını engellemesinden ileri gelen ışıksız uzay parça...

Shadow economy nedir ne demek

Shadow economy nedir : Nebze. Zerre. Gölgesi gibi takip etmek. Bir çevirim sırasında, çevirimi gerçekleştiren kişilerin ve donatımın, istenmediği halde gö...

Shadow factory nedir ne demek

Shadow factory nedir : Gölgelemek. Bir çevirim sırasında, çevirimi gerçekleştiren kişilerin ve donatımın, istenmediği halde görüntü çerçevesi içine düşen ...

Shadow government nedir ne demek

Shadow government nedir : Hüzün. Bilgisayar, uzay, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Bir çevirim sırasında, çevirimi gerçekleştiren kişilerin ve don...

Shadow mask nedir ne demek

Shadow mask nedir : Gölgesi gibi izlemek. Karanlık. Himaye. Tasavvur etmek. Gölgesi olmak. Hüzün. Ayrılmaz arkadaş. Gizlice izlemek. Nebze. Gölgesi gib...

Shadow of nedir ne demek

Shadow of nedir English: Beyond the shadow of a doubt, this is the best. Turkish: Bir şüphe gölgesi ötesinde, bu en iyisidir. English: How restf...

Shadow of death nedir ne demek

Shadow of death nedir : Gölgesi olmak. Gölge. Ruh. Ayrılmaz arkadaş. İzlemek. Zerre. Karanlık. Gölgesiyle örtmek. İz. Gizlice izlemek. Of : -in. -li. -den ...

Shadow picture nedir ne demek

Shadow picture nedir : Gölgelendirmek. Hüzün. Gözetlemek. Gölgesi gibi takip etmek. Gizlice takip etmek. Bir gökcisminin güneş ışığını engellemesinden ile...

Shadow price nedir ne demek

Shadow price nedir : Hayalet. Hayal etmek. Himaye. Gölgelemek. Gölgelendirmek. Gizlice takip etmek. Gölgesi gibi peşinde gezmek veya dolaşmak. Gölgesiyl...

Shadow printing nedir ne demek

Shadow printing nedir : Bilgisayar, uzay, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Belli etmek. Gölgesiyle örtmek. Çalışma gölgesi. Gözetlemek. Hayalet. ...

Shadow region nedir ne demek

Shadow region nedir : İzlemek. Ayrılmaz arkadaş. İz. Peşinden ayrılmamak. Gizlice takip etmek. Gölgesiyle örtmek. Eser. Gölgelendirmek. Gölgesi gibi taki...

Acoustic shadow artefact nedir ne demek

Acoustic shadow artefact nedir : Elektrikten faydalanmaksızın yankılandırılarak şiddetlendirilen ses. Fizik biliminin, konusu ses olan kolu. İşitsel. Sesli. Duyulan...

Cast a shadow over nedir ne demek

Cast a shadow over nedir : Rol dağılımı. Rol dağıtmak. Bir oyunda canlandırılacak ya da gösterilecek kişilerin hangi oyuncular tarafından oynanacağını gösterm...

Under the shadow of nedir ne demek

Under the shadow of nedir English: How restful it is to sleep under the shadow of a willow in an Anatolian village in summertime. Turkish: Bir Anadolu köy...

Acoustic shadow nedir ne demek

Acoustic shadow nedir : Bilgisayar, gitar alanlarında kullanılır. Kapalı bir yerde seslerin dağılım biçimi, akustik. Sese ilişkin. Yankılanımlı. Sesli. Ses...

Afraid of his own shadow nedir ne demek

Afraid of his own shadow nedir English: He is afraid of his own shadow. Turkish: O kendi gölgesinden korkar. English: Ali is afraid of his own shadow. Tur...

Box shadow nedir ne demek

Box shadow nedir : 1.50 m. uzunluk, 1.10 m. yükseklik ve 0.50 m. genişliğinde, alttan başlayarak 30, 25, 20,15, 10 cm. yükseklikteki beş parçasıyla yü...

Casting a shadow nedir ne demek

Casting a shadow nedir : Rol dağıtımı. Olta atma. Döküm. Oyuncu seçme. Dökmecilik. Atış. Oyuncu kadrosu. Kalıba dökme. Astar sıva. A : En yüksek not. (herha...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim