Structure nedir ne demek

Structure nedir English: All the elements of a data structure are public by default. Turkish: Bir veri yapısının tüm bileşenleri varsayılan olarak herkese açıktır. English: Can you draw the chemical structure of phenol? Turkish:...

 
 
 

Structure declaration nedir ne demek

Structure declaration nedir : Duvarlar ya da sütunlar üstüne oturtulmuş bir çatısı bulunan, insanların, hayvanların ve malların barınması ya da başka gereksinmeleri karşılamaları amacıyla yapılmış; bir yapıtasarcılık ürünü. Bilgisayar, coğrafya, fizi...

Structure model nedir ne demek

Structure model nedir : Bir halkbilim olay ya da ürününün örge öbeği, örge tümgesi ya da örge tümgeleri biçimindeki içyapısı. bk. örge, örge tümgesi. krş. dışyapı. Dikili. Her tür dizge, bileşik, molekül, atom ve çekirdekten bir araya gelen nes...

Structure plan nedir ne demek

Structure plan nedir : Oyun dokusu, işlenişi, çatısı. konunun ana çizgisi. tuluata dayanan tiyatroda senaryo. Yapı. Bünye. Örgü. Oyun yapısını ortaya çıkaran doku. Parçaları ve öğeleri arasında yasalılık, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler...

Structured nedir ne demek

Structured nedir analysis : Yapısal çözümleme. Structured cabling : Yapısal kablolama. data records : Yapısal veri kayıtları. Structured design : Yapısal tasarım. exception handling : Yapısal özel durum işlemesi. Structured question exclud...

Structured cabling nedir ne demek

Structured cabling nedir : Planlanmış. Biçim verilmiş. Yapısallaştırılmış. Yapılandırılmış. Yapılı. Yapısal. Bütün olarak düşünmek. Planlamak. Cabling : Kablo döşenmesi. Kablaj. Kablolama. Kablo çekme. Kablolama tertibatı. Yuvarlak süslemeleri ola...

Structured design nedir ne demek

Structured design nedir : Bütün olarak düşünmek. Biçim verilmiş. Yapısal. Yapılandırılmış. Yapısallaştırılmış. Yapılı. Planlanmış. Planlamak. Design : Olası alıcıları çekebilmek için malların yeni ve farklı bir biçimde sunumu ile ilgili olarak ya...

Structured lighting nedir ne demek

Structured lighting nedir : Planlanmış. Yapılandırılmış. Yapısallaştırılmış. Yapılı. Bütün olarak düşünmek. Yapısal. Planlamak. Biçim verilmiş. Lighting : Bir yerleşim yerindeki konutların, konut dışında kalan yapıların, genel yapıların ve açık ala...

Structured microprogramming nedir ne demek

Structured microprogramming nedir : Yapılı. Biçim verilmiş. Yapısal. Bütün olarak düşünmek. Yapılandırılmış. Planlanmış. Planlamak. Yapısallaştırılmış. Microprogramming : Mikroprogramlama. Bir bilgisayarı, mikroizlenceler geliştirerek bellenim olanaklarıyl...

Structure and data nedir ne demek

Structure and data nedir : Örgü. Biçimlendirmek. Düzenlemek. İçyapı. Oyun yapısını ortaya çıkaran doku. Oyun dokusu, işlenişi, çatısı. konunun ana çizgisi. tuluata dayanan tiyatroda senaryo. Kayaçların ve onların oluşturdukları katmanlarında yerka...

Structure contours nedir ne demek

Structure contours nedir : Kayaçların ve onların oluşturdukları katmanlarında yerkabuğu içindeki düzeni, durumu. Belli bir dilin bölümlerini birbirine bağlayan ilişkiler bütünü. söz gelişi, türkçenin ses yapısı, seslerin birbiri ile ilişkilerine, ...

Structure format nedir ne demek

Structure format nedir : Bilgisayar, coğrafya, fizik, kimya, gramer, tiyatro, sosyoloji, jeoloji alanlarında kullanılır. İçyapı. Oyun dokusu, işlenişi, çatısı. konunun ana çizgisi. tuluata dayanan tiyatroda senaryo. Duvarlar ya da sütunlar üstün...

Structure only nedir ne demek

Structure only nedir : Düzenlemek. Kayaç kütlelerinin kıvrılma, kırılma gibi biçim değiştirme olayları ve iç itim sonucu birbirleriyle ilgili durumları. İçyapı. Bütünüyle tasarımlamak. Bünye. Belli bir dilin bölümlerini birbirine bağlayan iliş...

Structure tag nedir ne demek

Structure tag nedir : Planlamak. Duvarlar ya da sütunlar üstüne oturtulmuş bir çatısı bulunan, insanların, hayvanların ve malların barınması ya da başka gereksinmeleri karşılamaları amacıyla yapılmış; bir yapıtasarcılık ürünü. Şekillendirmek....

Structured analysis nedir ne demek

Structured analysis nedir : Planlanmış. Yapısallaştırılmış. Yapısal. Planlamak. Bütün olarak düşünmek. Biçim verilmiş. Yapılandırılmış. Yapılı. Analysis : Sayışım dökümü. İnceleme. Karmaşık bir bütünü, yapısını anlamak amacıyla parçalarına, öğeleri...

Structured data records nedir ne demek

Structured data records nedir : Planlanmış. Yapılandırılmış. Yapısal. Planlamak. Biçim verilmiş. Yapısallaştırılmış. Bütün olarak düşünmek. Yapılı. Data : Bilimsel sonuçlara varabilmek için gerekli olan deneyler veya gözlemlerden elde edilen nicel veya...

Structured exception handling nedir ne demek

Structured exception handling nedir : Yapılandırılmış. Yapılı. Biçim verilmiş. Yapısal. Planlanmış. Planlamak. Yapısallaştırılmış. Bütün olarak düşünmek. Exception : Ayrallık. Özel durum. Kuraldışılık. Ender durum. Kural dışı. Hariç tutma. Sıradışı durum. İs...

Structured matrix nedir ne demek

Structured matrix nedir : Yapılı. Yapısallaştırılmış. Biçim verilmiş. Bütün olarak düşünmek. Planlamak. Planlanmış. Yapılandırılmış. Yapısal. Matrix : Kaide. Matris. Dikdörtgen biçiminde yatık, dik sıralardan yapılmış iki boyutlu sayılar dizisi. ...

Structured program nedir ne demek

Structured program nedir : Yapısallaştırılmış. Planlamak. Bütün olarak düşünmek. Planlanmış. Biçim verilmiş. Yapısal. Yapılı. Yapılandırılmış. Program : İzlence. Planlamak. Bir oyunu, oyunun yazarını, oyuncuları ve tasarımcıları seyirciye tanıtmad...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim