Spina nedir, Spina ne demek

Spina; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Diken, kılçık, ucu sivri, dikensi çıkıntı.

Spina kısaca anlamı, tanımı

Spin : Proton, elektron gibi temel parçacıkların parçacık ekseni etrafında dönmesi. Bir temel parçacığın devinim süresi

Dura mater spinalis : Omuriliği en dıştan saran zar.

Etmopterus spinax : [Bakınız: kara camgöz]. Kara camgöz.

Gangliyon spinale : Spinal sinirlerin üst kökleri üzerinde bulunan sinir düğümü.

Gasterosteus spinachia : [Bakınız: deniz dikenli balığı]. Deniz dikence balığı. [Bakınız: deniz dikenli].

Medulla spinalis : [Bakınız: omurilik]. Omurilik.

Miyelitis spinalis akuta : Akut omurilik yangısı.

Muskulus erektor spina : Derin sırt kaslarının yüzeysel olan grubu.

Muskulus spinalis : Bel bölgesinden 2 . boyun omuruna kadar uzanan, omurların proc. spinosus'larından çıkarak bir veya birkaç omur atladıktan sonra yine proc. spinosus’lara yapışan demetlerden oluşan kas.

Muskulus spinalis servisis : Omurganın ve boynun gerici kası.

Muskulus spinalis torasis : Tek taraflı kontraksiyonunda, boynun gericisi olarak işlev gösteren kas.

Nervi spinales : Omurilik sinirleri.

Nükleus traktus spinalis nervus trigemini : N. trigeminus’un, omuriliğin ön boyun kesiminin üst boynuzlarında, başa kadar uzanan spinal çekirdeği.

Pleksus nervorum spinalum : Spinal sinirlerin ağı.

 

Rami spinales : A. vertebralis, aa. intercostales dorsales, aa. lumbales ve rami sacrales’in canalis vertebralis içine gönderdikleri dallar.

Ramus spinalis : A. vertebralis, aa. intercostales dorsales, aa. lumbales ve rami sacrales’in canalis vertebralis içine gönderdikleri dallar.

Spina bifida : Omurların üst kısmının biçimlenmemesiyle belirgin, omur kavsinin doğuştan yarığıyla belirgin yapılış bozukluğu, spondiloşizis, ayrık omurga.

Spina iliaka dorsalis kaudalis : Böğür kemiğinin orta köşesindeki arka dikensi çıkıntı.

Spina iliaka dorsalis kraniyalis : Böğür kemiğinin orta köşesindeki ön dikensi çıkıntı.

Spina iliaka ventralis kaudalis : Böğür kemiğinin yan köşesindeki arka dikensi çıkıntı.

Spina iliaka ventralis kraniyalis : Böğür kemiğinin yan köşesindeki ön dikensi çıkıntı.

Spina iskiadika : [Bakınız: spina işyadika].

Spina işyadika : Oturak kemiğinin üst kenarıyla corpus ossis ilii’nin buraya kadar uzanan kısmı üzerinde ve tam asetabulum hizasında bulunan dikensi çıkıntı.

Spina kunei : Atgiller tırnağının cuneus ungulae’sinin iç yüzünde, orta ve uzunlamasına olarak yer alan çıkıntı.

Spina nazalis kaudalis : Damak kemiğinin lamina horizontalis palati'sinin choana’yı sınırlandıran serbest kenarı üzerinde ortada bulunan çıkıntı.

Spina skapula : Kürek kemiğinin yan yüzünü fossa infraspinata ve fossa supraspinata olmak üzere iki bölüme ayıran uzunlamasına kemik çıkıntısı.

Spinal anestezi : Bölgesel anestezik çözeltisinin, beyin-omurilik sıvısı içine verilmesiyle elde edilen anestezi.

Spinal felç : Omurilik felci.

Spinal gangliyon : Omurilik gangliyonu. [Bakınız: omurilik gangliyonu].

Spinal kanal lezyonları : Omurilikle ilgili hastalıklar.

 

Spinal nefroblastom : Böbreğin embriyonel elementlerinden köken alan, omuriliğin dış zarı içinde yerleşmiş, çabuk gelişen kötücül tümör. Genç köpeklerde görülür. Histolojik yapısında hücresel ve bezsel alanlar birbirine karışmıştır.

Spinalis : Dikene ait olan.

Spinalji : Omurga ağrısı.

Spinam : Dikenli.

Spinatus : Diken biçiminde olan.

Tuber spina skapula : Atgillerde ve domuzda kürek kemiğinin spina scapulae’sının uzunluğu ortasındaki tümsek.

Vena spinales : Omuriliğin toplardamarları.

Diğer dillerde Spina anlamı nedir?

İngilizce'de Spina ne demek ? : spina