Specific nedir English: Burak invited Tugba for a very specific reason. Turkish: Burak Tuğba'yı çok özel bir neden için davet etti. English: He has no specific aim. Turkish: Özel bir amacı yok. English: Generally, special force...

 
 
 

Specific activity nedir ne demek

Specific activity nedir : Özellikli. Özgü. Kendine has. Belli bir nesne ya da birime özgü olan. Bir türe özgü. Özgül. Özel. Belirli. Kesin. Özdeşleşmiş. Activity : Eyleyim. Etkiniik. İşleklik. Etkin olma durumu, bazı etkileri oluşturma yeteneği. ...

Specific aim nedir ne demek

Specific aim nedir English: He has no specific aim. Turkish: Özel bir amacı yok. : Özdeşleşmiş. Bir türe özgü. Kendine has. Spesifik. Özel ilaç. Muayyen. Özgül. Kendine özgü. Özel. Özellikli. Aim : Bir iş yapılırken, bir eyleme geçilirk...

Specific basis nedir ne demek

Specific basis nedir : Spesifik. Özel. Muayyen. Kendine has. Belli bir nesne ya da birime özgü olan. Açık. Özgü. Özel ilaç. Belli. Kesin. Basis : Prensip. Temel. Temel, taban, kaide. Üs. Menşe. Fiyat farkı. Mesnet. Dayanak. Kaide. Kök. [#Speci...

Specific burn up nedir ne demek

Specific burn up nedir : Açık. Spesifik. Belli bir nesne ya da birime özgü olan. Kendine özgü. Özdeşleşmiş. Özel. Belli. Özellikli. Kendine has. Özel ilaç. Burn : Başını yakmak. Kavurmak. Işık saçmak. Kimyasal, elektrik, radyasyon gibi yakıcılar...

Specific conductivity nedir ne demek

Specific conductivity nedir : Kendine özgü. Kesin. Özel. Özellikli. Muayyen. Kendine has. Özel ilaç. Spesifik. Özgü. Belli bir nesne ya da birime özgü olan. Conductivity : Öziletkenlik. İletkenlik. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Nakliyet. İletg...

Specific duty nedir ne demek

Specific duty nedir : Kesin. Özel. Özgü. Özel ilaç. Belli. Kendine has. Özgül. Bir türe özgü. Belli bir nesne ya da birime özgü olan. Özellikli. Duty : Gümrük vergisi. Borç. Güç. Gümrük. Resim. Ödev. Vecibe. Sorumluluk. Kapasite. [#Specific a...

Specific emission nedir ne demek

Specific emission nedir : Özgül. Özgü. Spesifik. Özel. Kendine has. Muayyen. Özdeşleşmiş. Kendine özgü. Belli. Bir türe özgü. Emission : Erkenin bir kaynaktan dışarıya verilmesi. (bu terim daha çok ışınım erkesi için kullanılmaktadır.). Çıkarma. ...

Specific heat nedir ne demek

Specific heat nedir : Özel ilaç. Belli. Belirli. Kesin. Bir türe özgü. Kendine özgü. Spesifik. Belli bir nesne ya da birime özgü olan. Özellikli. Açık. Heat : Kızdırmak. Isıtmak. Kızıştırmak. Kızgın hayvan. Sıcaklık. Kızışmak. Bir cismin uzam...

Specific acid base catalysis nedir ne demek

Specific acid base catalysis nedir : Bir türe özgü. Özdeşleşmiş. Özgül. Kendine özgü. Belli. Muayyen. Kesin. Özel. Kendine has. Özellikli. Acid : Acı. Alkali maddenin tersi özellikler taşıyan, turnusolün mavi rengini kırmızıya çeviren, suda eridiği zaman hi...

Specific action nedir ne demek

Specific action nedir : Özgü. Belirli. Özellikli. Özel. Özgül. Belli bir nesne ya da birime özgü olan. Kendine özgü. Özdeşleşmiş. Spesifik. Muayyen. Action : Yapılan şey. Yükselti. Bir amaç çevresinde örüntülü işlevsel ve karmaşık bir edimler d...

Specific address nedir ne demek

Specific address nedir : Özgül. Kesin. Özellikli. Bir türe özgü. Özgü. Belli. Açık. Özdeşleşmiş. Özel. Özel ilaç. Address : Adres. Ünvan. Birincil ya da ikincil bellekte, bir verinin bulunduğu yeri ve bu yere nasıl erişilebileceğini tanımlayan v...

Specific anamnestic reaction nedir ne demek

Specific anamnestic reaction nedir : Kendine özgü. Belirli. Özgül. Özel. Özel ilaç. Kesin. Özdeşleşmiş. Belli. Kendine has. Bir türe özgü. Anamnestic : Geçmişle ilgili. bellek. Bir hastalığın veya rahatsızlığın geçmişi ile ilgili (tıp veya medikal terimi). ...

Specific birth rate nedir ne demek

Specific birth rate nedir : Kesin. Özel. Kendine özgü. Açık. Özel ilaç. Özdeşleşmiş. Bir türe özgü. Kendine has. Özellikli. Özgül. Birth : Kodak kökeni. Tevellüt. Doğuş. Dünyaya getirme. Doğurma. Doğum. Neşet. Doğma. Yeni bir bebeğin dünyaya geliş ...

Specific cause nedir ne demek

Specific cause nedir : Spesifik. Özellikli. Özel ilaç. Belirli. Belli. Kesin. Muayyen. Kendine özgü. Özgü. Özdeşleşmiş. Cause : Neden. Sebep olmak. Sebep. Doğurmak. Olaylar arasındaki bağımlılık ya da birlikte değişme ilişkisinde bağımsız ve b...

Specific death rate nedir ne demek

Specific death rate nedir : Spesifik. Özel ilaç. Özgül. Açık. Belli. Kendine özgü. Özellikli. Belirli. Muayyen. Kendine has. Death : Tükeniş. Azrail. Vefat. Ecel. Bir canlının beyin, solunum ve dolaşım faaliyetlerinin dönüşümsüz olarak durması, tüm...

Specific dynamic action nedir ne demek

Specific dynamic action nedir : Özel. Özel ilaç. Belli. Kendine özgü. Kesin. Spesifik. Muayyen. Özgü. Kendine has. Bir türe özgü. Dynamic : Tığ gibi. Faal. Devingen ayrım, çekim, film, kurgunun yarattığı etki, nitelik. alıcının devindirilmesinden doğan...

Specific gravity nedir ne demek

Specific gravity nedir : Kendine özgü. Özgül. Spesifik. Özel ilaç. Belirli. Bir türe özgü. Belli bir nesne ya da birime özgü olan. Muayyen. Özdeşleşmiş. Kendine has. Gravity : Çekim. Peslik. Yerçekim. Yerçekimi. Ağırbaşlılık. Ciddiyet. Ağırlık. ...

Specific humidity nedir ne demek

Specific humidity nedir : Kesin. Açık. Kendine özgü. Bir türe özgü. Belirli. Muayyen. Özellikli. Kendine has. Belli bir nesne ya da birime özgü olan. Özgü. Humidity : Rutubet. Rutubetlilik. Hava ya da başka bir ortam içinde su buğusu bulunma hali...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim