Spina nedir Spina; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Diken, kılçık, ucu sivri, dikensi çıkıntı. Spin : Proton, elektron gibi temel parçacıkların parçacık ekseni etrafında dönmesi. ...

 
 
 

Spina iliaca ventralis caudalis nedir ne demek

Spina iliaca ventralis caudalis nedir : Spina. Diken. Omurga. Sırt kemiği. Diken, kılçık, ucu sivri, dikensi çıkıntı. Belkemiği. Caudalis : Kaudalis. Kuyrukla ilgili, kuyruk tarafı. [#Spina iliaca ventralis cranialis : Böğür kemiğinin yan köşesindeki ön dikens...

Spina iliaka dorsalis kaudalis nedir ne demek

Spina iliaka dorsalis kaudalis nedir Spina iliaka dorsalis kaudalis; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Böğür kemiğinin orta köşesindeki arka dikensi çıkıntı. Dorsal : [bkz: sırt]. Sırt Dorsalis : Sırta ait...

Spina iliaka ventralis kaudalis nedir ne demek

Spina iliaka ventralis kaudalis nedir Spina iliaka ventralis kaudalis; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Böğür kemiğinin yan köşesindeki arka dikensi çıkıntı. Kauda : Kuyruk Kaudalis : Kuyrukla ilgili, kuyru...

Spina ischiadica nedir ne demek

Spina ischiadica nedir : Diken, kılçık, ucu sivri, dikensi çıkıntı. Diken. Sırt kemiği. Omurga. Spina. Belkemiği. Spina bifida : Omurların üst kısmının biçimlenmemesiyle belirgin, omur kavsinin doğuştan yarığıyla belirgin yapılış bozukluğu, spon...

Spina işyadika nedir ne demek

Spina işyadika nedir Spina işyadika; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Oturak kemiğinin üst kenarıyla corpus ossis ilii’nin buraya kadar uzanan kısmı üzerinde ve tam asetabulum hizasında bu...

Spina nazalis kaudalis nedir ne demek

Spina nazalis kaudalis nedir Spina nazalis kaudalis; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Damak kemiğinin lamina horizontalis palati'sinin choana’yı sınırlandıran serbest kenarı üzerinde ortada buluna...

Spina skapula nedir ne demek

Spina skapula nedir Spina skapula; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kürek kemiğinin yan yüzünü fossa infraspinata ve fossa supraspinata olmak üzere iki bölüme ayıran uzunlamasına kemik çık...

Spinach nedir English: Salmonella outbreaks blemished spinach importers' reputation for running clean factories. Turkish: Salmonella salgınları ıspanak ithalatçılarının temiz fabrika çalıştırma itibarını lekeledi. English: "Aren't ...

Spina bifida nedir ne demek

Spina bifida nedir Spina bifida; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Omurların üst kısmının biçimlenmemesiyle belirgin, omur kavsinin doğuştan yarığıyla belirgin yapılış bozukluğu, spondiloşizis, ayrık...

Spina cunei nedir ne demek

Spina cunei nedir : Omurga. Diken. Diken, kılçık, ucu sivri, dikensi çıkıntı. Belkemiği. Sırt kemiği. Spina. Spina bifida : Ayrık omurga. Omurların üst kısmının biçimlenmemesiyle belirgin, omur kavsinin doğuştan yarığıyla belirgin yapılış b...

Spina iliaca ventralis cranialis nedir ne demek

Spina iliaca ventralis cranialis nedir : Belkemiği. Diken. Diken, kılçık, ucu sivri, dikensi çıkıntı. Omurga. Sırt kemiği. Spina. Cranialis : Kranyalis. Başa doğru bulunan, baş tarafıyla ilgili olan. [#Spina iliaca ventralis caudalis : Böğür kemiğinin yan köşes...

Spina iliaka dorsalis kraniyalis nedir ne demek

Spina iliaka dorsalis kraniyalis nedir Spina iliaka dorsalis kraniyalis; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Böğür kemiğinin orta köşesindeki ön dikensi çıkıntı. Dorsal : [bkz: sırt]. Sırt Dorsalis : Sırta ait...

Spina iliaka ventralis kraniyalis nedir ne demek

Spina iliaka ventralis kraniyalis nedir Spina iliaka ventralis kraniyalis; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Böğür kemiğinin yan köşesindeki ön dikensi çıkıntı. Spin : Proton, elektron gibi temel parçacıkların...

Spina iskiadika nedir ne demek

Spina iskiadika nedir Spina iskiadika; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: [bkz: spina işyadika]. Spin : Proton, elektron gibi temel parçacıkların parçacık ekseni etrafında dönmesi. Bir temel parçacığın d...

Spina kunei nedir ne demek

Spina kunei nedir Spina kunei; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Atgiller tırnağının cuneus ungulae’sinin iç yüzünde, orta ve uzunlamasına olarak yer alan çıkıntı. Spin : Proton, elektro...

Spina scapulae nedir ne demek

Spina scapulae nedir : Diken. Sırt kemiği. Spina. Omurga. Belkemiği. Diken, kılçık, ucu sivri, dikensi çıkıntı. Scapulae : Kürek kemiği. Skapula. [#Spina bifida : Spina bifida. Ayrık omurga. Açık omurga. Omurganın doğuştan ayrı olması. Belkemi...

Spinaceous nedir ne demek

Spinaceous nedir : İspanak. Ispanak. Kazayağıgiller (çhenopodiaceae) familyasından, yaprakları sebze olarak kullanılan, iki evcikli, otsu, bir yıllık bitki. Saçma. Saçmalık. Spinach beet : Pazı. Yabani ıspanak. Pazı yaprağı. Çiçeklerde per...

Spinach beet nedir ne demek

Spinach beet nedir : Ispanak. Kazayağıgiller (çhenopodiaceae) familyasından, yaprakları sebze olarak kullanılan, iki evcikli, otsu, bir yıllık bitki. İspanak. Saçma. Saçmalık. Beet : Pancar kökü. Şeker pancarı. Yabani pancar. Kazayağıgiller ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim